WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Absolutorium dla Wójta Władysławowa

Kwestia wydatkowania finansów publicznych nigdy nie jest ani łatwa, ani prosta, dlatego staranność i rzetelność w wykonywaniu kwestii budżetowych przez Władze Gminy jest tak istotna. Podczas absolutoryjnej sesji Rady Gminy, która odbyła się 30 czerwca b.r. Wójtowi Gminy Władysławów zostało udzielone absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. Trzeba przyznać, że ilość zgromadzonych środków jak i sposób wydatkowania w minionym roku, jest wysoce satysfakcjonujący i daje powody do zadowolenia. Dlaczego? Zacznijmy od początku. Kwotą, która była po stronie dochodów to 31,5 mln zł, wydatki zaś wyniosły niespełna 29,8 mln zł. Wniosek nasuwa się sam, władzom gminy udało się zaoszczędzić kwotę 1,7 mln zł i dzięki temu zmniejszyć poziom zobowiązań kredytowych, dlatego też środkami jakie pozostały to 1 mln zł. By udało się to sprawnie wykonać należało w trakcie roku budżetowego podjąć kilka uchwał i zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie i dzięki temu jak zaznaczyła Pani Skarbnik Elżbieta Klanowska budżet został wykonany prawidłowo.
Tak dobra kondycja Gminy pozwoli na przystąpienie do realizacji bardzo poważnej i kosztownej inwestycji jaką jet budowa nowej oczyszczalni ścieków w Russocicach.
Wspólnie z Gminą Krzymów nasza gmina planuje stworzyć Związek Międzygminny, obejmujący działalność w obszarze gospodarki komunalnej. Współpraca ta, głównie ma na celu ustabilizowanie kosztów i wydatków mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Za utworzeniem rzeczonego związku byli wszyscy radni obecni na obradach. W końcu radni z naszej gminy są jednomyślni.