WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: Maj 2021

W niezwykłą podróż po codzienności można wybrać się odwiedzając wystawę „Czerwone korale i konik na biegunach” w Gminnym Ośrodku Kultury we Władysławowie. Rekwizyty sprzed blisko stu lat prezentują niezwykłą historię naszej gminy i jej mieszkańców. Już w holu Gminnego Ośrodka Kultury przybyłych gości na zwiedzanie wystawy wita wieniec dożynkowy, nieodłączny element tradycji i kultury ludowej. Na piętrze […]

Czytaj dalej

Ponad 130.000,00 zł dofinansowania otrzymała gmina Władysławów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Środki te przeznaczone zostaną na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Samorząd Województwa Wielkopolskiego po raz kolejny przeznaczył środki na budowę oraz przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z których blisko milion złotych trafi do gmin w powiecie […]

Czytaj dalej

W piątek 4 czerwca 2021 r. nieczynne będą sale obsługi klientów w placówkach ZUS. W tym dniu nie będzie również działało Centrum Obsługi Telefonicznej. Zgodnie z Kodeksem Pracy, 4 czerwca br.  jest dniem wolnym dla pracowników ZUS, za dzień świąteczny – sobotę 1 maja 2021 r.Pod numerem tel. 22 11 22 111 do dyspozycji klientów […]

Czytaj dalej

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego brali udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 uzyskując tytuł Laureata i Finalisty Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych zorganizowanych przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu dla uczniów szkół podstawowych. Laureaci konkursu są zwolnieni z egzaminu Ósmoklasisty z przedmiotu, który objęty jest egzaminem, oraz otrzymują najwyższą pozytywną […]

Czytaj dalej

W okolicach miejscowości Chylin błąka się pies widoczny na zdjęciu poniżej. Osoby mogące udzielić jakichkolwiek informacji na temat zwierzęcia lub chętne do zaopiekowania się nim prosimy o kontakt pod nr tel. 63 2804647.

Czytaj dalej

Zapraszamy mieszkańców gminy Władysławów na sportową imprezę pod nazwą Festiwal Biegowy Władysławów. Zawody odbędą się 5 czerwca sobota na Orliku we Władysławowie w godzinach od 18.00 do 21.30. Na uczestników czeka moc atrakcji. Zapraszamy  Zapisy dla dorosłych:Bieg (TUTAJ)Marsz NW (TUTAJ)

Czytaj dalej

Z okazji Dnia Matki wszystkim Mamom składamy najserdeczniejsze życzenia.Wielu powodów do radości, dni pełnych uśmiechu oraz dużo zdrowia /-/ Elżbieta Klanowska – Wójt Gminy Władysławów /-/ Krystyna Michalak – Przewodnicząca Rady Gminy Władysławów

Czytaj dalej

W zdrowym ciele, zdrowy duch! Uczniowie, którzy niemal cały rok szkolny spędzili na zdalnej nauce znów mają okazję wyjść na boisko i rywalizować podczas Wielkopolskich Czwartków Lekkoatletycznych. Kolejną edycję zainaugurowano we Władysławowie w dniu 20 maja 2021 r..  Oficjalnego otwarcia zawodów dokonała Wójt Gminy Władysławów Elżbieta Klanowska. Następnie młodzi zawodnicy podzieleni na kategorie wiekowe rozpoczęli […]

Czytaj dalej

Zmiany w budżecie oraz przyjęcie sprawozdań były jednym z punktów przewidzianych w porządku obrad XXX sesji Rady Gminy Władysławów, która miała miejsce w środę, tj. 19 maja 2021 r. We wszystkich punktach Radni byli jednomyślni i uchwały przyjęto bez głosu sprzeciwu. Po przedstawieniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji zebrani wysłuchali sprawozdania z […]

Czytaj dalej

VI edycja konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich ( szczegóły: https://bitwaregionow.pl/ )

Czytaj dalej

Zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne oraz wszystkich chętnych i gotowych do działania mieszkańców z Gminy Władysławów na: 1. Spotkanie ON-LINE, w dniu 31 maja, poniedziałek, w godz. 12.00 – 14.00 Tematyka spotkania: możliwości mobilizowania i aktywizowania mieszkańców do działania, przykłady inspirujących działań społecznych w Wielkopolsce, zasady pisania projektów społecznych, […]

Czytaj dalej

Samorząd Województwa Wielkopolskiegozaprasza do udziału w Konkursie „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową” Celem konkursu jest wytypowanie pięcioosobowej grupy uczniów wraz z dwoma opiekunami z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w obradach i sympozjach na temat ochrony środowiska na terenie Dolnej Saksonii w Niemczech, organizowanych z okazji 75 […]

Czytaj dalej

OBWIESZCZENIE STAROSTY TURECKIEGO- „Rozbudowa dróg wewnętrznych ul. Zygmuntowska i Orla we Władysławowie, które docelowo staną się drogami gminnymi” (TUTAJ)

Czytaj dalej

W dniu 3 marca 2021 r. podpisano pomiędzy Wójtem Gminy Władysławów – Panią Elżbietą Klanowską przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marzeny Ressel a Panem Mirosławem Nowakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: PPHU SADEKO Mirosław Nowak, umowę na dostarczenie i montaż dmuchawy napowietrzającej w ramach zadania: ,,Zakup i montaż dmuchawy napowietrzającej na oczyszczalni ścieków w Russocicach”. […]

Czytaj dalej

Urząd Gminy we Władysławowie informuje, że w związku z koniecznością wykonania prac konserwacyjnych na stacji uzdatniania wody w Natalii w najbliższych dniach mogą nastąpić spadki ciśnienia oraz przerwy w dostawie wody w miejscowościach: Natalia, Leonia, Skarbki, Milinów, Stefania, Kamionka, Piorunów, Olesin, Kuny.W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców z prośbą o oszczędne i racjonalne […]

Czytaj dalej

Zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa wielkopolskiego. Termin: 19.05.2021 r., godz. 17:00-20:00 na platformie zoom.Zgłoszenia udziału w spotkaniu poprzez link: https://wrk.org.pl/spotkanie-otwarte-z-ngo-woj-wielkopolskie/ Osobom zgłoszonym przekazany będzie link do spotkania […]

Czytaj dalej

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku […]

Czytaj dalej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opracowała i wdraża nowy profil rehabilitacji u pacjentów po przebytej chorobie COVID-19. Potencjalne powikłania związane z chorobą w grupie zawodowej rolników dają podstawę do wdrożenia kompleksowego programu rehabilitacji po COVID-19 w celu umożliwienia rolnikom pełnego powrotu do zdrowia, a tym samym do pracy w gospodarstwie rolnym. Będzie ona realizowana w trybie […]

Czytaj dalej