WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: 15 września 2020

W 1831 roku na teren dzisiejszej gminy Władysławów dotarła epidemia cholery. Mieszkańców, którzy zmarli na skutek zarażenia pochowano w Chylinie. Na miejscu dawnego cmentarza epidemicznego stanął krzyż oraz pamiątkowa tablica, aby wspomnienia tamtych czasów przetrwały dla kolejnych pokoleń. Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości – kierując się tymi słowami papieża […]

Czytaj dalej

Z okazji 100. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Cyfryzacji ogłosili akcję „Pod Biało-Czerwoną”, dzięki której każda z niemal 2,5 tysiąca gmin w Polsce, w tym Gmina Władysławów, może otrzymać dotację na zakup flagi i masztu wraz z ich instalacją. Wszystko uzależnione jest jednak od aktywności mieszkańców naszej Gminy, albowiem […]

Czytaj dalej

Szanowni Państwo,Gmina Władysławów przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Władysławów na lata 2021-2028, która będzie określać zasoby i potencjały oraz kierunki rozwoju Gminy. Dokument ten stanie się podstawą do prowadzenia przez Gminę Władysławów polityki społeczno-gospodarczej w perspektywie do 2028 roku. W związku z powyższym, zwracamy się do wszystkich mieszkańców Gminy z prośbą o aktywny udział […]

Czytaj dalej

W dniu 10 września 2020 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pod nazwą ,,Budowa sieci wodociągowej do hydrantu nadziemnego” w Russocicach. Prace związane z powyższym zadaniem rozpoczęto w czerwcu br. W ramach prac rozbudowano sieć wodociągową z rur PE/PVC o średnicy 110, o długości 16,0 m wraz z uzbrojeniem – hydrant nadziemny DN80 oraz zasuwy umożliwiające […]

Czytaj dalej

Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, również w partnerstwie, które w roku 2019 i/lub 2020 zrealizowały na terenie Województwa Wielkopolskiego i jego mieszkańców, działania w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie działań (np. akcji społecznej, […]

Czytaj dalej