Pogoda Władysławów

Piątek - 26.08.16
17°C
1024.1 hPa; Wiatr:3 m/s

© telepogoda.pl
                                
                                
Drukuj

Już dwie Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Władysławów w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym!

(1)

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wstraz03.jpgOd wielu lat druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunach czynili starania o przystąpienie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzięki pomocy i wsparciu władz gminy Władysławów, wójta Krzysztofa Zająca i z-cy wójta Piotra Szewczyńskiego OSP w Kunach zyskała uznanie Państwowej Straży Pożarnej.
Dzień 23 sierpnia 2016 r. z pewnością zapisze się w pamięci i historii jednostki w Kunach, albowiem to właśnie tego dnia w Urzędzie Gminy Władysławów podpisano porozumienie w sprawie włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przy podpisaniu porozumienia obecni byli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Turku – st. bryg. Dariusz Stasiak, st. kpt. Piotr Pieśkiewicz, wójt Krzysztof Zając, z-ca wójta Piotr Szewczyński oraz prezes OSP Kuny Andrzej Nowak i naczelnik jednostki Przemysław  Ptak. 
    W ramach KSRG OSP podejmować będzie działania zmierzające do ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne i medyczne. Terenem działania jednostki OSP włączonej do KSRG jest teren powiatu, w którym jednostka ma swoją siedzibę.
Włączenie jednostki do KSRG możliwe jest pod warunkiem spełnienia określonych wymagań z zakresu wyszkolenia strażaków i wyposażenia jednostki w sprzęt ratowniczy.
    Jednostka OSP Kuny ma obowiązek m.in. wyznaczyć członków OSP do wykonywania zadań operacyjno-technicznych, zapewnić minimalny stan wyszkolenia strażaków, kompletność i sprawność sprzętu ochronnego oraz wyposażenia osobistego strażaków, zapewnić prawidłową eksploatację, konserwację sprzętu i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu OSP, zapewnić odpowiednią ilość przeszkolonych ratowników i kierowców pojazdów uprzywilejowanych, utrzymywać na bieżąco sprawność techniczną samochodów, sprzętu ratowniczego i silnikowego, niezwłocznie zgłaszać do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Turku każdą niesprawność techniczną sprzętu, zapewnić wyjazd alarmowany w czasie 10 minut, prowadzić dokumentację z działań ratowniczo-gaśniczych, brać udział w ćwiczeniach organizowanych przez KP PSP Turek oraz zapewnić całodobową łączność alarmowania jednostki OSP z SKKP PSP Turek.
    Komendant zobowiązuje się do nieodpłatnego prowadzenia szkoleń kwalifikacyjnych i doskonalących, prowadzenia ćwiczeń i zajęć szkoleniowych, w miarę posiadanych środków, do nieodpłatnego przekazania zbędnego, a technicznie sprawnego sprzętu i urządzeń pożarniczych oraz przekazywania środków finansowych otrzymanych z dotacji celowej budżetu państwa.
    Alarmowanie OSP realizowane będzie drogą radiową systemem selektywnego wywołania DSP, drogą telefoniczną z członkami OSP oraz drogą radiotelefoniczną w czasie prowadzenia przez jednostkę nasłuchu radiowego.
    W ramach nadzoru operacyjnego Komendant dokonywał będzie alarmowania OSP w celu inspekcji gotowości operacyjnej w zakresie czasu alarmowanego wyjazdu, sprawności technicznej sił i środków, oraz sprawdzenia przygotowania ratowników do działań poprzez przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych.
    Jednostki OSP w KSRG są istotnym wsparciem działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej. Stosunkowo gęsta sieć jednostek KSRG pozwala skrócić czas od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia działań ratowniczych. Wraz z włączeniem do KSRG zmienił się też obszar działań jednostek. Dotychczas jednostki działały głównie na terenie własnych gmin. Z chwilą włączenia do systemu terenem działania jest cały powiat, a w wyjątkowych sytuacjach województwo.
    Przystąpienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunach, już jako drugiej na terenie gminy Władysławów, do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przyczyni się do sprawniejszego rozwoju jednostki, w związku z czym zwiększy się poczucie bezpieczeństwa społeczności gminy Władysławów i powiatu tureckiego.
                                                                                                                                                               E. M.

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wstraz01.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wstraz02.jpg

Drukuj

Dofinansowanie z PROW na przebudowę ulic na działkach w Kunach

(0)

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdofinans06.jpgW gminie Władysławów kolejny powód do dumy i radości, a to za sprawą docenionych starań władz o pozyskanie środków pieniężnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach operacji ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” i poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Gmina Władysławów pozyskała dofinansowanie w kwocie 287.094,00 zł wnioskowanej pomocy na przebudowę ulic na działkach w Kunach. Całkowity koszt inwestycji to kwota 451.193,41 zł brutto. Celem w/w operacji jest polepszenie warunków dojazdu poprzez przebudowę ulic na działkach w miejscowości Kuny.
W dniu 22 sierpnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Turku podpisano umowy pomiędzy wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim, a władzami gminy Władysławów, Kawęczyn oraz gminy i miasta Tuliszków. Gminę Władysławów reprezentował wójt Krzysztof Zając wraz ze skarbnikiem p. Elżbietą Klanowską. Udział w tym uroczystym wydarzeniu wziął także starosta turecki Mariusz Seńko oraz radna Sejmiku Wojewódzkiego Anna Majda.
Powiat Turek otrzymał łącznie 3 miliony wsparcia finansowego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

                                                                                                                                                            E. M.

                                                                                                                                            Foto: iturek.net.pl

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdofinans01.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdofinans02.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdofinans03.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdofinans04.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdofinans05.jpg

Drukuj

Z radością dzielili bochen chleba!

(0)

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki18.jpgDożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Święto Plonów zawsze wyprawiano, gdy pokoszono wszystkie zboża. Najważniejszym elementem dożynkowym był wieniec. Wiły go kobiety z kłosów zbóż. Musiały być w nim kwiaty, jagody, dorodne jabłka i kiście jarzębiny. Przybierano go jeszcze kolorowymi wstążkami....
W dniu 21 sierpnia 2016 r. sołectwo Wyszyna było gospodarzem Święta Plonów - Dożynek Gminno-Parafialnych. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta Dziękczynna, którą koncelebrował proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wyszynie - ks. Włodzimierz Pawłowski, natomiast Słowo Boże i kazanie do zgromadzonych wiernych wygłosił ks. Jakub Wiśniewski, mówiąc ,,Dożynki to nie tylko czas podziękowań Panu Bogu za owocne plony,  to nie tylko rolnicy powinni dziękować, ale każdy winien podziękować za swoją pracę, która zapewnia godną, ludzką egzystencję”. Na ręce kapłanów złożono dary z tegorocznych zbiorów.
Po nabożeństwie na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Wyszynie rozpoczęto część oficjalną i obrzędową Święta Plonów. W imieniu organizatorów Gminno-Parafialnych Dożynek p. Małgorzata Malesza i p. Piotr Krawczyk powitali serdecznie społeczeństwo gminy Władysławów, powiatu tureckiego i wszystkich przybyłych.
Wójt Krzysztof Zając dokonał uroczystego otwarcia tegorocznych Dożynek, życząc wszystkim, by chleba nikomu nigdy nie zabrakło.
Wieniec sołectwa Wyszyna upleciony z tegorocznych zbóż w ofierze na ręce wójta Krzysztofa  Zająca, przewodniczącej Rady Gminy Władysławów Krystyny Michalak, proboszcza Włodzimierza Pawłowskiego i sołtys Anny Krawiec przekazały – Aldona Kotońska, Agnieszka Bartczak, Justyna Żmijewska i Justyna Świderska.
Starościną tegorocznych Dożynek była p. Justyna Kostrzewa, która prowadzi wraz z mężem gospodarstwo rolne o powierzchni 30 ha. Gospodarstwo specjalizuje się głównie w produkcji mleka. Natomiast Starostą Święta Plonów był p. Artur Stolarek, prowadzący wspólnie z małżonką gospodarstwo rolne o powierzchni 17 ha, specjalizujące się w hodowli bydła opasowego.
Starostowie Dożynek przekazali na ręce wójta Krzysztofa Zająca oraz proboszcza Włodzimierza Pawłowskiego chleb wypieczony z mąki pochodzącej z tegorocznego ziarna oraz owoce z sadów i ogrodów, którymi częstowano uczestników.
W części oficjalnej Święta Plonów listy gratulacyjne odczytali zaproszeni goście.
Obrzędowe uroczystości dożynkowe zakończono wspólnym odśpiewaniem ,,Roty”.
W części artystycznej Święta Plonów podziwialiśmy występy uczniów Szkoły Podstawowej w Wyszynie, w tym najmłodszych z oddziału przedszkolnego, występ zespołu ,,Seniorskie Nuty”, działający przy GOK-u we Władysławowie, usłyszeliśmy koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy OSP Władysławów pod przewodnictwem kapelmistrza Andrzeja Kujawy. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne i techniczne koncert kapeli ,,Z Kopyta” odbył się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wyszynie. 
Dla uczestników Dożynek przygotowano stoisko gastronomiczne, które cieszyło się wielkim zainteresowaniem, albowiem można było skosztować wiejskich specjałów – żurku, chleba ze smalcem i ogórkiem, ciasta drożdżowego.
Władze gminy bardzo dziękują wszystkim przybyłym gościom, radnym, sołtysom, uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w organizację tegorocznych Dożynek.
Wielu ludziom trudno jest docenić pracę rolnika. Zapominają, że bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Praca rolnika jest wciąż podstawą egzystencji ludzkiej, nikt i nic tego nie przekreśli...

                                                                                                                                                                  E.M.

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki01.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki02.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki03.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki04.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki05.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki06.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki07.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki15.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki08.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki09.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki10.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki11.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki12.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki13.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki14.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki16.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki17.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki19.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki20.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki21.jpg  b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki23.jpg b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_dsc00812.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_dsc00834.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_dsc00836.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki25.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki26.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki27.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki28.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki29.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki32.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki33.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki34.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki37.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki30.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki31.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki35.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki36.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki38.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki39.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki40.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki41.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdoynki42.jpg

Drukuj

W nowy rok szkolny z nowym dachem na Szkole Podstawowej we Władysławowie

(0)

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdach04.jpgDnia 19 sierpnia 2016 r. odbył się uroczysty odbiór zmodernizowanego dachu i pokrycia na budynku Szkoły Podstawowej we Władysławowie.
Zakres wykonywanych robót obejmował położenie dachu płaskiego z konstrukcji drewnianej o kącie nachylenia 7º pokrytego blachą trapezową, docieplonego wełną mineralną o grubości 25 cm, oraz murku ogniowego o wysokości 30 cm ponad dach, a także wymianę rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej odprowadzających wody deszczowe. Dotychczas na Szkole Podstawowej położony był stropodach pełny pokryty papą.
Wykonawcą w/w prac była  firma ,,Blacharstwo Budowlane – Ryszard Pajęcki”. Roboty rozpoczęto dnia 21 lipca 2016 r., zakończono dnia 17 sierpnia 2016 r.
Przy odbiorze dachu obecni byli: z-ca wójta - Piotr Szewczyński, inspektor ds inwestycji i budownictwa - Stanisław Maroń, v-ce przewodniczący Rady Gminy - Maciej Czaja, dyrektor Zespołu Szkół we Władysławowie - Urszula Maciejewska, inspektor nadzoru inwestycyjnego - Henryk Sikora oraz wykonawca – Ryszard Pajęcki.
Inwestycja ,,Zmiana konstrukcji dachu i pokrycia na budynku Szkoły Podstawowej we Władysławowie” to koszt 117.500,00 zł.
Oby nowy dach na Szkole Podstawowej we Władysławowie służył dzieciom, gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły przez długie lata.                                                                                

                                                                                                                                                                 E. M.

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdach01.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdach02.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdach03.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdach05.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wdach06.jpg

Drukuj

Realizacja Programu ,,Rodzina 500 plus” w Gminie Władysławów

(0)

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_jak-zlozyc-wniosek-rodzina-500-plus-przez-internet_article.pngProgram „Rodzina 500 plus” wprowadzono ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Projekt ruszył 1 kwietnia tego roku. W jego ramach wypłacane są rodzinom z dziećmi miesięczne świadczenia w wysokości po 500 złotych na każde dziecko.
Od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. mieszkańcy Gminy Władysławów złożyli 741 wniosków, w tym 32 w formie elektronicznej. W związku z powyższym wydano 680 decyzji, natomiast 61 wniosków przekazano do rozpatrzenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej, w związku z faktem koordynacji (praca poza granicami kraju). Z wniosków złożonych od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. wypłacono 3046 świadczeń, w których objęto 1090 dzieci (każde dziecko liczone tylko raz). Na dzień 31 lipca 2016 r. wypłacono świadczenia w kwocie 2.076.339,90 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nadal przyjmuje wnioski, z tym, że każdy wniosek złożony po 1 lipca 2016 r. oznacza, iż świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym wniosek wpłynął, bez nadpłaty od miesiąca kwietnia. Świadczenie wychowawcze załatwiane jest w ciągu miesiąca, przyznawane jest na okres zasiłkowy, który kończy się 30 września 2017 r.
Przypominając celem świadczenia wychowawczego w ramach Programu ,,Rodzina 500 plus” jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. W ustawie nie określono, na co konkretnie środki te powinny być wydawane. Uznano jednak, że w przypadku marnotrawienia świadczenia można zamienić środki pieniężne na pomoc w formie rzeczowej, np. żywność, ubrania, lekarstwa. Można je wypłacić w formie opłacania usług, np. przedszkola, obiadów, czynszu.
                                                                                                                                                                 E. M.

Drukuj

Zapraszamy na dożynki do Wyszyny

(0)

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-06_doynki_-_wyszyna_2016_-_plakat_-_wasciwe.jpg

Drukuj

Było mega ekstremalnie!

(0)

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_13.jpgW dniu 14 sierpnia 2016 r. odbył się I Ekstremalny Bieg Służb Mundurowych - Husar Race Wyszyna 2016 – bieg dla odważnych, pełen wyzwań i poświęceń.
Bieg zorganizowany został przez OSP Wyszyna, Baszta Wyszyna, Urząd Gminy Władysławów oraz pod patronatem Pana Posła Ryszarda Bartosika.
W biegu liczącym 4 km i 600 metrów wzięło udział około 70 zawodników. Byli to przedstawiciele policji, wojska, strażaków osp, strażaków psp, straży granicznej oraz zawodnicy nieprzynależący do służb mundurowych z całej Polski. Na trasie zawodnicy mieli do pokonania liczne i przeróżne przeszkody, niektóre fragmenty trasy to tereny bagniste i woda, wymagające dużej siły i sprawności fizycznej od jej uczestników. Mimo wielu przeciwności napotykanych na trasie zawodnicy doskonale przemierzali poszczególne jej etapy, z radością zmierzając do mety.
Celem w/w biegu było propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, promocja Wyszyny i jej historii oraz całej gminy Władysławów, integracja służb mundurowych, promocja Policji, PSP, OSP, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Wojska RP, Straży Leśnej, promocja zrównoważonej gospodarki leśnej oraz walorów przyrodniczych i turystycznych Nadleśnictwa Turek.
Uczestnicy wymienieni w klasyfikacji końcowej otrzymali puchary-statuetki, natomiast każdy z uczestników otrzymał medal oraz koszulkę.
Wszyscy uczestnicy wzięli udział w losowaniu pamiątkowych nagród rzeczowych.

Sześć pierwszych miejsc w kategorii kobiet:
1. Karina Kłodawska
2. Izabela Koralewska
3. Katarzyna Kujawa
4. Monika Juszczak
5. Natalia Siwińska
6. Ewelina Michowicz


Sześć pierwszych miejsc w kategorii mężczyzn:
1. Tomasz Pietrzak
2. Bartłomiej Wiśniewski
3. Dawid Skorupka
4. Przemysław Majda
5. Przemysław Gaj
6. Krzysztof Tomaszewski


Już dziś otrzymujemy wiele pozytywnych opinii i komentarzy na temat zorganizowanego biegu i z pewnością nie będzie to ostatnia tego typu impreza w Wyszynie.                                                                          

                                                                                                                                                                  B.W.

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_18.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_19.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_21.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_8.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_14.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wwyszyna01.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wwyszyna02.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wwyszyna03.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wwyszyna04.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wwyszyna05.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wwyszyna06.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_5.jpg

Drukuj

,,Ale wkoło jest wesoło” – festyn strażacki w Chylinie

(0)

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wchylin03.jpgNiedzielne popołudnie, 14 sierpnia 2016 r. upłynęło mieszkańcom gminy Władysławów i okolic w atmosferze zabawy, muzyki, radości, a to za sprawą zorganizowanego w Chylinie przez miejscowych druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej - festynu strażackiego.

Na wstępie wiele pozytywnych emocji dostarczył mecz piłki nożnej, w którym zwyciężyła drużyna Orły Chylin, otrzymując w nagrodę puchar ufundowany przez Prezesa OSP Chylin - Roberta Szkudlarka. 
Dla uczestników imprezy przygotowano wiele ciekawych atrakcji, m.in: pokaz strażacki przygotowany przez strażaków z OSP Chylin i OSP Konin, który polegał na uwolnieniu z płonącego budynku 2 osób i strażaka oraz udzieleniu poszkodowanym pierwszej pomocy. Wielką furorę wywarło zabytkowe auto strażackie marki Mercedes z 1942 r. z OSP Konin.
Dla dzieci i młodzieży przygotowano liczne gry i konkursy, cieszące się dużym zainteresowaniem, zorganizowano m.in. tor przeszkód, a dla najmłodszych udostępniono dmuchany zamek. Wiele wrażeń i emocji dostarczyła konkurencja, jaką było podnoszenie hantelka, dla mężczyzn o wadze 17,5 kg, dla kobiet 7,5 kg. W kategorii mężczyzn zwyciężył Krzysztof Kałuża – 43 powtórzenia, w kategorii kobiet Katarzyna Ratajczyk – 60 powtórzeń.
Jak co roku jednym z kulminacyjnych punktów festynu strażackiego w Chylinie jest loteria fantowa. Chętnych do udziału w loterii nie brakowało – sprzedano wszystkie fanty, wśród których znalazły się poduszki, śpiwory, paczki ze zdrową żywnością ufundowane przez firmę Kupiec, ozdobny świecznik, zboże, bon na wymianę opon samochodowych. Zlicytowano także narożnik za 610,00 zł ufundowany przez p. Krzysztofa Puzio. Nową właścicielką kanapy została p. Wiesława Borkowska.
Dla wszystkich uczestników imprezy przygotowano coś ,,na ząb” - przepyszną zupę gulaszową, wiejski chleb ze smalcem i ogórkiem oraz kiełbaski pieczone przy ognisku.
Cały festyn umilały dźwięki muzyki, a zabawa taneczna trwała do białego rana!
                                                                                                                                                                 E. M.

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wchylin01.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wchylin02.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wchylin04.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wchylin05.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wchylin06.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wchylin07.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wchylin08.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wchylin09.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wchylin10.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wchylin11.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wchylin12.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wchylin13.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wchylin14.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wchylin15.jpg

Drukuj

Wakacje z GOK-em na półmetku

(0)

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wgok01.jpgWakacje to idealny czas na przeżycie niezapomnianych chwil, przygód, zabawy, radości, a co za tym idzie?! - trwałe, cudowne wspomnienia. Dla dzieci podczas wakacji najważniejszy jest wypoczynek – kreatywny, zorganizowany, zapewniający wyjątkowe wrażenia.
W związku z powyższym Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie z myślą o młodszych mieszkańcach Gminy Władysławów i okolic zorganizował szereg różnorodnych atrakcji, dzięki którym dzieci i młodzież mogą spędzać czas zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Są to m.in. zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne oraz bardzo modne ostatnio w naszym kraju kursy tańca.
Dzieci i młodzież licznie brały udział w dotychczasowych zajęciach pod hasłem ,,Piękno na wyciągniecie ręki” - to plener malarski, któremu przewodził p. Roman Choinka, prezentując m.in. nowe techniki malarskie. Pod jego okiem młodsi mieszkańcy Gminy i okolic wykonali przepiękne prace malarskie związane z Gminą Władysławów, ale nie tylko. Dużą popularnością cieszyły się otwarte zajęcia taneczne pod hasłem ,,Żywioł disco dance”, prowadzone przez p. Aleksandrę Musiałowską.
Jedną z atrakcji był także spektakl pt. ,,Kaczka Cudaczka” w wykonaniu aktorów z Teatru „Art-Re” z Krakowa. W sobotę, dnia 16 lipca 2016 r., zorganizowano tzw. ,,Aktywne popołudnie”. Tego dnia prowadzone były przez p. Wachowskich warsztaty origami, wykonywano rękodzieła oraz biżuterię. Dla dzieci udostępniono dmuchane zamki oraz zjeżdżalnię. Sobotnie popołudnie umilał koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej działającej przy OSP Władysławów pod przewodnictwem kapelmistrza Andrzeja Kujawy.
Nadto zapraszamy dzieci i młodzież od wtorku do soboty w godz. od 8:00 do 20:00 - GOK Władysławów, oraz od 12:00 do 20:00 – świetlica w Wyszynie, do skorzystania z gier PlayStation oraz tenisa stołowego.
Zapraszamy także dzieci i młodzież na kolejne atrakcje przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury kryjące się pod tajemniczymi hasłami: ,,Sztuka przepełniona pokojem”, ,,Barwy świata – wspólne malowanie na dobranoc”, ,,Wilk i zając na wakacjach”, ,,Etnoklimaty – muzyka serca”, ,,Rodzinny piknik wędkarski w Głogowej” - szczegóły na załączonym poniżej plakacie.
Niezapomnianych wrażeń i emocjonujących przeżyć na pewno nie zabraknie! - zapraszamy!

                                                                                                                                                                 E. M.
                                                                                                                                Zdjęcia: GOK Władysławów

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wakacje_-_sierpie.jpg

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wgok12.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wgok11.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wgok10.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wgok09.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wgok08.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wgok07.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wgok06.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wgok05.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wgok04.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wgok03.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_wgok02.jpg

Drukuj

Pracowicie ,,na” Szkole Podstawowej we Władysławowie

(0)

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_8afz11082016.jpgOd dnia 21 lipca 2016 r. trwa realizacja zadania inwestycyjnego Gminy Władysławów - ,,Zmiana konstrukcji dachu i pokrycia na budynku Szkoły Podstawowej we Władysławowie”. 

Dotychczas na Szkole Podstawowej położony był stropodach pełny pokryty papą. 

Zakres wykonywanych robót obejmuje położenie dachu płaskiego z konstrukcji drewnianej o kącie nachylenia 7º pokrytego blachą trapezową, docieplonego wełną mineralną o grubości 25 cm, oraz murku ogniowego o wysokości 30 cm ponad dach, a także wymianę rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej odprowadzających wody deszczowe.

Wykonawcą w/w prac jest  firma ,,Blacharstwo Budowlane – Ryszard Pajęcki”, natomiast Inspektorem Nadzoru - tech. bud. Henryk Sikora. 

W najbliższych dniach prace wykonawcze związane z wymianą dachu zostaną zakończone.        

E. M.

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_10afz11082016.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_9afz11082016.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_6afz11082016.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_7afz11082016.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_5afz11082016.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_4afz11082016.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_3afz11082016.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_2afz11082016.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_1afz11082016.jpg 

Drukuj

,,Szlachetne zdrowie...”

(0)

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_4bfz11082016.jpgDnia 5 sierpnia 2016 r. z myślą o mieszkańcach Gminy Władysławów, Urząd Gminy z Wójtem Krzysztofem Zającem zorganizował w Ośrodku Zdrowia we Władysławowie bezpłatne, specjalistyczne badania profilaktyczne wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego (nowotwór jelita grubego, krew utajona w kale) oraz chorób układu moczowo-płciowego mężczyzn (prostata) powyżej 50 roku życia. 

Badania wykonywane były przez wykwalifikowanych pracowników Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologi Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. w Poznaniu na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. 

Głównym założeniem realizacji programów profilaktycznych przez w/w Ośrodek jest wykonanie bezpłatnych badań w miejscu zamieszkania pacjentów oraz organizowanie spotkań edukacyjnych, których celem jest podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców i zachęcanie ich do dbania o swój stan zdrowia poprzez profilaktyczne badania i aktywność fizyczną. 

Wykrycie krwi utajonej w kale ma duże znaczenie we wczesnym rozpoznaniu nowotworu okrężnicy, gdyż dostarcza wskazówek już we wczesnym stadium choroby, gdy inne symptomy nie są jeszcze wykrywane. W celu zapobiegania nowotworom jelita zaleca się przeprowadzanie badania na krew utajoną w kale, co najmniej raz na rok, co umożliwia wczesne wykrywanie i leczenie – dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Natomiast jeżeli mężczyzna często oddaje mocz, odczuwa przy tym boleści, zauważa krew w moczu powinien jak najszybciej poddać się badaniu PSA (choroby układu moczowo-płciowego – prostata). Poziom PSA we krwi zaleca się kontrolować, przyjemniej co 2 lata, a w przypadku podwyższonego poziomu PSA skonsultować się z lekarzem – urologiem. 

Cała akcja we Władysławowie trwała od godz. 9:00 do godz. 13:00, w trakcie której od mieszkańców Gminy odebrano 76 kałówek, a nadto 42 mężczyzn oddało krew do badania poziomu PSA. 

Osoby korzystające z bezpłatnych badań profilaktycznych wyraziły zadowolenie z fachowej obsługi personelu medycznego i przeprowadzonych badań. Wyniki przesłane zostaną na adres domowy zarejestrowanym mieszkańcom Gminy oraz na adres lekarza rodzinnego.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę dr Grażyny Zapałowskiej i dr Jerzego Zendlewicza za udostępnienie pomieszczeń, dzięki którym badania mogły zostać fachowo przeprowadzone. 

To już kolejna taka akcja na terenie Gminy Władysławów, z pewnością można powiedzieć, że ciesząca zainteresowaniem i powodzeniem!

        E. M.

 b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_3bfz11082016.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_5bfz11082016.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_1bfz11082016.jpgb_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2016-08_2bfz11082016.jpg

                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając

Sonda internetowa