WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Projekt „Polska Niepodległa” -100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości

„Kto ty jesteś? – Polak mały”

Władysław Bełza

Narodowe Święto Niepodległości to dla nas Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów, Polska znowu zaczęła istnieć na mapie. Nasi przodkowie osiągnęli to dzięki  wielkiej determinacji, ogromnego wysiłku, wzajemnej współpracy oraz cierpieniem.

Chcąc uczcić to ważne święto jakim jest 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej we Władysławowie im. ks. Jana Twardowskiego wraz z wychowawcami przygotowali kilka wydarzeń i działań w ramach realizacji projektu „Polska Niepodległa”. Jednym z nich jest piękna wystawa, która przestawia symbole narodowe w biało-czerwonych barwach, wykonane przez uczniów klas I-III. W każdej klasie i na korytarzu szkolnym widniały biało-czerwone dekoracje i gazetki informujące o tym ważnym dla Polaków wydarzeniu. Z tej okazji postanowiliśmy również utworzyć „żywą” flagę  z biało-czerwonych kartek, a na przerwach rozbrzmiewały pieśni patriotyczne, które przypominały o tamtych chwilach. W klasie IIa i IIc odbyły się lekcje z udziałem zaproszonych rodziców, na których wspólnie z dziećmi wykonali kokardy narodowe i przypomnieliśmy sobie wszyscy razem wiersz Władysława Bełzy pt „Katechizm polskiego dziecka”. Hymn państwowy jest najważniejszą dla Polaków pieśnią patriotyczną w związku z tym cała społeczność szkolna zebrała się przy pomniku „Tym co za Ojczyznę…” i w pięknej patriotycznej postawie wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy hymn „Mazurek Dąbrowskiego”. Po odśpiewaniu hymnu w górę powędrowały biało-czerwone flagi, które dzieci wykonały samodzielnie, symbolizując radość i dumę za naszego kraju. Kolejnym przedsięwzięciem stała się wycieczka do Muzeum Mehoffera w Turku na warsztaty,  na których dzieci samodzielnie wykonały masę solną, a z niej serca z herbem Turku i pomalowały je w barwach narodowych, aby uczcić ten ważny rok.

Celem naszych działań było kształtowanie postaw i wartości patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, uświadomienie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka oraz budowanie szacunku dla symboli narodowych.

Nauczyciele Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej