WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

K O M U N I K A T Nr 3/2018

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261, ze zm.), art. 334 pkt.8 i art. 335 ust. 4 oraz art. 344
ust. 1 pkt 1a Ustawy Prawo Wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016 r. poz. 1602)
uwzględniając wyniki badań wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli informuje o jakości wody w 68 kąpieliskach i 21 miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli obecnie otwartych na terenie województwa wielkopolskiego:

Komunikat_kapieliskowy_03