WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: 13 kwietnia 2021

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1-4, pkt 7, pkt 8a, pkt 8d i pkt 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie […]

Czytaj dalej

W Wielkopolsce emeryturę wyjątkową pobiera 240 osób, które ukończyły 100 lat życia. Najstarsza z dostojnych Jubilatek obchodziła w tym roku 111 urodziny. Na terenie II Oddziału ZUS w Poznaniu i podległych mu inspektoratów wypłacane są 63 takie świadczenia i zdecydowaną większość z nich pobierają kobiety – 55 emerytur. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca stulatkom świadczenie honorowe. […]

Czytaj dalej