Drukuj

Debatowali w Russocicach

(0)

Debatowali w Russocicach

Mieszkańcy Russocic oraz innych miejscowości gminy Władysławów nie tak dawno mieli okazję rozmawiać z posłem Ryszardem Bartosikiem. Ale tematów do rozmów jest tyle, że 20 lutego w Domu Rolnika odbyło się kolejne spotkanie, tym razem z przedstawicielami samorządu gminy Władysławów, na które zaproszono mieszkańców Russocic. Tematem spotkania były głównie sprawy dotyczące sołectwa Russocice, ale nie zabrakło też takich, dotyczących całej gminy.

Od dłuższego czasu mieszkańcy Russocic oraz osoby odwiedzające tę miejscowość borykają się z utrudnieniami w ruchu, związanymi z remontem drogi powiatowej prowadzącej od kościoła w kierunku cmentarza, aż do wiaduktu w Russocicach. Dlatego ta kwestia była najważniejszym tematem spotkania w Domu Rolnika 20 lutego. Mieszkańcy przekazywali przedstawicielom samorządu gminy Władysławów swoje uwagi i sugestie co do prowadzonego remontu. Gmina Władysławów nie jest wykonawcą inwestycji, bo przebudowa drogi realizowana jest przez Starostwo Powiatowe, jednak pracownicy Urzędu Gminy skrupulatnie notowali wszelkie uwagi i zobowiązali się przekazać je inwestorowi.
Drugim niezwykle ważnym tematem była koncepcja i projekt budowy oczyszczalni ścieków w Russocicach. Urząd Gminy zabezpieczył środki na stworzenie takiej koncepcji i projektu, ale zanim  zostaną one utworzone mieszkańcy Russocic mogli wypowiedzieć się co do planowanej lokalizacji oczyszczalni. Plan Zagospodarowania Przestrzennego uwzględnia budowę oczyszczalni właśnie w Russocicach, jednak nie wszystkim to się podoba. Z pewnością jeszcze niejednokrotnie rozmowy na ten temat będą prowadzone. Warto podkreślić, że póki co Urząd planuje stworzyć jedynie koncepcję i projekt. Na samą budowę oczyszczalni konieczne będzie pozyskanie środków zewnętrznych.
Kolejnym tematem, poruszanym na większości spotkań z mieszkańcami, był odbiór odpadów komunalnych. W tej kwestii mieszkańcy Russocic również przekazali swoje uwagi. Wyrazili zaniepokojenie, iż zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów może skutkować tym, że śmieci będą palone w piecach lub wyrzucane do lasów czy rowów. Te uwagi pracownicy Urzędu również zanotowali i z pewnością zostaną one rozważone.
MM

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_oczyszczalnia_oczyszczalnia_(1).JPG b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_oczyszczalnia_oczyszczalnia_(2).JPG b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_oczyszczalnia_oczyszczalnia_(3).JPG b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_oczyszczalnia_oczyszczalnia_(4).JPG

Drukuj

Spotkanie druhów z OSP Jabłonna

(0)

Spotkanie druhów z OSP Jabłonna

Początek roku to czas podsumowań i planów. Tak jest również w jednostkach OSP na terenie gminy Władysławów. W Jabłonnie druhny i druhowie oraz ich goście spotkali się 11 lutego, by uczestniczyć w zebraniu sprawozdawczo-walnym.

Dnia 11 lutego 2017 roku druhowie OSP Jabłonna zgromadzili się na zebraniu sprawozdawczo-walnym w remizie OSP Jabłonna. Przybyła większość druhów oraz zaproszeni goście: zastępca wójta, Piotr Szewczyński, przewodnicząca Rady Gminy, Krystyna Michalak, komendant gminny OSP, Witold Dębiński oraz radni Gminy Władysławów: druh Zbigniew Kacprzak, Katarzyna Światowska, Józef Lewandowski,  Mirosław Rosiak, Maciej Czaja oraz Hieronim Darul.
Na zebraniu przedstawiono i omówiono plan działalności za rok 2016, zarząd otrzymał absolutorium. przedstawiono także plan na rok 2017.
Wręczono również odznaczenia „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”. Złoty medal otrzymał druh Andrzej Miling, a odznaczenie Wzorowego Strażaka otrzymał Tomasz Jesiołowski. Po części oficjalnej miał miejsce poczęstunek, przygotowany przez żony druhów, były także pamiątkowe zdjęcia oraz zabawa do białego rana.
A.D.

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_osp20022017_osp1_(8).jpg

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_osp20022017_osp1_(1).jpg

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_osp20022017_osp1_(2).jpg

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_osp20022017_osp1_(3).jpg

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_osp20022017_osp1_(4).jpg

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_osp20022017_osp1_(5).jpg

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_osp20022017_osp1_(6).jpg

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_osp20022017_osp1_(7).jpg
     

Drukuj

Informacja o odwołaniu II przetargu ustnego ograniczonego

(0)

Informacja o odwołaniu II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek:
1117/1, 1117/2, 1117/3, 1117/4, 1117/5, 1117/6, 1117/7, 1117/8,
położonych w obrębie ewidencyjnym 0017 Russocice, jednostki ewidencyjnej Władysławów, powiat turecki.

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_Informacja.jpg

Drukuj

Spotkanie z posłem Ryszardem Bartosikiem

(0)

Spotkanie z posłem Ryszardem Bartosikiem

Zazwyczaj większość z nas polityków szczebla państwowego widzi tylko w telewizji. Również sprawy odnoszące się do polityki całego kraju znane są z relacji radiowych i telewizyjnych. Rzadko kiedy można na te tematy porozmawiać z przedstawicielami władzy wykonawczej  czy ustawodawczej. Mieszkańcy gminy Władysławów mają to szczęście, że co jakiś czas odwiedzają ich przedstawiciele władz. Tym razem do Russocic przybył poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik. Mieszkańcy gminy Władysławów mieli okazję spotkać się z posłem w środę, 15 lutego.

Spotkanie z posłem Ryszardem Bartosikiem było okazją do poruszenia wielu tematów. Poseł w kilku zdaniach podsumował dotychczasowe działania rządu i przedstawił plany na najbliższy czas. Jak stwierdził, rząd PIS w przeciwieństwie do poprzedników, konsekwentnie realizuje obietnice wyborcze. Wśród nich jest program 500+ który już przynosi zamierzone efekty. Uszczelnienie systemu podatkowego, program mieszkaniowy, reforma oświaty, a nawet polityka międzynarodowa  to kolejne kwestie, poruszone na spotkaniu. Nie zabrakło też dyskusji na temat funkcjonowania straży pożarnych oraz na temat funkcji sołtysa.
Spotkanie było też okazją do poruszenia spraw lokalnych. Zarówno mieszkańcy gminy, którzy licznie przybyli na spotkanie, jak i przedstawiciele władz samorządowych, chętnie zadawali pytania i dyskutowali. Zastępca wójta, Piotr Szewczyński podjął temat budowy gminnej oczyszczalni ścieków, która bez dotacji zewnętrznych, np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  nie ma szans na rychłe powstanie. Pytał też o możliwość dofinansowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wyposażenia pracowni szkolnych, (fizycznych i chemicznych) których w reformowanych ośmioklasowych szkołach brakuje. Powrócił też do tematu utworzenia zbiornika retencyjnego w Jabłonnie. Mieszkańcy natomiast pytali między innymi o przyszłość turkowskiej kopalni, a także o sprawy związane z rolnictwem. Poseł skrupulatnie starał się odpowiadać na wszystkie pytania i obiecał wspierać działania samorządu.  Zapewnił też, iż pochyli się nad wieloma poruszonymi na spotkaniu kwestiami.
MM

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_Spottkanie_spotkanie_(1).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_Spottkanie_spotkanie_(2).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_Spottkanie_spotkanie_(3).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_Spottkanie_spotkanie_(4).JPG

Drukuj

Pierwsza sesja w tym roku za nami

(0)

Pierwsza sesja w tym roku za nami

Pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy Władysławów już przeszła do historii. Radni gminni podsumowali rok ubiegły oraz zaplanowali prace na rok bieżący. A wśród tematów, podejmowanych 6 lutego podczas obrad, najbardziej burzliwe i  emocjonujące były kwestia odbioru odpadów komunalnych oraz apel do władz powiatu tureckiego o rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej łączącej gminę Władysławów z Turkiem.

Podczas XXVIII sesji Rady Gminy Władysławów radni przyjęli sprawozdania z działalności Rady Gminy oraz Komisji Rady w 2016 roku. Zatwierdzili też plany pracy Rady i Komisji na 2017 rok. Wśród punktów w porządku obrad znalazły się też podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Władysławów oraz w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławów. Gmina za zgodą radnych przystąpi również do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w gminie Władysławów, o które wcześniej wnioskowali sami mieszkańcy. Podjęto też uchwałę dotyczącą określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, które pozostają bez zmian, a uchwała reguluje jedynie przepisy dotyczące tej kwestii.
Największe emocje wzbudził apel Rady Gminy Władysławów do Zarządu Powiatu Tureckiego w celu podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia realizacji budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3219 P Genowefa-Władysławów-Turek. Apel ten podzielił radnych i wywołał burzliwą dyskusję. Radny Kusz między innymi stwierdził, że apel nie ma sensu, gdyż lepiej jest inwestować w lokalne drogi. Również przewodnicząca Rady, Krystyna Michalak była zdania, iż lepiej inwestować w chodniki przy szkołach niż partycypować w kosztach budowy ścieżki. Innego zdania był radny Rosiak, który twierdził, że gmina nie dokłada do budowy ścieżki ani złotówki, dlatego powinniśmy apelować do władz Powiatu. Z kolei dla radnego powiatowego, Zdzisława Wojtkowiaka najważniejszą kwestią było właśnie ile gmina Władysławów może dołożyć do budowy ścieżki, gdyż jego zdaniem tego typu inwestycja to koszty rzędu około 10 mln złotych. Wśród radnych nie brakowało też zwolenników ścieżki, która z pewnością poprawiłaby bezpieczeństwo ruchu na trasie z Turku do Władysławowa. Mimo to głosy zwolenników były w mniejszości i ostatecznie apel nie został wystosowany.
Drugim tematem, który wzbudził nie małe emocje była kwestia odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Władysławów. Jak stwierdził radny Zbigniew Kusz według mieszkańców gminy śmieci odbierane są za rzadko. Jednak kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, Jarosław Szczap przypomniał radnym, iż częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmniejszona była dlatego, by nie podnosić opłaty stałej mieszkańcom gminy. Warto również wspomnieć o tym, że mieszkańcy gminy mają możliwość oddania segregowanych odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się we Władysławowie przy oczyszczalni ścieków. Punkt ten powstał po to, by z jednej strony umożliwić mieszkańcom wywóz odpadów posegregowanych, a z drugiej zmniejszyć wydatki, jakie gmina ponosi w związku z realizowaniem zadań związanych z odbiorem odpadów. Ale według radnych Czai i Milinga alternatywą do tego byłoby utworzenie Gminnego Zakładu Komunalnego. Według nich gmina utworzyłaby nowe miejsca pracy i z pewnością obniżyła koszty zbiórki i wywozu odpadów z terenu gminy. Temat śmieciowy zakończył dyskusje radnych i uczestników sesji i tym samym doprowadził do jej zakończenia.
MM

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_sesja06022017_sesja_(1).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_sesja06022017_sesja_(2).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_sesja06022017_sesja_(3).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_sesja06022017_sesja_(4).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_sesja06022017_sesja_(5).JPG

Drukuj

„Volume” podbił serca publiczności w Turku

(1)

„Volume” podbił serca publiczności w Turku

Kariera zespołu „Volume” nabiera rozpędu. W ciągu siedmiu lat działalności zespół nagrał dwie płyty i jest w trakcie przygotowywania trzeciej. Swój dotychczasowy dorobek artystyczny członkowie grupy zaprezentowali 9 lutego podczas koncertu autorskiego „Trzy płyty”, który odbył się w restauracji „Piwniczna” w Turku.

Grupa „Volume” konsekwentnie realizuje swój plan, jakim jest kariera muzyczna i tworzenie muzyki dla jak najszerszej publiczności. Trzy młode dziewczyny - Joanna Wszędybył, Martyna Wszędybył i Sandra Filipiak wraz z Wiesławem Zydorkiewiczem tworzą muzykę w klimacie pop rock. Poprzez swój upór osiągnęli już wiele, bo udało im się nagrać dwie płyty, a teraz pracują nad materiałem do trzeciego krążka. Swoje utwory mieli okazję zaprezentować 9 lutego na koncercie w restauracji „Piwniczna” w Turku. Podczas występu gościnnie wystąpiły też Natalia Sielicka i Roksana Adamczyk.
Koncert zespołu „Volume” był wielkim wydarzeniem, z którego na żywo prowadzona była relacja radiowa, a sam występ był okazją do nagrywania wideoklipu. Na koncercie obecnych było wielu fanów zespołu, również tych z gminy Władysławów, gdzie grupa zaczynała swoją muzyczną karierę. Był również dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie, Krzysztof Owczarek, który zna i wspiera grupę od samego początku. To właśnie na scenie władysławowskiego GOK-u zespół stawiał swoje pierwsze kroki. Teraz nadszedł czas na rozwijanie skrzydeł. Trzymamy kciuki i czekamy na kolejne sukcesy.
MM
Foto: iTurek.net

 

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_volume_(9).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_volume_(2).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_volume_(3).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_volume_(4).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_volume_(5).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_volume_(6).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_volume_(7).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_volume_(8).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_volume_(1).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_volume_(10).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_volume_(11).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_volume_(12).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_volume_(13).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_Volume1_(1).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_Volume1_(2).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_Volume1_(3).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_Volume1_(4).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_Volume1_(5).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_Volume1_(6).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_Volume1_(7).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_Volume1_(8).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_Volume1_(9).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_Volume1_(10).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_Volume1_(11).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_Volume1_(12).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_Volume1_(13).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_Volume1_(14).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_Volume1_(15).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_Volume1_(16).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_Volume1_(17).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_Volume1_(18).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_Volume1_(19).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_Volume1_(20).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_Volume1_(21).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_Volume1_(22).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_Volume1_(23).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_Volume1_(24).JPG

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-02_volume_Volume1_(25).JPG

Drukuj

Walne zebranie GLKS Znicz Władysławów

(0)

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-01_znicz.jpgW sobotę 4 lutego 2017 r. członkowie zarządu oraz sympatycy drużyny uczestniczyli w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym GLKS „Znicz” Władysławów. W spotkaniu brali również udział przedstawiciele władz gminy – Z-ca wójta Piotr Szewczyński, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Michalak, V-ce Przewodniczący Rady Gminy Maciej Czaja oraz zaproszeni goście z KOZPN min Prezes KOZPN Grzegorz Pietrzak, Przewodniczący Sądu koleżeńskiego KOZPN Paweł Kwaśniewski, Członek Zarządu KOZPN Edward Krawczyk. Sprawozdanie z działalności GLKS w 2016 roku przedstawili prezes Klubu, Henryk Kordylewski oraz skarbnik i przewodniczący komisji rewizyjnej. Po udzieleniu absolutorium dla Zarządu nastąpił punkt główny zebrania – wybór prezesa. Nie był on trudny, ale wcale to nie powinno dziwić. Trudno bowiem wahać się nad wyborem prezesa, gdy jest tylko jeden kandydat. Tak więc większością głosów ponownie powołano na to stanowisko Henryka Kordylewskiego. Równie sprawnie udało się powołać Zarząd. W jego skład weszli: Prezes Henryk Kordylewski, Sekretarz Wojciech Drzewiecki, Skarbnik Łukasz Marciniak, Kierownik drużyny Marcin Grzelak, Gospodarz Przemysław Górski, Członek Zarządu Arkadiusz Zawadzki, Członek Zarządu Henryk Dębowski. Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Złoty medal otrzymał Andrzej Ratajczyk, srebrnym medalem zostali odznaczeni: Piotr Szewczyński, Michał Światowski. Brązowym medalem KOZPN uhonorował Wojciecha Szewczyńskiego. Podczas uroczystości wręczono także puchary za osiągnięcia w rozgrywkach amatorskiej ligi tenisa stołowego.

 

Drukuj

Zapraszamy na koncert grupy Volume - 9.02.2017 r.

(0)
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /users/0011/ugwinf/www/www.wladyslawow.pl/multimedia/foto/popup/kon.jpg

kon.jpg

Drukuj

Ferie z zabawą i nauką

(0)

Ferie z zabawą i nauką
Szkoły z terenu gminy Władysławów, jak każdego roku przygotowały dla uczniów bogatą ofertę różnorodnych zajęć, zarówno edukacyjnych, jak rozwijających pasje i zainteresowania.
Zespół Szkół we Władysławowie:
- 1 lutego 2017 r. godz. 10:00-12:00 – zajęcia matematyczne – p. Beata Maciaszek
- 2 lutego 2017 r. godz. 10:30-12:00 – zajęcia matematyczne – p. Beata Maciaszek
- 2 lutego 2017 r. godz. 10:30-12:00 – zajęcia matematyczne – p. Edyta Kaczmarek-Krystkowiak
- 6-7 lutego 2017 r. godz. 11:00 – realizacja projektu ,,Wiesz, co jesz” – p. Teresa Kozłowska
- 7 lutego 2017 r. godz. 10:00 – realizacja projektu ,,Władysławów miejscem trzech kultur” – p. Beata Modrzejewska, p. Izabela Ujazdowska
- 8-9 lutego 2017 r. godz. 10:00-12:00 – zajęcia sportowe – p. Aldona Początek
- 9 lutego 2017 r. godz. 11:00 – spotkanie z absolwentami Zespołu Szkół we Władysławowie – p. Dariusz Kowalczyk
Szkoła Podstawowa w Wyszynie:
- 31 lutego 2017 r. – wyjazd przedszkolaków z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wyszynie na bajkę do Konina
- 3, 6, 10 lutego 2017 r.  – zajęcia sportowe SKS (po 2 grupy) – p. Szymon Jesiołowski.
Zapraszamy do aktywnego udziału w przygotowanych zajęciach.

Drukuj

Rok 2017 przynosi nowe szanse dla gospodarstw rolnych.

(0)

Rok 2017 przynosi nowe szanse dla gospodarstw rolnych.

W styczniu 2017 ARiMR ogłosiła harmonogram planowanych naborów  wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020.oprócz działań cieszących się dużym zainteresowaniem wśród rolników przyjmowanych już w 2015 i 2016 roku takich jak Premia dla  Młodych Rolników, Modernizacja Gospodarstw Rolnych pojawiły się dwa nowe programy skierowane do rolników  - Restrukturyzacja małych gospodarstw  oraz Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej -działania długo oczekiwane dające szansę rozwoju  małym gospodarstwom.
W kilku zdaniach przybliżę Państwu zasady naboru oraz kryteria dostępu do wyżej wymienionych działań

