WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

VI Sesja Rady Gminy Władysławów – wideo z obrad

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Władysławów na 2019 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Władysławów na 2019 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Władysławów na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 12. Wolne wnioski
 13. Zakończenie obrad.

Wideo z obrad kliknij tutaj.