WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: 5 lutego 2018

  W dniu 5 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018. Na konkurs wpłynęło łącznie 10 ofert w tym: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji – 8 ofert 1. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Znicz” Władysławów 2. Ludowy […]

Czytaj dalej

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu: „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej sprzyjającej integracji międzypokoleniowej” w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Ogłoszenie o naborze nr 8_2018_G

Czytaj dalej

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu: „Promocja kultury i kapitału społecznego regionu (promowanie obiektów o szczególnym znaczeniu kulturowym oraz ważnych lokalnie postaci obszaru: ze świata kultury, artystów, naukowców, pasjonatów itp.)” w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego […]

Czytaj dalej

Podstawowe zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielają także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, […]

Czytaj dalej