WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Powiatowa Narada szkoleniowa w Chylinie

Strażnica w Chylinie 20 kwietnia 2018 r. była miejscem w którym spotkało się blisko 150 osób dla których Ochotnicza Straż Pożarna jest służbą i pracą. Powiatowa narada szkoleniowa z zakresu ochrony przeciwpożarowej zorganizowana została przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Turku oraz Komenda Powiatowa PSP w Turku. Gmina Władysławów wspierała organizację, a rolę gospodarzy narady pełnili druhowie z Chylina – prezes Robert Szkudlarek, wiceprezes Mirosław Mazurek oraz naczelnik OSP Chylin – Michał Maciaszek. Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Grzegorz Ciesielski jako główny koordynator tego spotkania przez całą naradę czuwał nad je planowym przebiegiem. Strażacy z terenu powiatu, wójtowie i burmistrzowie, przewodniczący rad gmin i radni to uczestnicy tego ważnego spotkania. Nie zabrakło również przedstawicieli służb, którzy współpracują ze Strażą Pożarną. Na naradę przybyli również dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu dh Andrzej Jankowski, starosta Mariusz Seńko, zastępca wójta gminy Władysławów Piotr Szewczyński oraz poseł na sejm RP Ryszard Bartosik. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Grzegorz Ciesielski, tego typu narada to okazja do wymiany doświadczeń i możliwość lepszego poznania się ludzi, którzy w wielu sytuacjach muszą ze sobą ściśle współpracować. Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Władysławowie Witold Dębiński opowiedział zebranym o Jednostkach OSP z gminy Władysławów, których jest 12 i przypomniał, że bezpieczeństwa mieszkańców gminy chroni 752 druhów. Miłym akcentem było wręczenie nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy Pożarom” , którzy zostali nagrodzeni na szczeblu wojewódzkim. Tematy podejmowane na nardzie dotyczyły m.in planu rozwoju jednostek OSP, realizujących koncepcję zaopatrzenia wodnego i działań pompowych na terenie powiatu tureckiego, do których z naszej gminy wytypowano OSP Chylin. Budzącym duże zainteresowanie kwestią jaką poruszono to informacje dotyczące dofinansowania jednostek. W trakcie nardy przypomniano zasady przyznawania medali, odznak i sztandarów. Po zakończeniu części oficjalnej nardy, druhowie z Chylina zorganizowali pokaz, który zaprezentował zgromadzonym zakupiony w kwietniu tego roku wóz bojowy MAN