WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Informacje

projektu ,, Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”

Czytaj dalej

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. 2017.1295 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację przedłożoną przez koła łowieckie.

Czytaj dalej

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. 2017.1295 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację przedłożoną przez koła łowieckie.

Czytaj dalej

Rynek we Władysławowie zyskał kolejny element krajobrazu, który ma na celu podkreślenie patriotycznego charaktery tego miejsca. Ławka Niepodległości, która od 28 grudnia 2018 r. stoi nieopodal Pomnika Tym co za Ojczyznę… w sposób godny upamiętnią polską państwowość, ale również ma walory edukacyjne oraz praktyczne. Siedząc na ławce, każdy będzie mógł zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami, […]

Czytaj dalej

Szczenięta widoczne na zdjęciu poniżej szukają nowego domu. Pieski nie urosną duże. Osoby chętne do zaopiekowania się maleństwami prosimy o kontakt pod nr tel 63 2804647

Czytaj dalej

Temperatura palącej się sadzy przekracza 1000 stopni Celsiusza! Taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne należy poddawać okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez wykwalifikowanego kominiarza. Profesjonalne wykonanie powyższych usług to nie tylko obowiązek prawny, ale główna zasada bezpieczeństwa, zapobiegająca zaczadzeniom, pożarom i będąca realizacją warunków ubezpieczeniowych domu.

Czytaj dalej

W miesiącu październiku i listopadzie prowadzone były prace przy przebudowie chodnika na ulicy Lecha we Władysławowie. Przebudowany został odcinek chodnika od ul. Jagiellońskiej do ul. Zygmuntowskiej. W dniu 10 grudnia 2018r. komisja odbiorowa powołana przez Wójta Gminy Władysławów dokonała odbioru ww. prac. W ramach inwestycji wykonano ciąg pieszy z kostki brukowej, po obu stronach jezdni. […]

Czytaj dalej

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. 2017.1295 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację przedłożoną przez koła łowieckie: Koło łowieckie- Koło łowieckie Nr 25 „Leśnik” w turku Obwód polowania w gm. Władysławów – 370/Tarnowski młyn Data Polowania – 30.12.2018 Godzina: 8.00 […]

Czytaj dalej

Od stycznia, w związku z wejściem w życie projektu e-Akta, zmienia się zakres danych, jakie przedsiębiorca będą przekazywać do ZUS. Zmiany oznaczają dla płatników przede wszystkim duże korzyści. Najpierw jednak trzeba dostosować do nich programy kadrowo-płacowe. Jeśli przedsiębiorca lub biuro rachunkowe działające w jego imieniu, korzysta z programu kadrowo-płacowego, który nie rejestruje danych wymaganych przepisami […]

Czytaj dalej

Szanowni Mieszkańcy gminy, Po raz kolejny przypominamy o obowiązku osób, które zadeklarowały segregację odpadów o należytym przykładaniu się do segregowania powstałych na nieruchomościach odpadów komunalnych. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną wyrywkowe kontrole mające na celu propagowanie idei prawidłowej segregacji odpadów na terenie gminy Władysławów. Aby ułatwić mieszkańcom prawidłową segregację odpadów na odwrocie harmonogramu wywozu przedstawiona […]

Czytaj dalej

Stowarzyszenie „Koniczynka” z Władysławowa, odpowiadając na zaproszenie głównego organizatora XIX Paraspartakiady Śląska i Zagłębia Stowarzyszenia NEURON z Dąbrowy Górniczej, wyruszyło 28 listopada 2018r. z dziesięcioosobową grupą osób niepełnosprawnych z powiatu tureckiego na Śląsk, aby tam wziąć udział w niezwykłym wydarzeniu. Na kanwie owocnej, a zapoczątkowanej jeszcze w minionym roku, współpracy ze Stowarzyszeniem NEURON z Dąbrowy […]

Czytaj dalej

Niemal 11 tys. w weekend, blisko 151 tys. w poniedziałek i prawie 50 tys. do wtorkowego południa – to bilans pierwszych dni obowiązywania elektronicznych zwolnień lekarskich. W szczytowym momencie do systemu wpływało nawet 19 e-zwolnień na sekundę. W województwie wielkopolskim, w poniedziałek wpłynęło prawie 12 tys. elektronicznych zwolnień lekarskich. Od 1 grudnia jedyną formą, w […]

Czytaj dalej

Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne Panie w wieku 50-69 lat, które przez ostatnie dwa lata nie miały wykonywanej mammografii. Zarejestrować się na badanie można telefonicznie 61-222-37-00 lub 61-222-37-01. Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz: 8:00-16:00. Badanie odbędzie się przy Remizie OSP Władysławów ul. Rynek 44 dnia 14 grudnia 2018r. w godzinach 14:00-17:00. Więcej […]

Czytaj dalej

Średnio raz w tygodniu w Polsce dochodzi do wypadku z powodu niewłaściwego działania butli gazowych! Przeczytaj, jak bezpiecznie użytkować butle gazowe! Czy wiesz, że ? Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego (butle gazowe) i gazu z sieci gazowej ! Zakaz został jednoznacznie określony w §157 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 […]

Czytaj dalej