Pogoda Władysławów

Sobota - 28.11.15
-2°C
1016.9 hPa; Wiatr:2 m/s

© telepogoda.pl
                                
                                
Drukuj

,,Aby chodziło nam się lepiej...”.

(0)

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_0411112015.jpgW dniu 13 listopada 2015 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pod nazwą ,,Modernizacja ulicy Łokietka we Władysławowie – II etap”, objętej umową zawartą w dniu 20 sierpnia 2015 r. W ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe istniejącej nawierzchni – płytek chodnikowych, położono chodnik obustronny z kostki brukowej na odcinku 360 metrów, wraz z wjazdami do posesji, a także wykonano w części odwodnienie ulicy Łokietka – od ulicy Mieszka do rowu. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 198.351,71 zł brutto. Środki na przeprowadzenie w/w inwestycji pochodzą z budżetu gminy. Wykonawcą w/w prac była firma ,,Kolbet” sp. z o.o. z siedzibą w Policach Średnich. Odbiór końcowy w/w inwestycji został przeprowadzony w obecności Wójta Gminy Władysławów – Krzysztofa Zająca, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Władysławów – Macieja Czaji, radnego Zbigniewa Kusz, Inspektora ds. dróg, oświetlenia ulicznego i numeracji nieruchomości – Janiny Orlikowskiej, Inspektora Nadzoru – Pawła Andrzejczaka. Firmę wykonującą w/w prace reprezentowali p. Jakub Marek i p. Adam Janiak. Wykonane prace mają za zadanie usprawnić, a przede wszystkim ułatwić komunikację pieszą mieszkańców gminy Władysławów. W ich opinii modernizacja ulicy Łokietka była potrzebna. Mieszkańcy wyrazili zadowolenie z przeprowadzonej inwestycji, z nadzieją, że kolejne ulice Władysławowa będą w przyszłości tak pięknie odnowione.

 

E. M.

 

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_0211112015.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_0411112015.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_0511112015.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_0111112015.jpg

 

 

 

Drukuj

,,Sercem do serca”- często dar jest niewielki, ale skutek z niego ogromny...

(0)
W dniu 15 listopada 2015 r. o godz. 18:00 w Domu Parafialnym w Russocicach rozpoczął się koncert charytatywny dla Dawida Maksymowicza z Polichna. Organizatorami koncertu byli Rada Rodziców, Koło ,,Caritas” działające przy Szkole Podstawowej we Władysławowie, Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Władysławowie oraz Parafia p.w. Michała Archanioła w Russocicach.
 
Celem koncertu charytatywnego było pozyskanie środków pieniężnych na wyposażenie szkoły w windę schodową dla Dawida, która ułatwi mu przemieszczanie się między piętrami placówki. Dawidek Maksymowicz urodził się 22 września 2006 roku w Poznaniu. Po urodzeniu u chłopca zdiagnozowano rozszczep kręgosłupa z współistniejącym wodogłowiem oraz pęcherzem neurogennym. Dawid ma wszczepioną zastawkę wewnątrzkomorową i niedowład wiotki kończyn dolnych, dlatego musi poruszać się na wózku.
 
Mama Dawida - Pani Beata Maksymowicz wielokrotnie prosiła o wyposażenie szkoły w podjazdy. Placówka jest wprawdzie wyposażona w podjazd do szkoły, lecz wewnątrz są miejsca, do których bez windy chłopiec nie jest w stanie sam się dostać, m.in. biblioteka i świetlica. Nauczyciele pomagają, jak tylko mogą, by ułatwić Dawidkowi przemieszczanie się po placówce. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej we Władysławowie postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Dzięki inicjatywie Pani Joanny Wągiel postanowiono zrobić wszystko, by środki pieniężne na windę schodową pozyskać. Koszt zakupu urządzenia mieści się w granicach 20.000,00 - 30.000,00 zł. Dzięki ludziom dobrego serca ta inwestycja jest możliwa do szybkiego zrealizowania.
 
Przyjaciele Dawida ze Szkoły Podstawowej we Władysławowie podczas koncertu zaprezentowali swoje umiejętności instrumentalne oraz wokalno-ruchowe. Przygotowali bogaty występ artystyczny - zaśpiewali piosenki połączone z elementami tanecznymi. Na scenie królował także sam bohater wieczoru - Dawidek. Po występie dzieci, na scenie zaprezentował się zespół Big Band Miasta Turek oraz Agnieszka Siwińska. W dalszej części wieczoru odbyła się licytacja obrazów zdolnej, lokalnej malarki Agnieszki Lipskiej oraz przepięknego tortu, w kształcie serca, ufundowanego przez Panią Magdalenę Zięba. Pierwszy z obrazów został wylicytowany przez Pana Jacka Karpińskiego za kwotę 300,00 zł, drugi przez Pana Jarosława Wągiel. Natomiast tort wylicytowany został przez Wójta Krzysztofa Zająca za kwotę 310,00 zł. Wójt Krzysztof Zając i jego małżonka Maria Zając tort przeznaczyli do skosztowania dla uczestników koncertu. Akcja charytatywna dla Dawida przyciągnęła wielu mieszkańców gminy Władysławów, którzy wypełnili salę Domu Parafialnego w całości. Podczas całej imprezy charytatywnej zebrano dla Dawidka łącznie kwotę 3.010,34 zł.
 
Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej we Władysławowie przygotowali dla uczestników koncertu słodki poczęstunek w postaci przepysznego ciasta oraz kawy i herbaty.
 
Organizatorzy serdecznie dziękowali wszystkim przybyłym za udział w koncercie charytatywnym dla Dawida, dziękowano całej Radzie Rodziców, księdzu proboszczowi Andrzejowi Kaczmarkowi, ks. Michałowi Laskowskiemu, ks. Łukaszowi Dzikiewiczowi, Panu Wójtowi Krzysztofowi Zającowi, Dyrekcji Zespołu Szkół we Władysławowie – Pani Urszuli Maciejewskiej, Pani Annie Kowalczyk i Pani Magdalenie Wysockiej, pracownikom Urzędu Gminy Władysławów, radnym, sponsorom, strażakom, zespołowi Big Band i Pani Agnieszce Siwińskiej, nauczycielom, koleżankom i kolegom ze Szkoły Podstawowej we Władysławowie. Dziękowano za wielkie serce, za dar pomocy, za każdy uśmiech, gest i dobre słowo.
 
Konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej we Władysławowie RBS w Malanowie

06 8557 0009 0700 2825 2007 0001 z dopiskiem POMOC DLA DAWIDA

Wszystkim ludziom dobrej woli serdecznie dziękujemy
 
E.M.
 
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111601.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111602.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111603.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111604.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111605.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111606.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111607.jpg
Drukuj

,,Tym, co za Ojczyznę...- obchody Święta Niepodległości we Władysławowie z udziałem posła Ryszarda Bartosika”.

(1)
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111101.jpg
,,Chcemy Polski Niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich” - Józef Piłsudski.
 
Obchody 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości we Władysławowie rozpoczęła Msza Św. w intencji Ojczyzny, koncelebrowana przez wikariusza parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Russocicach - ks. Łukasza Dzikiewicza. W wygłoszonej homilii ksiądz nawiązał do wartości patriotyzmu, wiary i budowy wspólnego domu, jakim jest wolna i niepodległa Ojczyzna. Po zakończeniu Eucharystii proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Kaczmarek dziękował za tak liczny udział we Mszy Św., za dar wspólnej modlitwy, zapraszając jednocześnie do udziału w dalszej części obchodów. Po nabożeństwie, około godziny 12:00, uczestnicy uroczystości w korowodzie prowadzonym przez Orkiestrę Dętą we Władysławowie udali się na Rynek pod pomnik ,,Tym, co za Ojczyznę walczyli, cierpieli, ginęli...”, gdzie wygłoszono apel pamięci. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Wśród delegacji składających wieńce znaleźli się poseł Ryszard Bartosik z przedstawicielami PiS, władze samorządowe Gminy Władysławów z wójtem Krzysztofem Zającem, delegacja radnych Rady Gminy Władysławów, sołtysów Gminy Władysławów, Zarządu Gminnego PSL, Nadleśnictwa Turek, NSZZ Solidarności - Pracowników Oświaty i Wychowania, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zespołu Szkół we Władysławowie, Zarządu Gminnego Związku OSP RP we Władysławowie, Przedszkola Gminnego we Władysławowie, ponadto wiązanki złożyli Zdzisław Wojtkowiak - radny powiatu tureckiego, zuchy i harcerze z Zespołu Szkół we Władysławowie, dyrektorzy szkół podstawowych z terenu gminy Władysławów, delegacja przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rolniczej - Oddziału w Turku, Gimnazjum Społecznego w Wyszynie i Gminnego Klubu Sportowego ,,Znicz” Władysławów. Wartę honorową przy pomniku pełnili harcerze z Zespołu Szkół we Władysławowie.
 
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości uczestnicy udali się do Zespołu Szkół we Władysławowie, gdzie młodzież przygotowała występ artystyczny - słowno-muzyczny, oddając hołd tym, co za Ojczyznę walczyli i życie dla Niej oddali.
 
Wójt Gminy Władysławów Krzysztof Zając podziękował zebranym za liczny udział w uroczystościach, podkreślając, iż obchody Święta Niepodległości są nie tylko okazją do wspomnień o historycznych wydarzeniach, ale także powodem do dumy, że żyjemy w wolnym kraju.
 
Poseł Ryszard Bartosik dziękował serdecznie za zaproszenie na uroczystości 11-Listopada, dziękował, że miał możliwość świętowania właśnie z mieszkańcami gminy Władysławów. Wyraził zadowolenie, iż Święto Niepodległości jest tak uroczyście kultywowane w tutejszej gminie. Podkreślił, iż uroczystość została perfekcyjnie i pięknie zorganizowana, co świadczy, iż władze gminy przywiązują wielką wagę do tradycji narodowych. Ponadto poseł Ryszard Bartosik złożył z okazji Święta Niepodległości życzenia wójtowi Krzysztofowi Zającowi, samorządowi, radnym oraz wszystkim mieszkańcom, by im oraz ich rodzinom wszystko układało się pomyślnie.
 
Udział w uroczystościach upamiętniających odzyskanie niepodległości przez Polskę brali nie tylko samorządowcy, radni gminni i powiatowi, ale także licznie mieszkańcy gminy Władysławów. Swoją obecnością zaszczycił nie tylko poseł Ryszard Bartosik, ale także najstarsza mieszkanka gminy Władysławów - Pani Jadwiga Drzewiecka wraz z córką Małgorzatą.
 
Dzień 11 Listopada był okazją do złożenia życzeń, podziękowań i wręczenia nagrody z okazji 25-lecia prowadzenia przez Pana Andrzeja Kujawę - Orkiestry Dętej we Władysławowie.
 
Święto 11 Listopada jest dniem, w którym każdy obywatel Polski powinien choć na chwilę ,,zatrzymać się w swoim biegu życiowym”, złożyć hołd Ojczyźnie i wyrazić zadowolenie, iż żyje w wolnej, niepodległej Polsce. Poprzez swój udział w uroczystościach Święta Niepodległości, modlitwę i złożenie wieńców uczczono pamięć tych Wszystkich, którym słowo Ojczyzna jest bliskie sercu.
 
Elżbieta Marciniak
 
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111102.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111103.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111104.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111105.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111106.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111107.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111108.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111109.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111110.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111111.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111112.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111113.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111114.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111115.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111116.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111117.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111118.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111119.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111120.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111121.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111122.jpg
b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_2015111123.jpg
Drukuj

,,Witamy w Krainie Radości...”

(0)

 

Poniedziałek, 9 listopada 2015 r., dla dzieci z gminy Władysławów oraz ich rodziców był niezwykle wyjątkowy. W tym dniu Wójt Gminy Władysławów Krzysztof Zając w obecności swojego z-cy Piotra Szewczyńskiego, Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Administracyjnej i Ekonomicznej Oświaty – Alicji Olek, radnych Rady Gminy Władysławów dokonał uroczystego otwarcia nowo wybudowanych placów zabaw usytuowanych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Władysławów, przy których funkcjonują oddziały przedszkolne. Place zabaw zostały wyposażone w zestawy systemowe i zabawowe, huśtawki wahadłowe i wagowe, ścianki wspinaczkowe, karuzele, sprężynowce i ławeczki. W/w inwestycja finansowana była w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt budowy placów zabaw opiewał na kwotę 279.718,23 zł.
Dzięki firmie ,,Maja-Ewelina Piotrowska” z siedzibą w Małkini Górnej udało się zrealizować plany i marzenia o przyjaznym oraz bezpiecznym dla dzieci placu zabaw, albowiem to właśnie ta firma zaprojektowała, przygotowała i zamontowała nowe urządzenia na placach zabaw.
W tym uroczystym dniu na placach zabaw zgromadziły się dzieci wraz z nauczycielami, dyrektorzy szkół oraz rodzice. Otwarciu placów towarzyszyło symboliczne przecięcie przez Wójta, dyrektorów, radnych oraz uczniów czerwonej wstęgi.
Dzieci oraz ich rodzice wyrazili wdzięczność i serdecznie dziękowali Wójtowi, dyrektorom szkół, Dyrektorowi oraz pracownikom Gminnego Zespołu Obsługi Administracyjnej i Ekonomicznej Oświaty we Władysławowie za pomocną dłoń, wspieranie szkolnych inicjatyw, za zaangażowanie w realizację projektu dot. budowy placów zabaw. Uczniowie w ramach podziękowania przygotowali własnoręcznie przez siebie zrobione podarki upamiętniające tę niecodzienną chwilę – dyplomy, obrazki i kwiaty oraz zaśpiewały piosenki.
Wójt Gminy Władysławów Krzysztof Zając życzył dzieciom, aby nowo powstałe place zabaw, z tak nowoczesnymi sprzętami, przynosiły im ogrom pozytywnych przeżyć, emocji oraz atrakcji. Wyraził nadzieję, by dobrze służyły lokalnej społeczności i sprzyjały integracji. Wójt zapewnił dzieci, iż dołoży wszelkich starań, by pozyskać nowe środki i przeznaczyć je na kolejne inwestycje w szkołach i oddziałach przedszkolnych, dokonując ich modernizacji i wyposażenia w nowe sprzęty, urządzenia i pomoce dydaktyczne.
Uśmiech na twarzach dzieci był najlepszym podziękowaniem za dar nowych placów zabaw, albowiem w tym dniu spełniło się marzenie najmłodszej społeczności szkolnej.

 

Elżbieta Marciniak

 

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_08chyl.jpg

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_07wow.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_06wow.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_05wow.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_05kun.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_04nat.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_03nat.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_03kun.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_03chyl.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_03chyl.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_01wow.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_02nat.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_02kun.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_02nat.jpg

 

Drukuj

,,Dzień Seniora we Władysławowie...”

(0)

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_dsc_0413.jpgDzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarzają młodsze pokolenia. To oni są w naszych domach piewcami tradycji, niosą ciepło i zrozumienie, kultywują obrzędy i zwyczaje.
    W dniu 5 listopada 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury we Władysławowie świętowano Ogólnopolski Dzień Seniora. Uroczystość uświetnił występ nowo powstałego zespołu działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury - ,,Seniorskie Nuty”. Spotkanie było okazją do życzeń, które złożyli seniorom przybyli goście, m. in. Wójt Gminy Władysławów – Krzysztof Zając i jego z-ca Piotr Szewczyński, dyrektor GOK we Władysławowie – Krzysztof Owczarek, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół we Władysławowie.
    W niezwykle bogatym słowno-muzycznym programie artystycznym wystąpili uczniowie Zespołu Szkół we Władysławowie. Przepiękne piosenki i wiersze oczarowały zgromadzoną publiczność i dostarczyły wiele uśmiechu. Spotkanie przebiegło w  przyjaznej i serdecznej atmosferze.
     
                                                                                                          Źródło: GOK we Władysławowie

 

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_dsc_0384.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_dsc_0385.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_dsc_0407.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_dsc_0434.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_dsc_0440.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_dsc_0460.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_dsc_0467.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_dsc_0496.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-11_dsc_0499.jpg

Drukuj

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Natalii

(0)

 

 

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_01natalia.jpgDobiegła końca kolejna zaplanowana na 2015r. przez Gminę Władysławów inwestycja pt.: ,, Wykonanie i montaż zestawu pompowego II stopnia z pompą płuczną na Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Natalia”. Drugiego listopada dokonano odbioru zakończonej inwestycji. Koszt całej inwestycji to kwota 69.372,00zł. brutto.

 Wymianie uległy 3 dotychczas pracujące pompy tłoczące wodę w sieć wodociągową, oraz pompa płuczna które pracowały od czasów ostatniej modernizacji stacji tj. od 1995 r. Wymienione pompy pracowały bez możliwości regulacji ich prędkością obrotową co miało negatywny wpływ na dynamikę ciśnienia wody w sieci. Zostały one zastąpione na zestaw pomp wykonany na bazie renomowanych pomp GRUNDFOS typu CR 20 – 4, które sterowane są falownikiem w układzie kroczącym, pozwalającym na zmianę pompy wiodącej (dyżurnej). Ciśnienie wody na wyjściu zestawu utrzymywane jest przez to na stałym poziomie przez zmianę prędkości obrotowej pompy pracującej na falowniku w zależności od przepływu wody. Wydajność całego zestawu to 75 m³/h, co gwarantuje prawidłową pracę stacji nawet przy maksymalnych rozbiorach wody w okresie letnim. Zamontowany zestaw przygotowany jest do ewentualnej rozbudowy w przyszłości o następne dwie pompy.

 Wymieniono też pompę płuczną, która zamontowana jest na tym samym zestawie co pompy II stopnia, oraz kolektory ssący i tłoczny w wewnątrz budynku stacji. Wykonane przedsięwzięcie na pewno wpłynie na zmniejszenie kosztów energii, awaryjności sieci i jakość dostarczanej mieszkańcom usługi. Prowadzone prace wymagały wyłączenia stacji uzdatniania wody w Natalii i zasilenia obsługiwanego przez nią obszaru przez stację z Wyszyny, co miało wpływ na spadek ciśnienia wody w sieci to właśnie mogli odczuć w tym okresie mieszkańcy Gminy korzystający z ujęcia wody z Natalii i z Wyszyny. Najważniejszym jest jednak to, że w trakcie prowadzonych prac związanych z inwestycją nie było przerw w dostawie wody.

 Następnym zadaniem planowanym na 2016 r. będzie wymiana kolektorów tłocznych, zasuw oraz systemu napowietrzania wody dostarczanej do zestawu filtrów na nowy system z elektrozasuwami sterowanymi automatycznie. To zadanie powinno usprawnić i zautomatyzować filtrację wody podczas procesu jej uzdatniania.

J.Sz

 

 Poniżej stacja uzdatniania wody przed modernizacją

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_04natalia.jpg

 

 

 

 

 

Poniżej stacja uzdatniania wody po modernizacji.

