WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: Marzec 2018

Uczniowski Klub Sportowy Skoczek przy wparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 07 marca rozpoczął realizacje na pływalni w Turku projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pod nazwą „Umiem Pływać”. W programie nauki pływania uczestniczy 45 dzieci z gminy Władysławów w wieku od 6-9 lat. Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach od […]

Czytaj dalej

W związku z wejściem w życie w  dniu 28 lutego 2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r . zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, określającego dodatkowe wymagania dla hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się poza obszarami  objętymi  restrykcjami  w […]

Czytaj dalej

21 marca 2018r. wreszcie zawitała  do naszej szkoły wiosna. Z tej okazji odbyły się nietypowe zajęcia. Uczniowie chętnie brali udział w przygotowanych przez Mały i Duży Samorząd Uczniowski oraz wychowawców zawodach sportowych, grach, zabawach oraz różnych konkursach. Wyjątkową atrakcją był występ  przedszkolaków oraz kolorowy korowód na boisku szkolnym, a w starszych klasach prezentacja prac plastycznych […]

Czytaj dalej

Główny Lekarz Weterynarii przypomina!!!!! Afrykański pomór świń (ASF) występuje w Polsce od lutego 2014 roku. To śmiertelna, zakaźna oraz zaraźliwa choroba świń oraz dzików. Nie zagraża życiu i zdrowiu człowieka. Powoduje jednak znaczne straty dla właścicieli świń oraz dla producentów mięsa wieprzowego. Jak rozpoznać ASF? U zwierząt występuję gorączka, może osiągać nawet do 42°C, przyśpieszony […]

Czytaj dalej

W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczejw Powiecie Tureckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach […]

Czytaj dalej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ projektu  ,, Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich […]

Czytaj dalej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ

projektu ,, Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”

Czytaj dalej

W związku z realizacją projektu pn.: „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”

Czytaj dalej

Na terenie naszej gminy działa szereg klubów i związków sportowych oraz stowarzyszeń, które przez swoją działalność upowszechniają sport, rekreację oraz szeroko pojętą kulturę. Działalność tych organizacji od lat wspiera Urząd Gminy Władysławów. Jak to robi? Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ogłasza konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego. Oferenci w tym przypadku […]

Czytaj dalej

Pierwszy kwartał roku to czas podsumowań działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. To uroczyste spotkanie ma formę walnego zebrania i służy przekazaniu sprawozdania z działań jakie podejmują druhowie na rzecz ochrony przeciwpożarowej i wszystkich czynności służących dobru mieszkańców jak i samej jednostki. W dniu 17.03. 2018 r takie zebranie odbyło się w remizie OSP w Małoszynie. […]

Czytaj dalej

Na niedzielne popołudnie 18 marca 2018 roku stowarzyszenie ONES w Chylinie zaprosiło mieszkańców z dziećmi do wspólnego przygotowania pisanek wielkanocnych oraz wykonania palmy, z którą wybrane przez uczestników spotkania osoby wystąpią w niedzielę palmową na konkursie ogłoszonym przez Gminny Ośrodek Kultury. Do sali udostępnionej przez Ochotniczą Straż Pożarną przybyło wielu mieszkańców ze swoimi pociechami, aby […]

Czytaj dalej

Gmina Władysławów ma powody do dumy. Bartosz Gąbka mieszkaniec naszej gminy na Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Toruń 2018 zdobył srebrny medal. Skok w dal na odległość 7.25m pozwolił Bartkowi wejść na podium i stanąć jako drugi zawodnik w kraju. Tego osiągnięcia serdecznie gratulujemy. Mistrzostwa odbyły się w dniach 9 – 11 luty 2018 r. i […]

Czytaj dalej

Młoda mieszkanka gminy Władysławów, Marysia Szewczyńska, choć ma dopiero siedem lat, już ma za sobą pierwsze kroki na wielkiej scenie. Na dodatek w tak młodym wieku osiągnęła wielki sukces. Na 37. Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Koninie zdobyła nagrodę w kategorii klas I-III. Festiwal odbył się 11 marca 2018 r. w CKiS DK OSKARD. […]

Czytaj dalej

Pełnią służbę dla dobra innych i starają się rozwiązywać problemy mieszkańców wsi. Sprawowanie tej funkcji daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim mobilizuje do dalszych starań o jak najlepsze gospodarowanie i rozwój swojej miejscowości. Są opiekunami wsi, którzy najlepiej znają problemy i potrzeby swoich mieszkańców. Mowa tutaj o Sołtysach którzy obchodzili swoje Święto 11 marca. […]

Czytaj dalej