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Planowany termin naboru wniosków  -marzec 2017.  Premia w wysokości  60 000 PLN.
Kto może otrzymać pomoc?
Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m.in.:
• jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
◦gospodarstwa rolnego, co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami lub
◦nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
• o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro;
• prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;
• jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
• podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej;
• przedłożył biznesplan i zobowiązał się do jego realizacji w ciągu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.
Forma i wysokość pomocy:
Premia w wysokości 60 tysięcy zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro), płatna w II transzach:
• I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 000 złotych (wniosek o płatność I raty składany w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
• II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 000 złotych (wniosek o płatność II raty składany po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy).
Pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz. W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.
Przeznaczenie pomocy:
Premia przyznawana jest na operację:
• obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
• która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa
◦ do co najmniej 10 tys. euro,
◦ co najmniej o 20 % w stosunku do wielkości wyjściowej;
• w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.
Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.
Inwestycje w środki trwałe:
• mogą dotyczyć wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
• w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona wyłącznie inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, lub która stanowi przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego;
• inwestycji w środki trwałe nie finansuje się z innych środków publicznych.
Pomoc nie może zostać przeznaczona na:
• prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
• prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej (hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych).
Kolejność przysługiwania pomocy:
Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:                                                                                        a) docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
• powyżej 20 tys. euro – 5 punktów,
• 16 tys. – 20 tys. euro – 3 punkty,
• 12 tys. – 16 tys. euro – 1 punkt;
b) kwalifikacje zawodowe (od 1 do 5 pkt);
c) rodzaj planowanej produkcji (od 2 do 4 pkt);
d) kompleksowość biznesplanu (od 0,5 do 3 pkt);
e) wpływ na realizację celów przekrojowych (od 0,5 do 5 pkt);
f) wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 3 punkty.
Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 10 punktów.
Decyzja o przyznaniu pomocy:
Wydawana z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:
• rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
• rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów – o ile warunek ten nie był spełniony w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy;
• złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Planowany termin naboru wniosków - marzec 2017 , wysokość premii 100000 zł
to nowe działanie w ramach PROW 2014-2020 przypominające Premię dla młodych rolników. Różnica polega na tym, że premiowane jest nie zobowiązanie do przejęcia i prowadzenia gospodarstwa, a zobowiązanie do założenia i utrzymania przez 5 lat działalności gospodarczej. Dla części z was program będzie ogromną szansą ponieważ poprzez uruchomienie swojej własnej firmy możecie zdobyć dodatkowe źródło dochodu, pracować na swoim i realizować się zawodowo w tym co kochacie. Niestety atrakcyjna forma pomocy (premia w wysokości 100 tys.) przyciągnie całą masę osób, które zdecydują się uruchomić firmę tylko dlatego, aby skorzystać z dotacji. W tym wpisie postaram się przekonać tych, którzy chcą jedynie ,,wyciągnąć” pieniądze, że nie warto tego robić.
Podobnie jak w przypadku dwóch pozostałych premii, pomoc w wysokości 100 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach. I rata w wysokości 80.000 zł zostanie wypłacona po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, a II rata po weryfikacji realizacji założeń biznes planu.

Jakie warunki musimy spełniać aby skorzystać z premii na uruchomienie firmy ?
1. Jeżeli chcemy uruchomić firmę z wykorzystaniem dofinansowania, to takim pierwszym warunkiem będzie konieczność podlegania ubezpieczeniu KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Zapis ten umożliwia założenie firmy każdej osobie z gospodarstwa, która opłaca składki na KRUS z mocy ustawy.
2. Gospodarstwo rolne, do którego przypisany jest wnioskodawca powinno w poprzednim roku pobierać płatności do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
3. Gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca powinno mieć wielkość ekonomiczną gospodarstwa nie większą niż 15 tys. euro

Lokalizacja w miejscowości do 5 tys. mieszkańców
W PROW 2007-2013, takie programy jak „Różnicowanie działalności …” czy „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” stawiały warunek realizacji inwestycji w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. Podobnie będzie w obecnej edycji PROW. Jeżeli chodzi o omawiane działanie premia na uruchomienie działalności pozarolniczej wymóg lokalizacyjny dotyczy: miejsca zamieszkania, adresu gospodarstwa, siedziby firmy i lokalizacji inwestycji. Każdy z tych adresów powinien być zlokalizowany w miejscowości należącej do:
gminy wiejskiej lub
gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
W związku z faktem, że od 2016 roku schodzi obowiązek meldunkowy, kluczowy pozostaje adres gospodarstwa oraz adres siedziby firmy i lokalizacja inwestycji (dotyczy inwestycji trwale związanych z gruntem). Od powyższego wymogu również dopuszczane są wyjątki, ale to szerzej omówimy na szkoleniu Biznes Premia Start.