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_02natalia.jpg

 

Drukuj

,,Chodnikowe i kanalizacyjne przebudowy we Władysławowie”

(1)

 b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_0105112015.jpgW dniu 30 października 2015 r. zakończyła się w ramach rewitalizacji przebudowa chodnika ulicznego Rynek Władysławów. Prace przy modernizacji chodnika trwały od 19 września 2015 r. W ramach inwestycji położono chodnik z kostki brukowej na odcinku 218 metrów, ułożono kanalizację deszczową z przykanalikami pod rynny na odcinku 225 metrów, a także oczyszczono istniejącą kanalizację deszczową przy ulicy Senatorskiej. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 110.000,00 zł brutto. Projekt przebudowy wykonany został za kwotę 7.000,00 zł brutto. Środki na przeprowadzenie w/w inwestycji pochodzą z budżetu na 2015 rok. Wykonawcą w/w prac była Firma Usługowa PHU,,EKO-BRUK Lidia Uznańska” z miejscowości Kuny. Funkcję kierownika budowy pełniła pani Mirosława Desecka.

W ramach modernizacji chodnika Rynek Władysławów wykonano prace rozbiórkowe istniejącej spękanej i nierównej nawierzchni z brukowca naturalnego, prace ziemne w wykopie (koryto pod konstrukcję z brukowca i zjazdy z kostki), wykonano chodnik i zjazdy z betonowej kostki brukowej, wbudowano obrzeża betonowe oraz przełożono i uzupełniono powierzchnię z brukowca naturalnego.

Zakres inwestycji dotyczącej budowy sieci kanalizacji deszczowej obejmował budowę kanału deszczowego o średnicy zmiennej 200-300 mm wraz ze studzienkami wpustowymi odprowadzającymi wody opadowe z chodnika oraz podłączeniami do rur spustowych odprowadzających wody opadowe z dachu. Takie rozwiązania mają zapobiec w przyszłości zalewaniu terenu podczas występowania opadów. Istniejące wcześniej odwodnienie obejmowało powierzchniowy odpływ wód opadowych w wodościeku przyległym do chodnika. Nie był widoczny odpływ wód opadowych z zamulonych studzienek wpustowych.

W dniu 4 listopada 2015 r. dokonano odbioru końcowego w/w inwestycji. Odbiór został przeprowadzony w obecności Wójta Gminy Władysławów – Krzysztofa Zająca, z-cy Wójta – Piotra Szewczyńskiego, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Władysławów – Macieja Czaji, Inspektora ds. Inwestycji i Budownictwa – Stanisława Maronia, Inspektora Nadzoru – Hieronima Maciejewskiego. Firmę wykonujące w/w. prace reprezentowali Pan Adam Uznański oraz Pani Mirosława Desecka.

Przeprowadzone inwestycje wykonano z myślą o mieszkańcach gminy Władysławów. Oby te poczynania zostały przez mieszkańców docenione i ułatwiały im życie.


Elżbieta Marciniak


b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_0805112015.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_1105112015.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_1005112015.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_0305112015.jpg

Drukuj

Zapraszamy na 97 Rocznicę Odzyskania Niepodległości

(0)

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_plakat_11_listopada_2015.jpg

Drukuj

Cała prawda o wozie strażackim we Władysławowie

(0)

 Po raz kolejny na łamach tygodnika ,,Echo Turku” gmina Władysławów została przedstawiona w niekorzystnym świetle. Chodzi głównie o art. pt. ,,Co znaczy oszczędność w gminie Władysławów?”.

 W dniu 23 października 2015 r. podczas XII Sesji Rady Gminy Władysławów radny Zbigniew Kusz poruszył kwestię zakupu nowego samochodu strażackiego dla OSP Władysławów. W/w tygodnik podał niepełne informacje w powyższym artykule.

