Drukuj

Z tradycją ku przyszłości

(0)
 
ImageTradycja tworzy tożsamość ludzi. Budowana przez lata jest ogromnym skarbem. Dzisiejsze czasy nie sprzyjają jednak jej kultywowaniu. Ciągły pośpiech sprawia, że powoli odchodzi w niepamięć na rzecz nowoczesności. Ale we wsi Tarnowski Młyn mieszkańcy chcą połączyć tradycję z nowoczesnością. W tym celu utworzyli Stowarzyszenie, które działać będzie na rzecz miejscowości i jej mieszkańców.

"Tarnowski Młyn – z tradycją ku przyszłości" to nazwa Stowarzyszenia, które 29 marca rozpoczęło swoją działalność. Obecnie stowarzyszenie liczy 25 członków ale w każdej chwili kolejni mogą do niego przystąpić. Wystarczy tylko wyrazić taką chęć, by Zarząd mógł podjąć odpowiednie uchwały. Celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz miejscowości, pogłębianie wiedzy i znajomości jej spraw i problemów, umacnianie aktywnej roli kultury we wzbogacaniu życia duchowego mieszkańców, pomnażanie dziedzictwa kulturowego regionu, kultywowanie tradycji oraz obyczajów, panujących we wsi Tarnowski Młyn i gminie Władysławów, kontynuacja dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kulinarnych, wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych służących rozwojowi miejscowości, krzewienie wartości patriotycznych, współpraca z organizacjami pozarządowymi, propagowanie idei wycieczek krajoznawczych i aktywnego wypoczynku, pogłębianie wiedzy historycznej regionu, podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz utrzymania więzi międzypokoleniowych, propagowanie idei produkcji zdrowej żywności ekologicznej i promocja agroturystyki. Jest to jedyne w Tarnowskim Młynie Stowarzyszenie, posiadające osobowość prawną. Jego głównym inicjatorem był Marian Bońka. W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli: Marian Bońka, Bogumił Ciesielski, Barbara Golczyńska-Sikorska, Andrzej Lewandowski oraz Ilona Radecka. Stowarzyszenie już prężnie przystąpiło do działań. Chce aktywizować mieszkańców do aktywności na rzecz wspólnego dobra. Mając taki zapał i energię z pewnością dumnie wkroczy w przyszłość z całym dobrobytem kulturowym jaki posiada.
 
Autor artykułu:
MW
 
Image  Image
                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając