WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Sesja Rady Gminy Władysławów

W piątek, 13 grudnia 2019 r., miały miejsce obrady nadzwyczajne Sesji Rady Gminy Władysławów, które niemal w całości poświęcone były ustaleniu nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, które obowiązywać będą mieszkańców […]

Czytaj dalej

Porządek obrad: Otwarcie obrad sesji. Stwierdzenie quorum. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 101/15 Rady Gminy Władysławów z dnia 28 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty […]

Czytaj dalej

Wyborem ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie oraz ustaleniem stawek podatków i opłat lokalnych zajęli się Radni Gminy Władysławów podczas Sesji, która miała miejsce w czwartek, tj. 21 listopada 2019 r.

Czytaj dalej

XV Sesja Rady Gminy Władysławów Wideo z obrad kliknij tutaj.

Czytaj dalej

Porządek obrad: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy. Interpelacje […]

Czytaj dalej

Przyjęcie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Władysławów za pierwsze półrocze 2019 roku, a także zatwierdzenie zmian w gminnych finansach oraz rozpatrzenie uchwały w sprawie projektów symboli gminnych – to takie m.in. kwestie poruszane były podczas XIII Sesji Rady Gminy Władysławów. Obrady miały miejsce w poniedziałek, tj. 7 października 2019 r.

Czytaj dalej

Porządek obrad: Otwarcie obrad sesji. Stwierdzenie quorum. Podjęcie uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie Władysławów prawa pierwokupu nieruchomości o numerach ewidencyjnych 299/2 i 138/2 o łącznej powierzchni 3,8200 ha […]

Czytaj dalej

W ostatnim wakacyjnym tygodniu obradowała XI sesja Rady Gminy Władysławów. Podsumowano tegoroczne Dożynki Gminno-Parafialne w Skarbkach oraz przyjęto m.in. zmiany w gminnym budżecie.

Czytaj dalej

Porządek obrad: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy. Interpelacje […]

Czytaj dalej

Porządek obrad: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy. Odpowiedzi […]

Czytaj dalej

PORZĄDEK OBRAD: 1 Otwarcie i stwierdzenie quorum2 Przedstawienie porządku obrad2.1 Wniosek o zmianę porządku obrad2.2 Głosowanie porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami3 Przyjęcie protokołu z sesji3.1 Przyjęcie protokołu z sesji […]

Czytaj dalej

Porządek obrad: Otwarcie obrad sesji. Stwierdzenie quorum. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Zakończenie […]

Czytaj dalej

Porządek obrad: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy. Odpowiedzi […]

Czytaj dalej

Porządek obrad: Otwarcie obrad sesji. Stwierdzenie quorum. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie gminy Władysławów „Pomoc gminy […]

Czytaj dalej

1 Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2 Przedstawienie porządku obrad. 3 Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady […]

Czytaj dalej

Zapraszamy na wideo z III Sesji Rady Gminy Władysławów. Wideo z obrad kliknij tutaj.

Czytaj dalej

Zapraszamy na wideo z II Sesji Rady Gminy Władysławów. Porządek obrad: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie […]

Czytaj dalej

Zapraszamy na wideo z Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy na której odbyło się ślubowanie Radnych Rady Gminy Władysławów. Uroczyste ślubowanie na Wójta Gminy Władysławów złożyła Pani Elżbieta Klanowska. Wideo z obrad […]

Czytaj dalej