WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Informacje

Stowarzyszenie „Koniczynka” we Władysławowie serdecznie zaprasza wszystkie chętne osoby w wieku 55+ na wycieczkę do Warszawy, która odbędzie się w dniu 24.06.2018r. /niedziela/. Wyjazd z parkingu sprzed budynku Szkoły Podstawowej we Władysławowie (od strony sklepu Polo) o godzinie 7.00. Więcej informacji pod numerem tel. 510 – 167- 614. W programie wycieczki: – Zwiedzanie Muzeum Powstania […]

Czytaj dalej

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2017. 328 ze zm.) Wójt Gminy Władysławów informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda z sieci wodociągu publicznego w miejscowościach WŁADYSŁAWÓW (Russocice), NATALIA I WYSZYNA spełnia wymagania […]

Czytaj dalej

Od stycznia 2018 r. zmieniły się zasady opłacania składek, dzięki czemu przedsiębiorca opłaca składki jednym, zwykłym przelewem. Nowy sposób opłacania składek spowodował, że do ZUS trafia więcej pieniędzy, a płatnicy popełniają mniej błędów. Tylko do 21 maja w Wielkopolsce wpłynęło 1 255 043 wpłat na kwotę ponad 10 mld zł. Po wprowadzeniu indywidualnych numerów rachunków składkowych […]

Czytaj dalej

Szanowni Państwo W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS. Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS […]

Czytaj dalej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Władysławów! Informujemy, że z dniem 11 maja 2018 roku w trosce o nasze wspólne dobro – czyste powietrze, Urząd Gminy Władysławów podjął z firmą Syngeos współpracę w zakresie monitoringu jakości powietrza na terenie naszej gminy. Za stały pomiar poziomu zanieczyszczeń we wdychanym przez nas powietrzu odpowiada specjalny czujnik, który dzięki uprzejmości Pani […]

Czytaj dalej

Szanowni Rolnicy Ze względu na coraz bardziej popularną praktykę stosowania w rolnictwie komunalnych osadów ściekowych, wszystkim rolnikom przypominamy, że w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz zasad dobrej praktyki rolniczej, stosowanie komunalnych osadów ściekowych jest możliwe, tylko i wyłącznie po uprzednim ich do tego celu przygotowaniu, natomiast samo ich wprowadzenie […]

Czytaj dalej

Porady ekspertów ZUS, punkty informacyjne specjalistów z instytucji, organizacji i fundacji   działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Bogaty program szkoleń, seminariów i spotkań, to szeroka oferta, którą przygotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Dzień Osób z Niepełnosprawnością. W piątek, 11 maja, oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wielkopolsce przygotowały szeroką ofertę skierowaną do osób niepełnosprawnych, ich rodzin i […]

Czytaj dalej

W ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi szpital w Turku zaprasza od dnia 1 maja 2018 roku na bezpłatne badania mammograficzne. Badanie skierowane jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które przez ostatnie dwa lata nie miały wykonywanej mammografii oraz co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 50 do 69 lat, u których wystąpił […]

Czytaj dalej

Wójt Gminy Władysławów informuje, że w dniu 01.04.2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie. Począwszy od tego dnia wniosek o oszacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz szkód wyrządzonych podczas polowania, właściciel albo posiadacz gruntów składa do […]

Czytaj dalej

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje: W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną […]

Czytaj dalej

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 6 kwietnia 2018 r. o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy Komisarza Wyborczego w Koninie I Na podstawie § 3 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich […]

Czytaj dalej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ projektu  ,, Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich […]

Czytaj dalej

Nowo powstały  zespół muzyczny „Office” który, jak mówią jego członkowie, został założony po to aby być zupełnie nowym zjawiskiem na krajowej scenie muzycznej rusza w trasę koncertową.  Zespół miał swój występ inauguracyjny  w dniu 8 marca b.r. Wtedy to, z okazji Dnia Kobiet, w Urzędzie Gminy we Władysławowie zespół „Office” zaprezentował próbkę swoich możliwości i […]

Czytaj dalej

W związku z wejściem w życie w  dniu 28 lutego 2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r . zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, określającego dodatkowe wymagania dla hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się poza obszarami  objętymi  restrykcjami  w […]

Czytaj dalej