WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: 18 czerwca 2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do udziału w konkursach: 1. Skierowany do polskich rolników pn. „Nowoczesna polska wieś” (konkurs fotograficzny): https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-nowoczesna-polska-wies.html 2. Dla dzieci ze szkół podstawowych z obszarów wiejskich pt. „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu” (proekologiczny konkurs fotograficzny): https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-akcja-reaktywacja-jestem-na-tak-dla-recykli.html Wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani drobnymi upominkami, a laureaci I, II i […]

Czytaj dalej

Szanowni Państwo! Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty, również działające w partnerstwie, które w roku 2020 i/lub 2021 zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania w społecznościach lokalnych na rzecz włączenia społecznego osóbz niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia, do udziału w XI edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta […]

Czytaj dalej

Urząd Gminy Władysławów, na prośbę Starostwa Powiatowego w Turku informuje iż na terenie całego kraju w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, rozpoczęło się w 2020 roku wykonywanie opracowania pod nazwą Wykonywanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024. Celem tego opracowania jest określenie, […]

Czytaj dalej

„Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich” pozwala na uzyskanie ciasta dla pszczół finansowany jest przez: Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Więcej informacji w załączniku poniżej.

Czytaj dalej