WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych do organów jednostek pomocniczych – sołectw w gminie Władysławów

Wójt Gminy na podstawie art. 30 ust.1 oraz ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz uchwały Rady Gminy Władysławów nr 29/19 z dnia 18 stycznia 2019 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych – sołectw w Gminie Władysławów, zarządził wybory do organów jednostek pomocniczych – sołectw w Gminie Władysławów, zgodnie z harmonogramem przyjętym uchwałą Rady Gminy Władysławów nr 29/19.

Harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych do organów jednostek pomocniczych – sołectw w gminie Władysławów

Lp.

Sołectwo

Miejsce zebrania

Data i godzina zebrania

1.           

Beznazwa

Świetlica wiejska

02.02.2019 r. godz. 17:00

2.           

Chylin

Szkoła Podstawowa w Chylinie

02.02.2019 r. godz. 17:00

3.           

Głogowa

Świetlica wiejska

08.02.2019 r. godz. 18:00

4.              

Jabłonna

Strażnica OSP

14.02.2019 r. godz. 18:00

5.           

Kamionka

Szkoła Podstawowa w Chylinie

09.02.2019 r. godz. 16:00

6.           

Kuny

Strażnica OSP

12.02.2019 r. godz. 17:30

7.           

Leonia

Szkoła Podstawowa w Natalii

08.02.2019 r. godz. 16:00

8.           

Małoszyna

Świetlica wiejska

06.02.2019 r. godz. 17:00

9.           

Mariantów

Strażnica OSP Polichno

12.02.2019 r. godz. 16:00

10.       

Międzylesie

Strażnica OSP

07.02.2019 r. godz. 17:00

11.       

Milinów

Strażnica OSP

11.02.2019 r. godz. 17:30  

12.       

Natalia

Szkoła Podstawowa w Natalii

08.02.2019 r. godz. 18:00

13.       

Olesin

Dom Sołtysa

05.02.2019 r. godz. 17:00

14.       

Polichno

Strażnica OSP

13.02.2019 r. godz. 17:30    

15.       

Russocice

Dom Rolnika

15.02.2019 r.  godz. 17:30

16.       

Skarbki

Strażnica OSP

15.02.2019 r. godz. 17:00

17.       

Stefania

Świetlica wiejska

31.01.2019 r. godz. 18:30

18.       

Tarnowski Młyn

Świetlica wiejska

07.02.2019 r. godz. 17:00

19.       

Władysławów

Dom Parafialny

09.02.2019 r. godz. 17:30

20.       

Wyszyna

Strażnica OSP

11.02.2019 r. godz. 17:30