Drukuj

Śladami Chrystusa - pielgrzymi z Władysławowa w Izraelu

(0)
 
Image
Widok na Jerozolimę
Zobaczyć na własne oczy miejsca, które niegdyś nawiedzał Jezus Chrystus, stanąć na ziemi, o której co niedziela słyszymy w Ewangeliach, to przeżycie, które pozostaje w pamięci na zawsze. Nie wszystkim jednak jest dane podróżować w tak odległe tereny. Grupie pielgrzymów z gminy Władysławów to się udało. Dotarli oni do Ziemi Świętej i podążała śladami Chrystusa. Ich pielgrzymka odbyła się w dniach 11 - 18 marca 2011 r. Dziś dzielą się swoimi wrażeniami, by każdy czytelnik mógł zasmakować wspomnień z Izraela.

Nawiedzanie świętych miejsc związanych głównie z życiem, działalnością, śmiercią, zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem Pana Jezusa zaczęliśmy od zwiedzania Betlejem. Najpierw udaliśmy się na Pole Pasterzy, gdzie aniołowie zwiastowali pasterzom „radość wielką”. Niezwykle urokliwe miejsce z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci. Jeszcze głębszego przeżycia duchowego doznaliśmy, będąc w Bazylice Narodzenia Chrystusa. Zwiedzanie Betlejem zakończyliśmy w tak zwanej Grocie Mlecznej – miejscu związanym z ucieczką Świętej Rodziny przed Herodem.
 
Image
Widok na Betlejem
Zdjęcie nr 1. Widok na Betlejem

Dalszy szlak naszej pielgrzymki prowadził w stronę Galilei, by dotrzeć do Nazaretu, gdzie Anioł Gabriel zwiastował Maryi, iż zostanie Matką Syna Bożego. Pełen wrażeń dzień zakończył pobyt w Kanie Galilejskiej. Miejsce pierwszego cudu Pana Jezusa stało się dla małżonków pielgrzymki wzruszającym przeżyciem ceremonii odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.
 
Image
Kana Galilejska - Wnętrze kościoła, w którym pary małżeńskie odnowiły przysięgę
Zdjęcie nr 2. Kana Galilejska
Wnętrze kościoła, w którym pary małżeńskie odnowiły przysięgę

Kolejny etap pielgrzymowania związany był z miejscami początkowej działalności Pana Jezusa: prowadził na Górę Błogosławieństw, do Tabghy - miejsca rozmnożenia chleba i ryb, Kafarnaum – miasta, z którego Chrystus wyruszał, aby głosić Ewangelię. Mogliśmy zobaczyć ruiny synagogi, w której Pan Jezus nauczał, czy domu św. Piotra. Niezwykłym przeżyciem był również pobyt nad Jeziorem Genezaret, gdzie wydarzyło się wiele scen opisanych w Ewangelii. Płynąc łodzią, mieliśmy możliwość podziwiać góry, otaczające jezioro. Następnie dotarliśmy nad rzekę Jordan, nad którą odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne.

Image
Rzeka Jordan
Zdjęcie nr 3. Rzeka Jordan

Dalej udaliśmy się na Górę Tabor - miejsce Przemienienia Pana Jezusa oraz do Jerycha - najstarszego miasta świata. To tu Zacheusz (przywódca celników) spotkał Jezusa. Niemym świadkiem tego spotkania jest sykomora – drzewo dzikiej oliwki.

Image
Sykomora Zacheusza w Jerycho
Zdjęcie nr 4. Sykomora Zacheusza w Jerycho

Żyzne tereny doliny Jordanu zaczęły ustępować górzystym i pustynnym terenom Pustyni Judzkiej, na której Pan Jezus przebywał 40 dni, gdzie był kuszony. Jedną z atrakcji pielgrzymki była możliwość kąpieli w Morzu Martwym.

Image
Widok na Morze Martwe
Zdjęcie nr 5. Widok na Morze Martwe

Kulminacyjnym miejscem pielgrzymowania był pobyt w Jerozolimie. Byliśmy na Górze Oliwnej, mogliśmy dotknąć miejsca Wniebowstąpienia, odkryć na nowo Modlitwę Pańską w kościele „Pater Noster”, zobaczyć gdzie Pan Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy (kościół Dominus Flevit).

Image
Widok na Jerozolimę z okna za ołtarzem w kościele Dominus Flevit, które jest swoistego rodzaju niepowtarzalnym witrażem
Zdjęcie nr 6. Widok na Jerozolimę z okna za ołtarzem w kościele Dominus Flevit, które jest swoistego rodzaju niepowtarzalnym witrażem

Te święte miejsca to również ogród Getsemani, kościół Grobu Maryi, bazylika Zaśnięcia Matki Bożej, miejsce zaparcia się św. Piotra oraz miejsce Ostatniej Wieczerzy. Ponadto nawiedziliśmy Ein Karen – miejsce nawiedzenia św. Elżbiety oraz urodzin św. Jana Chrzciciela.

Ostatni dzień pielgrzymki zostanie nam do końca życia w pamięci: przejście Drogą Krzyżową z krzyżem niesionym przez pielgrzymów do miejsca ukrzyżowania Chrystusa oraz pobyt w Bazylice Grobu Chrystusa.
 
Image
Kamień na Grobie Chrystusa
Zdjęcie nr 7. Kamień na Grobie Chrystusa

Będąc w Jerozolimie mieliśmy także okazję zobaczyć instytut pamięci ofiar Holocaustu Yad Vashem oraz spojrzeć na Kneset – współczesny parlament izraelski.
 
Image
Tabliczka poświęcona Irenie Sendler (Sprawiedliwa wśród Narodów Świata)
 
Zdjęcie nr 8. Tabliczka poświęcona irenie Sendler (Sprawiedliwa wśród Narodów Świata)

Przejście przez Stare Miasto ze sklepikami, straganami i kramami pozwoliło nam poczuć klimat współczesnej Jerozolimy.
 
Nie sposób opisać wszystkich miejsc, które dane było nam nawiedzić. Przepiękna sceneria Ziemi Świętej, miejsce pamiętające nie tylko czasy Chrystusa, słoneczna aura, biel domów z płaskimi dachami to tylko niektóre z wrażeń, które pozostaną z nami na pewno bardzo długo w naszych myślach i wspomnieniach.

Organizatorem pielgrzymki był proboszcz parafii Russocice - ks. kanonik Andrzej Kaczmarek. W pielgrzymce uczestniczył również ks. prałat Mirosław Skoczylas, a przewodnikiem po Ziemi Świętej był ks. Piotr Nowicki - Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Księży Pallotynów z biura „Apostolos” w Częstochowie.
 
Autor artykułu:
Wiesław Kulig
 
Foto:
M. K. Zając
 
                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając