Pogoda Władysławów

Czwartek - 31.07.14
21°C
1007.6 hPa; Wiatr:2 m/s

© telepogoda.pl
                                
                                
Drukuj

Ostrzeżenie o Burzach z Gradem

(0)
Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego

 

Poznań, 30 lipca 2014 r.
 
 
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY

 

OSTRZEŻENIE O BURZACH
Z GRADEM
 
 

 

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 53 wydanego przez Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział w Poznaniu dnia 30.07.2014 r.:

Ważność:
od godz. 15:00 dnia 30.07.2014 r. do godz. 03:00 dnia 31.07.2014 r.

Obszar: województwo wielkopolskie

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2
 
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie gradu. Przewidywana wysokość opadów do 40 mm, wiatr w porywach do 80 km/h.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

 

 
Dyżurny Centrum
Zarządzania Kryzysowego
Wojewody Wielkopolskiego
 
/-/ Sławomir Nowicki

 

Drukuj

GMINNY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

(0)

Niedzielny poranek, pełne słońce i zacięta rywalizacja na boisku do siatkówki plażowej.
Tak w kilku słowach można przedstawić
Gminny Turniej Siatkówki Plażowej zorganizowany 13 lipca 2014 r. we Władysławowie. Do rywalizacji w turnieju przystąpiło 6 zespołów, najlepszy okazał się duet grający pod nazwą „Simin znowu się spóźnił” w składzie Bartosz Simiński i Maciej Maliński pokonując w finale drużynę „Dajcie nam pograć” w składzie Dawid Szustak i Krzysztof Łojewski . Zwycięscy nagrodzeni zostali pucharami ufundowanymi przez Wójta Gminy Władysławów Krzysztofa Zająca. Organizatorami turnieju był Tomasz Zydorkiewicz oraz Krzysztof Łojewski. 

T.Z

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-07_20140706_102135.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-07_20140706_130157.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-07_20140706_132136.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-07_20140706_132152.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-07_20140706_111042.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-07_20140706_131844.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-07_20140706_131857.jpg

Drukuj

Kompleks Sportowy Moje Boisko Orlik 2012 - Godziny Otwarcia Lipiec 2014

(0)
Urząd Gminy Władysławów uprzejmie informuje, że w okresie od 1.07.2014 r. do 31.07.2014 r. Kompleks Sportowy Moje Boisko Orlik 2012 będzie otwarty Poniedziałek - Piątek od godz. 9:00 do 22:00, natomiast Sobota - Niedziela od godz. 12:00 do 22:00.
Drukuj

46 Sesja Rady Gminy Władysławów

(1)

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_2014062501.jpgPo prawie trzy miesięcznej przerwie do murów Urzędu Gminy ponownie zawitali Radni Rady Gminy Władysławów, aby obradować nad jakże ważnym dla wszystkich tematem jakim jest absolutorium dla Wójta Gminy. Jako pierwsza głos zabrała pani Skarbnik Elżbieta Klanowska odczytując sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok.

Sprawozdanie takie Wójt Gminy ma obowiązek przedłożyć Radzie Gminy jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 marca - tak też uczynił.

Ze sprawozdania wynika, iż dochody w gminie Władysławów w ubiegłym roku zostały zrealizowane na poziomie 25 199 520, 79 zł przy wydatkach na poziomie 22 081 084, 75 zł. Z danych jakie przedstawiła Pani Alicja Olek p.o. Dyrektora GZOEiAO wynika, że aż 53 procent pochłaniają oświata i wychowanie. 15, 66 procent przeznaczane jest na pomoc społeczną, a 10,35 procent na administrację. Jak zauważył Pan Krzysztof Owczarek Dyrektor GOK-u rok 2013 był rokiem niezwykle trudnym, ale dzięki bezinteresowności niektórych radnych udało się zrealizować planowane przedsięwzięcia.

Mimo tego, że rok 2013 nie należał do najłatwiejszych budżet udało się zrealizować w 96.98 % i zamknąć z nadwyżką w wysokości ponad 3 mln zł. Warto zaznaczyć, iż Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wydało pozytywną opinię o tym sprawozdaniu.

Odmienne zdanie miała jednak komisja rewizyjna, która w swojej opinii do wniosku o nieudzielenie absolutorium zarzuciła Wójtowi, iż w roku 2013 nie zrealizowano zakładanych dochodów budżetu, a wykonanie to w przeważającej części spowodowane jest rzekomo przeszacowanym dochodem z podatku od nieruchomości. Za wnioskiem stawianym przez komisję rewizyjną pozytywnie opowiedziało się również Kolegium Samorządowej Izby Regionalnej, które stawiane zarzuty uznało za zasadne. Swego oburzenia w tym miejscu nie kryli radni Czaja i Darul, apelując iż wójt ma prawo wyjaśnić zaistniałą sytuację, jednak powstały na sali zamęt nie dawał takiej możliwości. W efekcie Przewodniczący rady zarządził 5 minutową przerwę podczas której część radnych opuściła sale. Pozostałe na sali osoby mogły usłyszeć słowa Pana Zbigniewa Trochy, który zaznaczył, iż Koło Wędkarskie nr 33 posiada osobowość prawną, a członkowie tego koła zdobywają osiągnięcia na skalę ogólnopolską.

Co do uwag komisji rewizyjnej swoje zdanie przedstawił Zastępca Wójta Pan Piotr Szewczyński i ustosunkowując się do poszczególnych punktów opinii komisji rewizyjnej przedstawił stanowisko zaznaczając iż Wójt nie miał możliwości złożenia wcześniejszych wyjaśnień, ponieważ zgodnie z paragrafem 96 ust. 8 Statutu Gminy protokół z komisji rewizyjnej nie został przełożony do podpisu Wójtowi i tym samym RIO zostało wprowadzone w błąd. Kontrując komisja rewizyjna stwierdziła, iż żadnych materiałów nie wysyłała, a wszystkie dokumenty dostępne są w Biurze Rady. Na co pan radny Szkudlarek stwierdził, iż nie będzie biegał do Wójta z każdym dokumentem.

Przedstawione wyjaśnienia potwierdzili radni, a także dyrektorzy placówek oświatowych, kulturalnych i zaproszeni goście nie szczędząc tym samym pochwał, dobrych słów oraz potwierdzając pozytywną współpracę z Wójtem Krzysztofem Zającem.

Wyrazy swojego uznania wyrazili m.in. mieszkańcy Tarnowskiego Młyna składając na ręce pana wójta bukiet kwiatów. „Dziękujemy panu Wójtowi za wsparcie Tarnowskiego Młyna, za to co robi dla naszej wioski...serdecznie za to dziękujemy, prosimy o dalsze lata...”

W imieniu własnym, dzieci, grona pedagogicznego i dyrektorów szkół podziękowania złożyła Dyrektor Przedszkola Gminnego Pani Wioletta Szczecińska kierując do Pana Wójta słowa poety Phila Bosmansa: „Kawałek nieba jest w każdym uśmiechu,W każdym życzliwym słowie, I przyjaznym geście,W każdym pomocnym czynie”. Słowa te - jak podkreśliła Pani Wioleta - są wiarygodnym obrazem kilkuletniej, bezinteresownej współpracy Dyrektorów Placówek Oświatowych z Urzędem Gminy.

Swoje podziękowanie za wsparcie i krzewienie ducha sportowej rywalizacji w imieniu swoim i akademii piłkarskiej złożył także Pan Miłosz Olek. W efekcie rada nie podjęła uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Krzysztofa Zająca za 2013 rok oddając 7 głosów za przy 7 przeciw, jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu.

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_2014062502.jpg b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_2014062503.jpg b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_2014062504.jpg b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_2014062505.jpg b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_2014062506.jpg b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_2014062507.jpg b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_2014062508.jpg b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_2014062509.jpg b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_2014062510.jpg

Drukuj

Sprzęt i szkolenia dla Szkoły Podstawowej we Władysławowie za 50 000

(0)
leftW ramach projektu „eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” ponad 9000 uczniów z 226 wielkopolskich szkół podstawowych stworzy zbiór multimedialnych wpisów, poświęconych wybitnym postaciom wywodzącym się z każdej gminy naszego województwa. Również Szkoła Podstawowa we Władysławowie bierze udział w tym projekcie, dzięki zgłoszeniu szkoły do projektu przez Urząd Gminy.
 
Projekt to wynik współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej. W założeniu ma być interdyscyplinarną przygodą naukową, która pomoże uczniom połączyć wiedzę szkolną z zakresu historii, geografii, przyrody czy języka polskiego - z rozwojem ich kompetencji interpersonalnych.
Głównym celem projektu „eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” jest wdrożenie w wybranych szkołach podstawowych województwa programów rozwojowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 
Projekt będzie trwał dwa lata. Podczas każdej edycji 20 uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych (w 4 pięcioosobowych zespołach) zajmie się odnalezieniem najciekawszych i najwybitniejszych postaci danej gminy - zarówno historycznych, jak i żyjących obecnie. Uczniowie stworzą na temat wybranej osoby autorski wpis multimedialny, poparty badaniami, poszukiwaniami źródeł informacji oraz wywiadami.
 
Kluczową wartością projektu jest budowanie lokalnej i regionalnej tożsamości, ukazanie dobrych wzorców i przykładów, że bohaterowie są wśród nas oraz wyrównanie szans uczniów poprzez naukę - mówi Łukasz Rumatowski, Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej. Zbiorczym efektem pracy wszystkich zespołów projektowych będzie Encyklopedia Cyfrowa, dostępna dla wszystkich zainteresowanych na stronie www.cdew.pl. Wpisy stworzą swoistą „mapę Wielkopolan”, opisanych ze względu na ich miejsce urodzenia.
 
Encyklopedia będzie mieć wszystkie funkcjonalności ułatwiające przeglądanie i poznawanie treści. Każdej z postaci zostanie poświęcona osobna mikro-strona, a nawigację ułatwi wyszukiwarka treści oraz interaktywna mapa Wielkopolski, pozwalająca na wirtualne poruszanie się po terenie województwa i otwieranie wpisów autorstwa uczniów poszczególnych gmin.
 
Wierzymy, że Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan to projekt, który da uczniom i nauczycielom poczucie, że biorą udział w budowaniu doskonałego narzędzia promocji regionu - narzędzia stworzonego w całości przez nich. W encyklopedii pojawią się noty biograficzne, zdjęcia, filmy i wywiady opisujące ponad 1800 najwybitniejszych Wielkopolan - mówi Ewa Superczyńska, Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
 
Kolejnym istotnym celem projektu jest wyposażenie placówek uczestniczących w projekcie w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz zapewnienie dostępu do Internetu wszystkim uczniom. W każdej z 226 szkół powstanie laboratorium projektowe z laptopami i tabletami, oraz szkolna serwerownia, a cały budynek zostanie objęty siecią bezprzewodową, zapewniającą dostęp do Internetu, zasobów szkoły oraz zasobów serwerowni regionalnej.
 
W szkole Podstawowej powstała serwerownia za kwotę: 11 800 zł, okablowanie strukturalne za 2500 zł, Zestaw radiowego Internetu za 5400 zł, 2 Komputery przenośne za 6100 zł oraz tablety za 5000 zł łącznie szkoła zyskała sprzęt za ok 30 000 zł, łącznie ze szkoleniami zyski szkoły oceniane są na ok 50 000 zł
Drukuj

Dzień Zdrowej Rodziny

(0)
„Razem możemy więcej” - pod takim hasłem - 13 czerwca 2013 r. - obchodziliśmy w naszym gimnazjum Dzień Zdrowej Rodziny. A ponieważ jesteśmy promotorami zdrowego stylu życia (poprzez realizację programów edukacyjnych: „Trzymaj formę” oraz „Bądźmy zdrowi - wiemy, wiec działamy”) a także uczestniczymy w projekcie „Szkoła współpracy. Rodzice i uczniowie kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, to postanowiliśmy zaprosić wszystkich, którym bliskie są te idee, aby wspólnie dobrze się bawić, zacieśniając jednocześnie więzi rodzinne. I muszę nieskromnie przyznać, że nam się to udało.
 
Było bardzo dużo dobrej zabawy i uśmiechu. Podczas konkurencji sportowych panował duch zdrowej realizacji. W międzyczasie można było się posilić. Firma „Kupiec” proponowała nam smaczne i zdrowe przekąski a Rada Rodziców zorganizowała pieczone kiełbaski.
 
Na korytarzu szkolnym pojawiły się „Kawiarenki”, czyli miejsca, w których można było podyskutować i wypowiedzieć się na temat współpracy, jaką zamierzamy rozwijać, angażując wszystkie podmioty uczestniczące w życiu szkoły– uczniów, rodziców i nauczycieli.
 
Kulminacyjnym momentem był mecz siatkarski pomiędzy drużynami nauczycieli i rodziców. Chciałoby się powiedzieć, parafrazując słowa piosenki - „Ach! Co to był za mecz….”.
 
Na zakończenie spotkania nagrodzeni zostali zwycięzcy poszczególnych konkurencji. Przyznaliśmy także tytuły: Super Klasy i Super Rodziny.
 
Zdjęcia z imprezy oraz więcej informacji na stronie szkoły:
 
Drukuj

Projekty PROW 2014-2020 dla Rolników - Zapraszamy na spotkanie

(0)

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_spotkanie-prow.jpg

Drukuj

VI Biegi Wakacyjne

(0)

Po raz szósty 18-czerwca 270 uczestników biegów przywitało zbliżające się wakacje. Impreza tradycyjnie odbyła się na zespole sportowym Orlik 2012 we Władysławowie.

W bieżącym roku organizatorzy  VI Biegu Wakacyjnego – Władysławów 2014 przeprowadzili współzawodnictwo w czternastu biegach w tym dwóch dla gimnazjalistów w , których uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z Władysławowa ,Wyszyny, Kun, Natalii, i Chylina oraz z gimnazjum  z Władysławowa i z  Wyszyny.  Organizatorzy Uczniowski Klub Sportowy „Skoczek” Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa we Władysławowie i Gimnazjum we Władysławowie przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia imprezy, zapewniając jak co roku atrakcyjne nagrody, medale i puchary . Trzem najlepszych młodym  biegaczom z każdego biegu wręczano medale i nagrody a wśród uczestników IV Biegu Wakacyjnego – Władysławów 2014 rozlosowano wiele cennych nagród ufundowanych przez: Uczniowski Klub Sportowy „Skoczek” Władysławów, Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej we Władysławowie,  Automobie- Torino Łukasz Berliński, NEAR – Arkadiusz Nejman, Dariusza Kaszyńskiego, Grzegorza Pływacza ,Termy Uniejów – Piotr Zapałowski, Urząd Gminy we Władysławowie i Grażynę Zapałowską. Tradycyjnie napoje w ilości 360 sztuk ufundowała firma Trans –Oll  Jarosława Kwiatkowskiego

Po otwarciu VI Biegu Wakacyjnego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej we Władysławowie Daniela Kusza ,uczestnicy natychmiast przystąpili do rywalizacji na przygotowanej i zabezpieczonej trasie biegowej wokół zespołu boisk Orlik- 2012. W poszczególnych rocznikach medalistami zostali:

 Dziewczęta ur. 2006r.                                 

I m Kwietniewska Julia – SP Władysławów     

II m Cieślak Kinga – SP Chylin                     

III m Górska Nikola – SP Wyszyna                

 

Chłopcy ur. 2006r.

 I m Lange Oliwier – SP Władysławów

 II m Gostyński Kacper- SP Władysławów

 III m Szczecinski Nikodem – SP Władysławów

 

Dziewczęta ur. 2005 r.                                                                

I m Dobrosińska Magdalena – SP Władysławów                               

II m Drabińska Julia – SP Władysławów                                          

III m Maciejewska Zuzanna – SP Władysławów                               

 

Chłopcy ur. 2005r.

I m Topolski Kacper- SP Władysławów

II m Zając Adam SP - SP Władysławów

III m Lebiedziński Hubert – SP W-wów

 

Dziewczęta ur. 2004 r.                                                               

I m Gmachowska Weronika - SP Władysławów                               

II m Wachowska Katarzyna – SP Wyszyna                                       

III m Jgnasiak Oliwia – SP Natalia                                                  


Chłopcy ur. 2004 r.

I m Grzymski Stanisław – SP W - wów

II m  Woźniak Bartłomiej – SP W-wów

III m Kuśmierek Artur – SP W-Wów

 

Dziewczęta ur. 2003 r.                                                               

I m Knebel Joanna -  SP Kuny                                                     

II m Kałużna Kinga – SP Kuny                                                      

III m Domowicz Sandra – SP Władysławów                                  

 

Chłopcy ur. 2003 r.

I m Fraszczyk Kacper – SP Władysławów

II m Szewczyński Adrian – SP W – wów

III m Basiński Kacper – SP Natalia

 

Dziewczęta ur. 2002r.                                                              

I m Ziółkowska Daria – SP Natalia                                                

II m Synenko Gabriela  - SP Władysławów                                    

III m Jesiołowska Weronika – SP Natalia                                        

 

Chłopcy ur. 2002r.

I m Radecki Paweł – SP Władysławów

II m Pietrzak Wiktor – SP Władysławów

III m Darul Jakub – SP Kuny

 

Dziewczęta ur. 2001r.                                                                

I m Drabina Nikola – SP Władysławów                                          

II m Czajkowska Agata – SP Wyszyna                                          

III m  Mikołajczyk Wiktoria – SP Władysławów                               

 

Chłopcy ur. 2001r.

 I m Jesiołowski Kacper – SP Kuny

 II m Sobiś Krystian -  SP Chylin

 III m Klonowski Jakub – SP Chylin

 

Dziewczęta Gimnazjum                                                             

I m Kołata Karolina – Gim. Władysławów                                      

II m Kałuża Marta – GIM. Władysławów                                      

III m Kołata Rafał - Gim. Władysławów                                        

 

Chłopcy Gimnazjum

 I m Szmagaj Mateusz – Gim. W – wów

 II m Gólczyński Sebastian – Gim. W – wów

 III m Staszak Anna – Gim. W - wów

 

Organizatorzy  dziękują za pomoc w przygotowaniu VI Biegów Wakacyjnych- Władysławów 2014 -Jackowi Kalinowskiemu, Marcinowi Sobczakowi, Tomaszowi Zydorkiewiczowi, Waldemarowi Feliniak, Agacie Grzelak, Karolinie Kranc, Katarzynie Zapałowskiej, Grzegorzowi Grzelakowi i Jarosławowi Szewczyk.

Florian Berliński

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618049.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618006.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618012.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618013.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618014.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618017.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618022.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618030.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618033.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618038.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618066.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618073.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618076.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618080.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618085.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618089.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618093.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618097.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618103.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618115.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618124.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618126.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618129.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618130.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618135.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618138.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618141.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618156.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618164.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618172.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618187.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618210.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618214.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618162.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618022.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618027.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618147.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_20140618215.jpg

Drukuj

I bieg Wyszyńska Dziesiątka

(0)

 

Biegi przełajowe to propozycja skierowana przede wszystkim do osób mogących się pochwalić dobrą kondycją fizyczną i lubiących kontakt z przyrodą. Taka formę aktywnego wypoczynku zaproponowała 31 maja 2014 r. Wyszyna organizując I Bieg Wyszyńska Dziesiątka. Podczas imprezy zawodnicy rywalizowali w trzech biegach: bieg główny na 10 KM, bieg towarzyszący na 3 KM oraz nordic walking na 3 KM. Z relacji zawodników dowiedzieliśmy się, że trasy biegów były wymagające i w dużej części biegnące pod górę. Trud i wysiłek, zawodnikom biorącym udział w biegu wynagradzały jednak piękne krajobrazy, w postaci lasów i łąk przyozdobionych wspaniałymi zabytkami, takimi jak unikatowy kościół z XVII w, czy ruiny zamku Grodzieckich. Organizatorami I Biegu Wyszyńska Dziesiątka byli: LZS „Baszta” Wyszyna, Urząd Gminy Władysławów oraz Starostwo Powiatowe w Turku.

Sponsorami zawodów byli:

Kupiec, Stihl Darek Trocha i syn, produkcja wędlin Henryk Wiśniewski, Lewiatan Anna Nowakowska, Open Way Łukasz Jankowiak, meble Kowalski, Nadleśnictwo Turek, firma Compas, sklep hydrauliczny Zbigniew Marzol, Sławomir Jakubowski, Kazimierz Wiśniewski i Ośrodek Zdrowia w Wyszynie.

Zdjęcia udostępnione przez portal iturek.net

T.Z

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_wyszyka.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_jumultithumb_joomla-ua.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_wysz11.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_wysz7.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_wysz2.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_wysz12.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_wysz10.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_wysz6.jpg

Drukuj

WSPANIAŁE SUKCESY, REKORDY ŻYCIOWE I REKORDY SZKOŁY W MISTRZOSTWACH WIELKOPOLSKI W LEKKIEJ ATLETYCE

(0)

 b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_p5270334.jpgW dniu 27 mają 2014 w Lesznie rozegrany został Finał Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego Gimnazjum w Lekkiej Atletyce. Na starcie stanęli uczniowie z całego województwa wielkopolskiego. Gimnazjum we Władysławowie reprezentowało l8 zawodników w 8 konkurencjach sportowych. Pod opieką Agnieszki Majda i Bartłomieja Wiśniewskiego. Największy sukces uzyskał Mateusz Szmagaj, który w biegu na 110m przez płotki zdobył srebny medal oraz ustanowił swój rekord życiowy i rekord szkoły 15,53. W tej samej konkurencji 5 miejsce zajął Jakub Kalinowski.Fantastycznie, niedaleko podium na 4 miejscu zaprezentowała się sztafeta szwedzka dziewcząt w składzie: Weronika Deszcz, Marta Kałuża, Anna Staszak, Karolina Kołata i rezerwowa Aleksandra Ignaczak. Dystans składający się z odcinków o długości 100, 200, 300, 400m przebiegły w czasie 2:33,20 poprawiając o 2 sekundy wczesniejszy rezultat i rekord szkoły.W swojej konkurencji 300m przez płotki świetnie wypadła Karolina Kołata zajmując 5 miejsce ustanawiając nowy rekord życiowy i szkoły 48,66s. Bardzo dobrze wypadła sztafeta dziewcząt 4x100m w składzie: Agata Gapsa, Karolina Gajda, Paulina Karpińska i Adrianna Staszak , która poprawiła swój wcześniejszy rekor szkoły i zajeła 8 miejsce z wynikiem 56,24. Sztafeta szwedzka chłopców w skladzie: Wiktor zioła, Bartosz Gąbka, Jakub Kalinowski i Mateusz Szmagaj, także z lepszym wynikiem 2:11,79 i rekordem szkoły zajęła 6 miejsce. Paweł Maciaszek w pchnięciu kulą zajął 9 miejsce, w skoku w dal Bartosz Gąbka znalazł się 12 miejscu, Daria Majda w chodzie na 2 km zajęła 15 miejsce i 16 miejsce w tej samej konkurencji Sandra Przybyła, w skoku wzwyż Tomasz Zając 18 miejsce.W klasyfikacji drużynowej na 114 gimnazjum startujących chłopcy zajęli 5 miejsce a dziewczęta 9 miejsce wyprzedzając wszystkie inne gimnazja z naszego powiatu i rejonu konińskiego.

 

Redakcja: mgr Agnieszka Majda

 b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_p5270331.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2014-06_p5270332.jpg

 

 

                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając

Sonda internetowa

Facebook