WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: 5 stycznia 2021

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. nadzór nad Domem Przedpogrzebowym w Russocicach pełni Pan Zenon Sankowski, tel. 782 081 975.

Czytaj dalej

Wójt Gminy Władysławów zaprosił wszystkich zainteresowanych w terminie od 18 do 30 grudnia 2020 r. do konsultacji przygotowanego projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Władysławów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na […]

Czytaj dalej