WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: 1 lutego 2024

Niezależnie od tego, czy uczniowie będą wyjeżdżać na zorganizowany wypoczynek, spędzą feriew domu lub na półkoloniach, ważne jest zachowanie podstawowych zasad i przepisów bezpieczeństwa. Dotyczą one zarówno przemieszczania się, jak również różnych form aktywnościi odpoczynku. Bezpieczne zabawy i aktywności na świeżym powietrzu Dzieciom w zimowych zabawach powinni towarzyszyć dorośli opiekunowie. Do zabaw i aktywności na […]

Czytaj dalej

Harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych do organów jednostek pomocniczych – sołectw w gminie Władysławów zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Władysławów Nr KOR.0050.6.2024 z dnia 22.01.2024 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych – sołectw w Gminie Władysławów oraz wprowadzenia harmonogramu i regulaminu wyborów.

Czytaj dalej

Zarządzenie Nr KOR.0050.9.2024 Wójta Gminy Władysławów z dnia 01.02.2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2024 roku.

Czytaj dalej