WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego 2018

Informacja dotycząca składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2018

Wójt Gminy Władysławów informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018r. do 31 lipca 2018r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 wynosi:

86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017r. ( Dz. U. 2017, poz.2215), w 2018r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Wypłaty będą realizowane przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminach:

od 01 października 2018r. do 31 października 2018r.

Formularz wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, parter, pok.1 oraz poniżej w załączniku.

Informacje pod numerem tel. (63) 280-46-59

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.doc