WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. z siedzibą w Krwonach tradycyjnie już organizuje Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła w dniach 14-15 grudnia 2019 r. – Plac Wojska Polskiego w Turku (od strony południowej i zachodniej rynku).
Kiermasz czynny będzie dla zwiedzających w godzinach od 10:00 do 18:00, z zastrzeżeniem, iż stoiska oferujące żywność czynne będą wyłącznie w dniu 15 grudnia 2019 r.
Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu w charakterze wystawy (uczestnika) jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej do dnia 30 listopada 2019 r. do godz. 15:00, osobiście do siedziby Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. mieszczącej się w Krwonach 32, pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgd-tur.org.pl, pocztą tradycyjną na adres: Krwony 32, 62-720 Brudzew.
Do powyższej wiadomości Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. załącza Kartę Zgłoszeniową oraz Regulamin – ww. dokumenty są tegoroczną nowością. Co więcej nastąpiły także modyfikacje dotyczące uczestników Kiermaszu. Od tego roku przewiduje się uczestnictwo Wystawców, którzy będą oferować żywność podczas trwania Kiermaszu (np. Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia, Spółdzielnie Socjalne). Wszystkie inne zmiany zostały zamieszczone ww. Regulaminie – prośba o zapoznanie się z przedmiotowym dokumentem.

Regulamin Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła

Karta zgłoszenia_Załącznik do regulaminu