WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

W związku z powyższym proszę o wypełnienie załączonego oświadczenia i złożenie go w Urzędzie Gminy we Władysławowie w terminie do 31 stycznia 2018 roku.

Opłatę za I kwartał, którą należy wnieść do 31 stycznia, zostanie określona dopiero po złożeniu oświadczenia.

Oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych