WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: 13 marca 2018

W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczejw Powiecie Tureckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach […]

Czytaj dalej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ projektu  ,, Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich […]

Czytaj dalej

Wójt Gminy Władysławów informuje, że w dniu 16.03.2018 r. o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Władysławów, sala 101 odbędzie się spotkanie, na którym omówiona zostanie nowelizacja ustawy Prawo łowieckie. Na spotkaniu poruszony zostanie również temat wyrażenia opinii w sprawie wydzierżawienia obwodów łowieckich Kołom działającym na terenie naszej Gminy. Wszystkich zainteresowanych powyższymi tematami zapraszamy na spotkanie. […]

Czytaj dalej

Pełnią służbę dla dobra innych i starają się rozwiązywać problemy mieszkańców wsi. Sprawowanie tej funkcji daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim mobilizuje do dalszych starań o jak najlepsze gospodarowanie i rozwój swojej miejscowości. Są opiekunami wsi, którzy najlepiej znają problemy i potrzeby swoich mieszkańców. Mowa tutaj o Sołtysach którzy obchodzili swoje Święto 11 marca. […]

Czytaj dalej