WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

IX Sesję Rady Gminy Władysławów

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Władysławów na 2019 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławów na lata 2019-2028:
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkola/oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Władysławów pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Władysławów.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Władysławów, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 12. Wolne wnioski
 13. Zakończenie obrad.

Wideo z obrad kliknij tutaj.