WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: 4 kwietnia 2018

Marcowe przesilenie jest symbolem nowego początku, do którego trzeba się odpowiednio przygotować. W naszej szkole do pożegnania zimy i powitania wiosny przygotowania zaczęły się kilka dni wcześniej. Zmieniła się  dekoracja sal  lekcyjnych i korytarzy z zimowej na wiosenną. W salach zazieleniły się kąciki przyrody. Dzieci podlewały   wiosenne  kwiaty – żonkile, hiacynty. Nie zabrakło również prac […]

Czytaj dalej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ projektu  ,, Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich […]

Czytaj dalej