Zgodnie z wyjaśnieniem Skarbnik Gminy Elżbiety Klanowskiej prawda wygląda tak: „całkowity koszt zakupu nowego wozu strażackiego dla OSP Władysławów wynosił 670.000,00 zł. Maksymalne dofinansowanie do w/w wozu przydzielone przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku wynosiło 335.000,00 zł, a pozostałe 335.000,00 zł zgodnie z otrzymanym wezwaniem (w zał. dokument) miała pokryć solidarnie Gmina Władysławów i OSP Władysławów. Natomiast w budżecie na rok 2013 i umowie z dnia 2 stycznia 2013 r. Gmina Władysławów wraz z Radą Gminy Władysławów zabezpieczyła na dofinansowanie zakupu samochodu i przeprowadzenie postępowania przetargowego kwotę 250.000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż Gmina Władysławów nigdy nie zawierała umowy na kwotę 335.000,00 zł, a OW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego w 2013 roku nie przeprowadził postępowania przetargowego i nie dokonał zakupu samochodu nie było jakichkolwiek podstaw do zapłaty za powyższy wóz strażacki. Wówczas Państwowa Straż Pożarna znalazła 110.000,00 zł na powyższy cel. Gmina Władysławów nigdy nie otrzymała od OW ZOSP RP wezwania do zapłaty na kwotę 225.000,00 zł, dlatego też w/w Gmina broniąc swoich interesów uczestniczyła w postępowaniu sądowym. Ostatecznie Sąd Okręgowy w Poznaniu solidarnie od Gminy Władysławów i Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie zasądził wraz z kosztami sądowymi i odsetkami kwotę 298.000,00 zł. Jak wynika z prostego rachunku matematycznego w kieszeni podatnika pozostało 37.000,00 zł.”

W świetle przytoczonych argumentów niech sam Szanowny Czytelnik oceni matematykę wójta Krzysztofa Zająca. Oszczędność w gminie Władysławów znaczy więc, wg znanej większości matematyki, 37.000,00 zł. Szkoda, że w artykule ,,ECHO” tego nie wyliczono.

 

E.M.

 b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_wezwanie.jpg

 

 

Drukuj

,,Najlepsi w gminie...”

(0)

 

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_0129102015.jpgNajlepsi uczniowie w roku szkolnym 2014/2015 – mieszkańcy gminy Władysławów otrzymali stypendia Wójta Gminy Władysławów za wybitne osiągnięcia w nauce. Uroczystość ich wręczenia odbyła się 28 października 2015 r. w Urzędzie Gminy Władysławów w obecności Rodziców nagrodzonych uczniów. Stypendia wręczali z-ca Wójta Piotr Szewczyński oraz Przewodnicząca Rady Gminy Władysławów Krystyna Michalak.
Przyznano 13 stypendiów. Uczniowie poza wysokimi wynikami w nauce musieli legitymować się dodatkowymi osiągnięciami na szczeblu ponad gminnym. Stypendia wypłacane będą przez okres 10 miesięcy w kwocie po 50,00 zł miesięcznie.

Stypendia otrzymali Weronika Grzelak, Weronika Darul, Laura Kurczoba, Olga Basińska, Anna Maria Knebel, Joanna Knebel, Dominika Kostrzewa, Natalia Kostrzewska, Grzegorz Sobczak, Anna Piekarska, Martyna Woźniak, Martyna Napierała i Aleksandra Grabarczyk.

Po ceremonii wręczenia pamiątkowych dyplomów stypendialnych swoje zdolności wokalne zaprezentowały Anna Maria Knebel, Joanna Knebel oraz Martyna Napierała.

Z-ca Wójta Piotr Szewczyński wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Krystyną Michalak gratulowali stypendystom tak wysokich wyników i osiągnięć oraz życzyli powodzenia na dalszej ścieżce edukacyjnej oraz rozwijania swoich talentów.

 

Elżbieta Marciniak

 

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_0429102015.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_0229102015.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_0529102015.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_0629102015.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2015-09_0829102015.jpg

                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając

Sonda internetowa