WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Informacje

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) będą piątym, samodzielnym rodzajem sił zbrojnych. Ich misją będzie obrona oraz wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, ale także podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Wojska Obrony Terytorialnej będą liczyły docelowo ok. 53 000 żołnierzy, których służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat (z możliwością jej przedłużenia). Do końca […]

Czytaj dalej

Szybko przybywa w Polsce obcokrajowców, którzy tu pracują i prowadzą swoje firmy. Wśród cudzoziemców zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych prawie 73 procent to obywatele Ukrainy. W 2016 r. liczba zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS obcokrajowców w Polsce przekraczała 237 tysięcy. Obecnie jest ich już prawie 494 tysięcy. Przeszło połowa z nich (ok. 282 tys.) […]

Czytaj dalej

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online! Profil zaufany i kilka minut – to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut. Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia […]

Czytaj dalej

Szanowni Państwo, mam przyjemność  poinformować wszystkich rodziców i opiekunów dzieci w wieku 6-11 lat, że nasze stowarzyszenie otrzymało od Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotację w wysokości 10 tys. złotych na realizacje projektu z dziedziny edukacji   pn. „Na ludowa nutkę…” .  Od września dzieci których rodzice wyrażą chęć uczestniczenia ich pociech w zajęciach w w/w projekcje   zostaną […]

Czytaj dalej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych. Oferty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 28.06.2018 roku do godziny 10.00. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Czytaj dalej

Osoby mogące udzielić jakichkolwiek informacji na temat błąkającego się opodal miejscowości Kuny czworonoga widocznego na zdjęciach poniżej lub chętne do zaopiekowania się nim prosimy o kontakt pod nr tel 63 2804647 lub osobisty – Urząd Gminy Władysławów, pok. nr 110. Pies jest bardzo przyjaźnie nastawiony do ludzi i z całą pewnością szybko odnajdzie się w […]

Czytaj dalej

Szanowni Rolnicy, drogie Dzieci, wiosenny kalendarz obfituje w ważne daty: 15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin, 26 maja – Dzień Matki, 1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka, a 23 czerwca – Dzień Ojca. To szczególne dni, podczas których przypominamy sobie, jak istotne są więzi z najbliższymi, jak ważną komórką społeczną jest rodzina oraz jak jej […]

Czytaj dalej

W związku z realizacją projektu pn.: „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w […]

Czytaj dalej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY WŁADYSŁAWÓW INFORMUJE, ŻE OD DNIA 19 CZERWCA 2018r. BĘDĄ WYPŁACANE STYPENDIA SZKOLNE (P. 115) OD GODZ. 8.00 – 15.00. PROSIMY ZABRAĆ ZE SOBĄ FAKTURY.

Czytaj dalej

Od kilku dni w okolicach cmentarza w Russocicach  pojawiają się puszczane samopas, bez jakiegokolwiek nadzoru  czy opieki psy widoczne na zdjęciach poniżej. Osoby mogące udzielić jakichkolwiek informacji na temat zwierząt i ich właścicieli  prosimy o kontakt pod nr tel 632804647 lub osobisty – Urząd Gminy Władysławów, pok. nr 110. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Czytaj dalej

Stowarzyszenie „Koniczynka” we Władysławowie serdecznie zaprasza wszystkie chętne osoby w wieku 55+ na wycieczkę do Warszawy, która odbędzie się w dniu 24.06.2018r. /niedziela/. Wyjazd z parkingu sprzed budynku Szkoły Podstawowej we Władysławowie (od strony sklepu Polo) o godzinie 7.00. Więcej informacji pod numerem tel. 510 – 167- 614. W programie wycieczki: – Zwiedzanie Muzeum Powstania […]

Czytaj dalej

Zbadaj się i zyskaj spokój! Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w technice cyfrowej w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Władysławów 23 lipca 2018 przy Domu Rolnika w Rusocicac. Zarejestruj się: 5 8 6 6 6 2 4 4 4  lub www.mammo.pl ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Czytaj dalej

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2017. 328 ze zm.) Wójt Gminy Władysławów informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda z sieci wodociągu publicznego w miejscowościach WŁADYSŁAWÓW (Russocice), NATALIA I WYSZYNA spełnia wymagania […]

Czytaj dalej

Od stycznia 2018 r. zmieniły się zasady opłacania składek, dzięki czemu przedsiębiorca opłaca składki jednym, zwykłym przelewem. Nowy sposób opłacania składek spowodował, że do ZUS trafia więcej pieniędzy, a płatnicy popełniają mniej błędów. Tylko do 21 maja w Wielkopolsce wpłynęło 1 255 043 wpłat na kwotę ponad 10 mld zł. Po wprowadzeniu indywidualnych numerów rachunków składkowych […]

Czytaj dalej