WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Informacje

Rok szkolny 2017/2018 jest pierwszym rokiem wprowadzania w życie nowych założeń reformy edukacji. Będzie to okres wielu zmian. Trzy roczniki szkoły podstawowej rozpoczną naukę według nowej podstawy programowej. Jednocześnie jest to pierwszy rok szkolny, kiedy wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymają darmowe podręczniki. Trzy roczniki szkoły podstawowej: I, IV oraz VII klasa (ta ostatnia […]

Czytaj dalej

CHROŃ DZIECKO W GOSPODARSTWIE ROLNYM nie tylko podczas żniw! Główny Inspektor Pracy 12072017.pdf Chron dziecko w gospodarstwie rolnym wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych.pdf ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Czytaj dalej

Apelujemy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prac związanych z koszeniem, prasowaniem i transportem płodów rolnych oraz ich składowanie w czasie tegorocznych żniw. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Czytaj dalej

W związku z licznymi wyjazdami w okresie wakacyjnym Urząd Gminy Władysławów przypomina o sprawdzaniu terminu ważności posiadanych przez Państwa dowodów osobistych i konieczności wymiany dokumentu tożsamości z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, gdyż czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wynosi 30 dni. Przypominamy również, że wniosek o wymianę dowodu osobistego wraz z aktualnym zdjęciem należy złożyć osobiście […]

Czytaj dalej

W powyższym okresie pracownicy Urzędu Gminy we Władysławowie jak również pracownicy jednostek organizacyjnych realizowali swoje ustawowe obowiązki. W powyższym okresie zrealizowano następujące zadania: Trwa budowa chodnika ulicznego na ul. Konińskiej. Ukończono rozbudowę sieci wodociągowej w Wyszynie. Rozpoczęto roboty budowlane w ramach zadania „Adaptacja budynku na cele gospodarki odpadami” w Russocicach. Zlecono określenie wartości nieruchomości za […]

Czytaj dalej

Projekt dla osób poniżej 29 roku życia „Czas na aktywizację”: Szkolenia i staże dla bezrobotnych poniżej 29 roku życia Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich wraz z Turecką Izbą Gospodarczą oraz Gminą Osiek Mały zapraszają do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do 100 osób (60 kobiet, 40 mężczyzn): . w wieku 15 – 29 lat, . pozostających […]

Czytaj dalej