WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Życzenia z okazji Dnia Dziecka!

Dzień Dziecka to bez wątpienia wyjątkowe Święto. Wyczekują go wszyscy – niezależnie od wieku. Święto Najmłodszych ustanowione zostało w 1964 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945).

To doskonała okazja, abyśmy wszyscy przypomnieli sobie o czasach dzieciństwa, szczerej radości i beztroskich zabawach. Do Dzieci dziś kierujemy życzenia spełnienia marzeń, pełnego pasji odkrywania otaczającego świata i nieustannego zachwytu codziennością.

/-/ Elżbieta Klanowska – Wójt Gminy Władysławów wraz z Pracownikami

/-/ Krystyna Michalak – Przewodnicząca Rady Gminy wraz z Radnymi