WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
• nieodpłatną mediację (w niektórych punktach świadczona już w roku 2019, usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie)

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i
która złoży stosowne oświadczenie.
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr tel. 63 222 33 03 lub
poprzez pocztę elektroniczną: npp@powiat.turek.pl
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są
w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez
Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

https://www.powiat.turek.pl/page/nieodplatna-pomoc-prawna-174/

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tureckiego w 2019 roku

pismo -informacja ws. NPP gm. Władysławów