Drukuj

Informacja ARiMR w Turku

(0)

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Turku
informuje, iż w dniach od 24 do 28 kwietnia
będzie czynne w godzinach 7:30 – 18:00,
natomiast w dniu 02 maja w godzinach 7:30 – 15:30
a od 04 maja do 15 maja
(z wyłączeniem dni wolnych od pracy)
będzie czynne w godzinach 6:00 – 20:00.

Wydłużenie godzin pracy spowodowane jest chęcią ułatwienia procesu składania przez rolników wniosków o przyznanie płatności na rok 2017.
W roku 2017 nie przewiduje się przedłużenia terminu przyjm. wn.
15 maja br. to ostatni dzień składania wniosków bez sankcji.
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-04_OGŁOSZENIE_01.jpg

Drukuj

Spotkanie z sołtysami

(0)

W dniu 05.04.2017 roku o godzinie 14:00 odbyło się spotkanie władz gminy z sołtysami. Z-ca Wójta Gminy Władysławów powitał wszystkich sołtysów oraz zaproszonych gości.
Głównym celem spotkania było omówienie spraw bieżących Gminy oraz poinformowanie o problemach występujących na terenach sołectw.
W pierwszej kolejności został poruszony temat ponownej współpracy z Bankiem Żywności która ma ruszyć tuż po najbliższych świętach, punkt wydawania darów żywnościowych będzie w tym roku również na terenie jednostki OSP Chylin. Zastępca Wójta wyjaśnił, iż są 2 rodzaje rozdawanej żywności, z tej wyżej wymienionej będą mogły skorzystać tylko osoby którym zostały wydane kartki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Natomiast żywność o krótkim terminie ważności przeznaczona jest dla wszystkich potrzebujących.
Kolejna sprawa jaka została poruszona przez sołtysów to podwyżka diet, Pan Zastępca przychylił się do prośby i oznajmił, że może zostać przygotowana taka uchwała na najbliższą Sesję Rady Gminy ale to Radni zadecydują czy sołtysi otrzymają podwyżki czy nie.
Większą część tego spotkania jednak zajęła dyskusja nad częstotliwością wywozu odpadów komunalnych i chęcią założenia spółki komunalnej. Założenie spółki nie jest jednak takie oczywiste, gdyż trzeba zakupić minimum 5 aut przystosowanych do obioru odpadów, musi być Rada Nadzorcza, Prezes, administracja czyli są to dodatkowe koszty funkcjonowania. Spółka jest podmiotem prawa handlowego i musi generować zyski, bo w innym przypadku uległaby samorozwiązaniu. A więc największym wyzwaniem są czynności prawne i proceduralne.
Podczas spotkania powrócił również temat planowanej budowy nowej oczyszczalni ścieków, Pan Zastępca poinformował o możliwości złożenia przez Gminę wniosku, dzięki któremu jest możliwość częściowego dofinansowania.
Po wyczerpaniu wszystkich tematów do dyskusji spotkanie zakończono.

 b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-04_spotkanie_spotkanie_(1).JPG b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-04_spotkanie_spotkanie_(2).JPG b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-04_spotkanie_spotkanie_(3).JPG b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-04_spotkanie_spotkanie_(4).JPG b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-04_spotkanie_spotkanie_(5).JPG b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-04_spotkanie_spotkanie_(6).JPG b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-04_spotkanie_spotkanie_(7).JPG b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-04_spotkanie_spotkanie_(8).JPG b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-04_spotkanie_spotkanie_(9).JPG

Drukuj

Zrób mammografię na wiosnę!

(0)

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.
Pamiętajmy, że tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w naszym organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Niestety zadowalający wynik poprzedniego badania nie zawsze gwarantuje, że obecnie naszemu zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo – nowotwór piersi. Czasami Kobiety rezygnują z kolejnych badań, ułatwiając tym samym rozwój choroby. Rak nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na nasze samopoczucie, przez co często zostaje zdiagnozowany zbyt późno.
„Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka – Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”
Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie odbędą się:
Władysławów – 28 kwietnia przy OSP, Rynek 44
Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50 – 69 lat
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.
Na badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz.

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-04_mammografia.jpg

Drukuj

Młodzi biegacze z Gminy Władysławów znów wśród najlepszych

(0)

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-03_17458005_1441585005864808_3828902526313438211_n_1.jpgPrawdopodobnie w sobotę 7 kwietnia 2017 r. w Solcu Wielkopolskim odbyła się największa impreza biegowa w Wielkopolsce.Wśród rywalizujących reprezentacji powiatów, czterdzieści pięć młodych sportowców z naszej gminy dzielnie walczyło o najlepszą pozycje w każdym biegu. Zwycięzcą biegu klas szóstych na dystansie 1000 metrów został uczeń SP Władysławów - Stanisław Grzymski, zdobywając tytuł Mistrza Wielkopolski Zrzeszenia LZS. Jest to największe osiągnięcie sportowe Stasia i biorąc pod uwagę jego predyspozycje biegowe, jeśli zostaną poparte odpowiednią pracą , to jesteśmy przekonani, że o jego sukcesach jeszcze usłyszymy. Dla przypomnienia ostatnim zawodnikiem, który wygrał ten sam bieg w 2008 roku by ł- Jakub Bałdyka, ubiegłoroczny Halowy Mistrz Polski Seniorów na 800 metrów, członek kadry narodowej. Zawody wzorowo zorganizowane przez miejscową społeczność. Wyjazd sfinansowany z środków Gminy Władysławów przeznaczonych na działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego Skoczek.


UKS Skoczek


b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-03_17760164_1441587572531218_27166555750153012_n.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-03_17795746_1441587822531193_9112358173996407296_n.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-03_17795930_1441586109198031_8941542821740943094_n.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-03_17796129_1441586915864617_1671543653687890797_n.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-03_17798972_1441587119197930_7334382387299387977_n.jpg

Drukuj

Złagodzenie przepisów dotyczących zwalczania ptasiej grypy.

(0)

Złagodzenie przepisów dotyczących zwalczania ptasiej grypy.
5 kwietnia 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 722.2017) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
W rozporządzeniu złagodzono część przepisów, jednak gospodarstwa hodujące drób dalej będą musiały przestrzegać środków bioasekuracji.
Zgodnie z rozporządzeniem rolnicy muszą m.in.:
utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami, 

zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki,
• utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki, 

• przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami, 

• karmić i poić drób oraz ptaki utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę̨ przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami, 

• wyłożyć maty dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść́ i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym, 

• stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym, 

stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rak przed wejściem do budynków inwentarskich,
• dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
 
Według nowego prawa zakazane jest: 
• pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki, 

• wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych; 

Nowe rozporządzenie zniosło wszystkie zakazy i nakazy ogłoszone w restrykcyjnym prawie z 20 grudnia 2016 roku. Wchodzi ono w życie „z dniem następującym po dniu ogłoszeniu” – czyli nowe prawo obowiązuje od 6 kwietnia 2017 roku.

Drukuj

INFORMACJA

(3)

INFORMACJA
    W związku z licznymi sygnałami ze strony mieszkańców Gminy Władysławów dotyczącymi zmniejszenia częstotliwości odbierania odpadów komunalnych w 2017 r., informujemy, że w dniu 7 listopada 2016 r. została podjęta uchwała Rady Gminy Władysławów nr 166/16  w sprawie sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Władysławów oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości  i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jednym z rozwiązań pozwalających zachować aktualna stawkę opłaty za obiór odpadów przy wzroście cen za zagospodarowanie odpadów przez MZGOK w Koninie było stworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Russocice którego utworzenie jest obowiązkiem ustawowym określonym w Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz zmniejszenie częstotliwości wywozu odpadów komunalnych (zmniejszenie kwoty – przetarg). Powyższa alternatywa została szczegółowo przedstawiona podczas zebrania z sołtysami w dniu 26 września 2016 r. (http://www.wladyslawow.pl/aktualnosci/2839-co-zrobic-by-ceny-odpadow-komunalnych-nie-poszly-w-gore) a także podczas  XXIV sesji Rady Gminy dnia 7 listopada 2016 r.
Ujemny bilans systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz podwyższenie opłat za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (tj. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie) – Uchwała nr 25/12/2016 Zarządu Miejskiego Zakłady Gospodarki Odpadami komunalnymi Sp. z o. o.  z siedzibą w Koninie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług za przyjęte do zagospodarowania odpady, było przyczyną podjęcia działań dążących do poprawy systemu gospodarki odpadami na terenie gminy pod względem finansowym.
Ponadto pragniemy poinformować, iż widocznym efektem wdrożenia przyjętej uchwałą częstotliwości jest znaczne zmniejszenie się ilości zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców gminy.

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-03_INFORMACJA_01.jpg

 

Drukuj

Informacja z realizacji programu „Rodzina 500 plus”

(0)

Informacja z realizacji programu „Rodzina 500 plus” w gminie Władysławów za okres od 01-04-2016 roku do 31-12-2016 roku. 

W ramach w/w programu rodzinom z dziećmi z naszej gminy zostały wypłacone świadczenia w wysokości 500 zł miesięcznie na pierwsze dziecko, po spełnieniu kryterium dochodowego odpowiednio 800 zł lub 1.200 zł (dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym )oraz na kolejne dzieci do ukończenia 18 roku życia.
Od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zostało złożonych 821 wniosków. Wydano 769 decyzji. Pozostałe wnioski, w związku z faktem podejmowania przez członka rodziny pracy poza granicami kraju przekazano do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Zadaniem tej instytucji jest wskazanie państwa właściwego do wypłaty świadczenia wychowawczego.
W gminie Władysławów programem „Rodzinna 500 +” zostało objętych 656 rodzin, wypłacono 9.765 świadczeń dla 1.096 dzieci.
W roku 2016 wypłacono świadczenia w łącznej wysokości - 4.847.775,00 zł.
 
     Rodziny nie są zobligowane do podania sposobu wykorzystania przyznanego świadczenia.
Z definicji świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach Programu ,,Rodzina 500 plus” ma być przeznaczone na pokrycie kosztów wychowania i kształcenia dziecka.
Jeżeli instytucja realizująca program uzna, że środki finansowe są wykorzystywane w sposób niewłaściwy lub są marnotrawione to świadczenie będzie zamienione na formę rzeczową.
Osoby pobierające świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko zobowiązane są
na bieżąco informować Ośrodek o wszystkich zmianach, które mogą mieć wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego w tym: o zmianach dotyczących sytuacji zawodowej (nabycie, utrata dochodu i itp.) oraz sytuacji rodzinnej (zmiana liczby osób wchodzących w skład rodziny).
Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie informuje, że nowe wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane
od 01 sierpnia 2017 roku

Drukuj

VI Powiatowa Konferencja Szkół Promujących Zdrowie

(0)

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-03_dscn4141.jpgW dniu 28.03.2017r w Zespole Szkół we Władysławowie odbyła się VI Powiatowa Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. Idea konferencji zrodziła się 6 lat temu w Szkole Podstawowej w Skarżynie i od tamtego czasu corocznie wybrana szkoła należąca do sieci Szkół Promujących Zdrowie organizuje takie przedsięwzięcie. Do gimnazjum przybyło 11 szkół powiatu tureckiego, a wśród nich:

1.Szkoła Podstawowa w Skarżynie,
2. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Malanowie
3. Szkoła Podstawowa w Miłaczewie
4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF w Turku
5. Szkoła Podstawowa nr 4 im. gen. M. Smorawińskiego w Turku
6. Szkoła Podstawowa nr1 im. H. Sienkiewicza w Turku
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie
8. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku
9. Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Grzymiszewie
10. Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie
11. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. K. Makuszyńskiego w Turku

Na konferencję przybyli także zaproszeni goście: starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie Pani Dorota Rogalska- Daszkiewicz, zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Pani Anna Mory, pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku p. Lidia Baraniecka oraz Katarzyna Jabłońska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów Pani Alicja Olek, skarbnik gminy Władysławów Pani Elżbieta Klanowska, Pani doktor Grażyna Zapałowska z Przychodni lekarskiej „Medyk” we Władysławowie, pielęgniarka Pani Elżbieta Żak oraz przewodnicząca Rady Rodziców Pani Bogusława Kałuża.

Tegoroczna władysławowska konferencja upłynęła pod znakiem błędów żywieniowych dzieci i młodzieży, o których wyczerpujący wykład wygłosiła Pani Magdalena Lubiewska specjalista dietetyk i planowania żywienia z Orkiszowych Pól z Poznania. Drugim prelegentem był Tomasz Szymkowiak – olimpijczyk z Pekinu, lekkoatleta, specjalizujący się w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Jego wystąpienie dotyczyło roli sportu i aktywności fizycznej w jego życiu oraz istoty świadomego odżywiania. W programie konferencji znalazły się także zabawy integracyjne o charakterze prozdrowotnym, wspólny taniec oraz zdrowy poczęstunek. Uczniowie klas drugich gimnazjum realizujący innowację pedagogiczną „ Uzależnieni od zdrowia” zaprezentowali spektakl Pt.” Mały Książę na Planecie Zdrowia”. Historia „ Małego Księcia” miała zachęcić obecnych na konferencji dzieci i młodzież oraz opiekunów do poszukiwania nowych rozwiązań żywieniowych, zdrowych produktów oraz zmiany złych nawyków dietetycznych. 
Na koniec uroczystości wszystkim uczestnikom wręczono własnoręcznie przygotowane upominki oraz dokonano wyboru szkoły, która w przyszłym roku podejmie się organizacji VII edycji Konferencji Szkół Promujących Zdrowie, a została nią Szkoła Podstawowa w Malanowie.

ZS we Władysławowie

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-03_dscn4154.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-03_dscn4173.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-03_dscn4176.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-03_dscn4218.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-03_dscn4214.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-03_dscn4110.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-03_dscn4114.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-03_dscn4219.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-03_dscn4135.jpg

Drukuj

Ogłoszenie o naborze kandydatów

(2)

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy we Władysławowie.(tutaj)

 

 

 

Drukuj

Spotkanie z dziennikarzem

(0)

Spotkanie z dziennikarzem
14 marca 2017 roku pan Leszek Czajor - dziennikarz, spotkał się z uczniami  klas IV-VI Szkoły Podstawowej  w Natalii, by opowiedzieć im o swojej pracy dziennikarskiej i wprowadzić młodzież w świat mediów. Uczniowie z uwagą słuchali oraz zadawali pytania. Była to ciekawa lekcja,  która pozwoliła im poznać tajniki pracy dziennikarskiej.

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-03_20170314_095728_resized.jpg

                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając