WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: Październik 2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje „Dni Seniora”. Na wydarzenia pod hasłem „Zdrowi, bezpieczni, aktywni” zapraszamy w październiku na terenie całej Wielkopolski. Dni Seniora organizujemy wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w wielu miastach w całej Wielkopolsce. Partnerami wydarzenia są Policja, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Narodowy […]

Czytaj dalej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. ogłoszonego w dniu 10 września 2019 r.

Czytaj dalej

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest od 29 września 2001 roku – to data urodzin polskiej poetki Janiny Porazińskiej.

Czytaj dalej

Urząd Gminy Władysławów informuje, że od 3.10.2019 r. do 31.10.2019 r. w Biurach Powiatowych ARiMR producenci rolni będą mogli składać wnioski o udzielenie pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych, lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, […]

Czytaj dalej

Stowarzyszenie Ones Cylin oraz Szkoła Podstawowa w Chylinie organizuje: WIELKĄ ZBIÓRKA MAKULATURY Zbiórka makulatury w dniach od 01.10.2019 do 30.10.2019 w godzinach 7.00 – 17.00 w Szkole Podstawowej w Chylinie.

Czytaj dalej

W dniu dzisiejszym, tj. 1 października 2019 r., rozpoczęto prace przy realizacji zadania pn. ,,Przebudowa węzłów wodociągowych w m. Wyszyna, Tarnowski Młyn, Chylin”. Przewidywany termin zakończenia prac – 15 listopada 2019 r. W związku z powyższym mogą występować przerwy w dostawie wody w miejscowościach zaopatrywanych w wodę przez hydrofornię w Wyszynie, tj. Tarnowski Młyn, Wyszyna, […]

Czytaj dalej

Zakres zbieranych informacji:– Aktywność ekonomiczna ludności według płci, wieku i wykształcenia – Liczba i struktura pracujących – Bezrobotni wg cech kwalifikacyjno-zawodowych – Przyczyny braku aktywności zawodowej, metody i czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne

Czytaj dalej

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. 2017.1295 ze zm.) Wójt Gminy Władysławów podaje do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w sezonie łowieckim 2019/2020 przez: Koło Łowieckie Nr 16 „SOKÓŁ” w Tuliszkowie (obwód łowiecki 367 i 371) Koło Łowieckie Nr […]

Czytaj dalej