WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: 5 kwietnia 2018

Sala narad Urzędu Gminy Władysławów 5 kwietnia była miejscem ważnego spotkania przedstawicieli wyjątkowych służb, mianowicie Straży Pożarnej. Wójt Gminy Władysławów Krzysztof Zając przywitał gości w osobach: Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Turku Grzegorz Ciesielski p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Turku Piotr Pietrucha Naczelnik Wydziału Operacyjno – Kontrolno – Rozpoznawszego […]

Czytaj dalej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ

projektu ,, Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”

Czytaj dalej