WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Plac budowy pod miasteczko ruchu drogowego przekazany

Kilka dni temu informowaliśmy Państwa o podpisaniu pomiędzy Wójtem Gminy Elżbietą Klanowską reprezentującą Gminę Władysławów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marzeny Ressel a Beatą Zaradzką i Agnieszką Siemaszko reprezentującymi Wykonawcę firmę JULMAT KONIN Sp. z o.o. umowy o roboty budowlane na wykonanie inwestycji pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z ogólnodostępną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną”.


W dniu 16 sierpnia 2021 r. nastąpił kolejny etap w realizacji ww. przedsięwzięcia, albowiem oficjalnie przekazano teren i plac budowy pod ww. miasteczko. W wydarzeniu uczestniczyli Wójt Gminy Elżbieta Klanowska, pracownicy Urzędu Anna Feliks i Marceli Warmiński, Inspektor nadzoru Andrzej Paruszewski, natomiast firmę realizującą zadanie reprezentował Kazimierz Wojciechowski.


Poprzez realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z ogólnodostępną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną” zostanie osiągnięty cel, jakim jest uatrakcyjnienie istniejącej oferty sportowo-rekreacyjnej spędzania czasu wolnego na terenie gminy Władysławów. Na realizację ww. zadania Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego udzielił pomocy w kwocie 99.975,00 zł. Całość inwestycji opiewa na kwotę 373 683,56 zł.