WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Władysławów

Od dnia 21 listopada 2018 r. Rada Gminy Władysławów zgodnie z dokonanym przez mieszkańców wyborem i po ślubowaniu, ma nowy skład.

Radni VIII kadencji (2018-2023):

1 Bartczak Dariusz (Władysławów)

2. Janiak Mirosław (Wyszyna)

3. Kacprzak Zbigniew (Jabłonna)

4. Kalinowski Jacek (Chylin)

5. Kusz Zbigniew (Władysławów)

6. Lewandowski Józef (Małoszyna)

7. Maciaszek Andrzej (Chylin)

8. Marszałek Józef (Kuny)

9. Michalak Krystyna (Russocice)

10. Nowak Arkadiusz (Polichno)

11. Patan Paweł (Felicjanów)

12. Trocha Zbigniew (Władysławów)

13. Walczak Krystyna (Natalia)

14. Wiśniewski Bartłomiej (Wyszyna)

15. Zioła Jakub (Kuny)

Jednym z głównych punktów  porządku obrad Inauguracyjnej Sesja Rady Gminy było uroczyste ślubowanie Pani Elżbiety Klanowskiej, która po tym doniosłym wydarzeniu objęła stanowisko  Wójta Gminy Władysławów. Gratulacje i życzenia sukcesów w tej niełatwej, ale jakże ważnej i odpowiedzialnej pracy, złożyli wszyscy zgromadzeni w sali posiedzeń urzędu zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Władz Powiatu Tureckiego w osobie Starosty Dariusza Kałużnego i Przewodniczącego Rady Powiatu Piotra Szewczyńskiego. Wszyscy, którzy zabierali głos podczas tej wyjątkowej sesji podkreślali konieczność współpracy, jedności i wytężonego wysiłku na rzecz rozwoju Gminy Władysławów, a także Powiatu. I sesja Rady to również wybór Przewodniczącego jak i Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy. Funkcje te po głosowaniu pełnić będą:

Przewodniczący Rady Gminy:

Michalak Krystyna

Zastępcy Przewodniczącego:

Lewandowski Józef

Maciaszek Andrzej

Zapraszamy do fotogalerii