WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: grudzień 2020

Radni Gminy Władysławów podczas XVII sesji, która miała miejsce w poniedziałek, tj. 28 grudnia 2020 roku, jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu budżetu na 2021 rok. Na inwestycje zapisano w nim ponad pięć milionów złotych. ,,Budżet gminy jest to plan dochodów i wydatków, i ten plan musi być sobie równy. Przygotowując budżet musimy określić, jakie mamy dochody […]

Czytaj dalej

W poniedziałek, 14 grudnia NCK ogłosiło wyniki konkursu „Odkryj Swój Skarb”. Celem konkursu jest promowanie miejsc i pomysłów na działania edukacyjne ukazujące „skarby” małych i średnich polskich miejscowości, miast i miasteczek (do 30 000 mieszkańców). Laureatem konkursu zostało Stowarzyszenie „Koniczynka” we Władysławowie. W 2020 roku do konkursu wpłynęło 130 wniosków. Spośród zgłoszeń wyłoniono 10 laureatów, […]

Czytaj dalej

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za listopad, powinni pamiętać, aby przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe najpóźniej do 31 grudnia. Spóźnienie w tym przypadku uniemożliwi skorzystanie ze zwolnienia. Branże wymienione w najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0 mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za listopad czy ze składek za lipiec, sierpień i […]

Czytaj dalej

Przepisy Tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. Taką informację musi przekazać płatnik składek lub osoba fizyczna, która zleciła wykonanie dzieła. Od stycznia ZUS będzie prowadził ewidencję takich umów. Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło: zawartych z własnym pracownikiem, wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z […]

Czytaj dalej

Od 28 grudnia ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można z niego skorzystać do 17 stycznia. Przysługuje on m.in. w razie zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły, klubu dziecięcego lub innej placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko lub dorosła osoba niepełnosprawna. Od 28 grudnia 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres […]

Czytaj dalej

Kolejne zwolnienia ze składek i dodatkowe świadczenia postojowe – to wsparcie z ZUS kierowane do branż wymienionych w najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0. O zwolnienie z opłacania składek można wnioskować od 30 grudnia, na inne formy wsparcia będzie trzeba jeszcze nieco poczekać.  Zwolnienia ze składek dla firm Przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD, […]

Czytaj dalej

Bożonarodzeniowe szopki to nieodłączny element grudniowych Świąt. W Gminnym Ośrodku Kultury we Władysławowie konkurs na najpiękniejszą szopkę ma już wieloletnią tradycję, a w tym roku organizatorów zaskoczyła zarówno ilość, jak i pomysłowość uczestników na wykonanie wspomnianej powyżej szopki. Główny warunek był jeden – wszystkie elementy, takie jak: konstrukcja, czy figurki musiały być wykonane własnoręcznie. Celem […]

Czytaj dalej

W gminie Władysławów w minionym tygodniu podziwiano oddane wcześniej do użytku inwestycje pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Tarnowski Młyn-Chylin” oraz ,,Budowa oświetlenia w m. Jabłonna”. W ramach przebudowy ww. drogi wykonano nową konstrukcję jezdni bitumicznej o szerokości 5 m i długości 672,93 m, pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m oraz zjazdy bitumiczne oraz z kruszywa. […]

Czytaj dalej

Mamy przyjemność poinformować, iż z dniem 1 stycznia 2021 r. Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie w partnerstwie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielopolskim rozpoczyna realizację Projektu w ramach działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Projekt skierowany jest do […]

Czytaj dalej

W ramach bezpłatnego wsparcia prawnego online zapraszamy na webinar dotyczący niżej opisanych bloków tematycznych. Ilość miejsc ograniczona.Link do zapisów: https://forms.gle/izdNq1NPueH649gw8 Bloki tematyczne:1. Podpisywanie i składanie dokumentów (w tym finansowych) w formie elektronicznej.2. Ograniczenia w prowadzeniu działalności wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1.12.2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z […]

Czytaj dalej

Na chodnik z prawdziwego zdarzenia mieszkańcy Chylina czekali od ponad dwóch dekad. Tym większa jest radość z tego, że wreszcie udało się osiągnąć porozumienie i doprowadzić inwestycję do szczęśliwego finału. W Chylinie nie tylko jest teraz ładniej, ale przede wszystkim bezpieczniej. ,,To nie ze względów estetycznych zrobiliśmy ten chodnik, ale wyłącznie ze względów bezpieczeństwa. Obok […]

Czytaj dalej

Zbliżający się czas Świąt Bożego Narodzenia skłania nas do podejmowania działań mających na celu udzielanie pomocy i wsparcia innym. W związku z tym dzieci, ich rodzice oraz nauczyciele z Przedszkola Gminnego we Władysławowie dołączyli do uczestników akcji MEN „Razem na Święta”, której celem było m.in. zachęcanie do niesienia pomocy innym.  W ramach akcji zorganizowano zbiórkę […]

Czytaj dalej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Turku, przypomina o obowiązku dokonania rocznego spisu trzody chlewnej i dostarczenia tego spisu do Biura Powiatowego ARiMR. Termin dostarczenia spisu upływa 31 grudnia.

Czytaj dalej

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY WŁADYSŁAWÓW W związku z nadchodzącą zimą i pojawieniem się pierwszych przymrozków, Urząd Gminy Władysławów przypomina o obowiązku zabezpieczenia przed zamarznięciem wodomierzy oraz innych urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnych narażonych na działanie mrozu. Obowiązek ten wynika z § 116 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać […]

Czytaj dalej

Gmina Władysławów, mimo zbliżającego się wielkimi krokami końca roku 2020, nie zwalnia tempa w swoich działaniach, albowiem zakończono realizację kolejnego zadania inwestycyjnego. W dniu 12 grudnia 2020 r. w miejscowości Głogowa odbyło się oddanie do użytku nowej drogi wewnętrznej. Prace nad realizacją zadania ,,Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głogowa” rozpoczęto 23 października 2020 r., natomiast […]

Czytaj dalej

Sieć wodociągowa w gminie Władysławów w większości wybudowana została kilkadziesiąt lat temu. Jednym z głównych elementów sieci są węzły wodociągowe (układy zasuw), które mają bardzo istotne znaczenie w prawidłowym działaniu całego systemu sieci wodociągowej.Dlatego też niezbędnym działaniem jest utrzymanie ww. węzłów w ciągłej sprawności technicznej, co daje możliwość odcięcia poszczególnych odcinków sieci przy usuwaniu awarii, […]

Czytaj dalej

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 […]

Czytaj dalej

Wójt Gminy Władysławów ogłasza nabór na stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych. Szczegółowe informacje na www.bip.wladyslawow.pl  

Czytaj dalej