WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: Październik 2017

Prace remontowe prowadzone w Małoszynie na budynku należącym do Ochotniczej Straży Pożarnej w Małoszynie zostały odebrane w piątek 27 października 2017r. Świetlica zyskała nowy dach. Zakres prac jakie  wykonano to wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę z częściową wymianą konstrukcji dachu. Koszt inwestycji to niecałe 38.000 zł. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Czytaj dalej

Dzielnicowy – czyli kto? Powszechnie wiadomo, że w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu dzwonimy na znany już nawet każdemu przedszkolakowi nr 997 lub 112 by uzyskać pomoc lub zgłosić przestępstwo. Jaka jest więc funkcja i zadanie dzielnicowego?Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu do którego każdy może zwrócić się o pomoc. Jego zadanie to prowadzenie […]

Czytaj dalej

Stowarzyszenie „Koniczynka” we Władysławowie rozpoczęło realizację projektu pn. „Seniorzy – nowe spojrzenie ku przyszłości” w ramach projektu grantowego „Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych”. Projekt przewiduje organizację szeregu wydarzeń zachęcających seniorów do poszerzania swojej wiedzy z zakresu ochrony środowiska , a także do podejmowania różnego rodzaju aktywności i prowadzenia zdrowego stylu życia. Wszystkie działania […]

Czytaj dalej

 Jesteś przedsiębiorcą, który poniósł znaczne straty w wyniku ostatnich nawałnic lub Orkanu Ksawery i dlatego masz problem z opłaceniem składek? ZUS Ci pomoże. Możesz odroczyć termin płatności składek bieżących, rozłożyć zobowiązanie na raty, a nawet w wyjątkowych sytuacjach, umorzyć należności. Jeśli poniesione straty spowodowały, że przedsiębiorca ma problem z opłaceniem składek bieżących, może złożyć wniosek […]

Czytaj dalej

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Placówka Terenowa w Turku informuje: „Upadek to nie przypadek” Z danych statystycznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika, że corocznie ponad połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych jest spowodowana upadkami. W 2013 roku do PT KRUS w Koninie zgłoszono 146 zdarzeń wypadkowych, z tego 75 zdarzeń stanowiły upadki osób. Z […]

Czytaj dalej

Przed srebrnym włosem z szacunkiem głowę skłoń – mówi piękne stare przysłowie. Nie ma kultury na świecie, w której „starszyzna” nie byłaby otaczana uznaniem i podziwem dla wiedzy oraz doświadczenia zdobytego na przestrzeni całego życia. Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie zadbał o to by „nasza – Władysławowska brać senioraska” z należnym jej szacunkiem celebrowała swoje […]

Czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej jest w Polsce obchodzony uroczyście. Nie tylko uczniowie uznają w tym dniu pracę swoich wychowawców i pedagogów. Nauczyciele są tego dnia także nagradzani przez instytucje oświatowe. Dwudziestego października 2017 r. w Domu Rolnika w Russocicach przygotowano uroczyste spotkanie wszystkich pracowników placówek oświatowych z terenu Gminy Władysławów. Nie zabrakło również naszych emerytów. Spotkanie […]

Czytaj dalej

Chleb od tysięcy lat jest podstawowym elementem posiłków ludzkości, ale i spełnia również ważną funkcję w obrzędach wielu kultur. Aby uczcić ten wyjątkowy pokarm 17 października w Szkole Podstawowej we Władysławowie świętowano Dzień Chleba pod hasłem „Od ziarenka do bochenka”. Uczniowie klas 0-V mieli okazję obejrzeć wystawę ukazującą kolejne etapy powstawania chleba, wcześniej klasy I […]

Czytaj dalej

Pasowanie na ucznia to zawsze bardzo ważne wydarzenie w życiu każdej szkoły – bez względu na to czy jest to placówka mała czy duża, ponieważ każdy uczeń jest ważny. W gminie Władysławów mamy 5 Szkół Podstawowych. W każdej z nich, w której rozpoczęły edukację dzieci w klasie pierwszej, tradycja Pasowania na ucznia została godnie wypełniona. […]

Czytaj dalej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje „Dzień Seniora”. Akcja pod hasłem „Wyjdź z domu” odbędzie się 27 października w oddziałach ZUS na terenie całego kraju. Celem tegorocznej edycji „Dnia Seniora” jest uaktywnienie seniorów i zachęcenie ich do wyjścia z domu. W ramach akcji przygotowane będą stanowiska z poradnictwem z […]

Czytaj dalej

W naszym przedszkolu kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem, dlatego 18.10.2017 naszych przedszkolaków odwiedziła Pani Policjantka Paula Jesiołowska z Komisariatu  Policji w Tuliszkowie, która przybyła z Pyrkiem – maskotką wielkopolskiej policji.  Głównymi celami spotkania było przybliżenie dzieciom pracy policjanta oraz zapoznanie  z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, przechodzenia przez jezdnię, […]

Czytaj dalej

W Domu Przedpogrzebowym w Russocicach przeprowadzono malowanie wnętrza i drzwi zewnętrznych oraz wykonano drobne naprawy. W budynku dominuje kolor biały, co daje uczucie czystości i przydaje godności oraz szacunku temu miejscu. Odbiór prac nastąpił 18 października 2017 r. a koszt malowania i napraw to 8500 zł. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Czytaj dalej

Realizacja zadań inwestycyjnych w Gminie Władysławów przebiega zgodnie z założeniami i podpisanymi umowami z wykonawcami wyłonionymi na drodze przetargu. Dnia 18 października 2017 r. nastąpił odbiór po wykonawczy drogi wewnętrznej Mariantów Bolesławów. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A z Koła wykonało rozbudowę drogi polegające na położeniu nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 930 m bieżących, rozbudowę pobocza […]

Czytaj dalej

Ponad 350 tys. przedsiębiorców z Wielkopolski otrzyma ważny list z ZUS-u Od października  do końca roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych prześle ponad 350 tys. listów do płatników składek w województwie wielkopolskim. Listem poleconym wysłany zostanie indywidualny numer rachunku składkowego, na który od stycznia 2018 r. przedsiębiorcy będą regulować składki jednym przelewem. Pisma wysyłane będą na adres […]

Czytaj dalej