Specjalne warunki dla wnioskodawców, którzy skorzystają z programu na przekazanie małego gospodarstwa
 Swoje firmy w ramach programu premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, mogą uruchamiać również beneficjenci działania na przekazanie małego gospodarstwa. Program w założeniu ma zastąpić Renty Strukturalne, których w nowym PROW 2014-2020 już nie będzie. W ramach programu, rolnik przekazujący w całości gospodarstwo następcy ma możliwość otrzymania jednorazowej płatności, która jest równa 120% wszystkich dopłat bezpośrednich jakie otrzymałby do roku 2020. Beneficjenci tego działania prawdopodobnie będą zwolnieni z wymogu podlegania ubezpieczenia KRUS, WEG do 15 tys. euro, oraz pobierania płatności bezpośrednich. Dodatkowo wnioskodawcy z działania na przekazanie małych gospodarstw otrzymają dodatkowe punkty, które zagwarantują im wyższą pozycję na liście określającej kolejności przysługiwania pomocy.

 Programy wykluczające
Nie uzyskamy 100 tys. na uruchomienie firmy, jeżeli jednocześnie skorzystaliśmy lub skorzystamy z następujących programów:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – PROW 2007-2013;
Premia dla młodych rolników – PROW 2014-2020;
Restrukturyzacja małych gospodarstw – PROW 2014-2020;
Kryteria wyboru (lista rankingowa)
Tak jak w przypadku większości programów tak i w ramach premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej zostaną ustalone kryteria, które będą decydowały, które wnioski otrzymają dofinansowanie. Oczywiście pod warunkiem, że wniosków będzie więcej niż pieniędzy na program. Zgodnie z zapisami PROW kryteria wyboru mogą preferować operacje:
o charakterze innowacyjnym;
realizowane przez osoby będące beneficjentami poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”;
realizowane przez osoby zamieszkujące na terenie powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w województwie;
zakładające utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie (nie dotyczy samozatrudnienia);
realizowane przez osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje z zakresu prowadzenia działalności pozarolniczej przewidzianej w biznes planie;
Szczegółowym omówieniem tych kryteriów oraz punktacji zajmiemy się na szkoleniu Biznes Premia Start.
 Obowiązek ubezpieczenia ZUS
Beneficjenci programu będą zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne ZUS, od dnia zarejestrowania firmy do upływu pięciu lat od dnia otrzymania II raty płatności
 Dziedziny, w których można uruchomić firmę
Na etapie rozporządzenia zostaną dokładnie określone dziedziny w ramach, których będziemy mogli uruchomić firmę z wykorzystaniem premii. Zostanie opublikowany załącznik, który będzie zawierał wykaz wspieranych kodów PKD. Na dzień dzisiejszy wiemy, że pomoc na pewno będzie można uzyskać w ramach takich dziedzin jak:
sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów nierolnych;
rzemiosło, rękodzielnictwo,
turystyka wiejska;
Przetwórstwo i sprzedaż produktów nierolnych;
Usługi opieki nad dziećmi, nad starszymi, opieki zdrowotnej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi;
Działalności informatycznej, komputerowej i elektronicznej;
sprzedaży internetowej;
działalności architektonicznej i inżynierskiej, rachunkowości, usług księgowych i audytorskich, usług technicznych;
działalność weterynaryjna.
Zainteresowanych zachęcam do korzystania z programów,  służąc pomocą w wypełnieniu dokumentacji oraz sporządzeniu biznesplanów realizacji działań

Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 w 2017 r. (tutaj)


Barbara Straszewska – doradca Gminny WODR

b_130_100_16777215_00___multimedia_foto_2017-01_WODR.png

                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając