WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

KURENDA – ZGŁOSZENIE SZKODY ŁOWIECKIEJ

Urząd Gminy Władysławów przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami szkody wyrządzone w uprawach przez zwierzynę łowną należy zgłaszać do dzierżawcy obwodu łowieckiego, tj. do koła łowieckiego. W zgłoszeniu trzeba podać następujące informacje: dane zgłaszającego (nazwisko, adres, nr telefonu), rodzaj uprawy, w której wystąpiła szkoda, położenie, całkowitą powierzchnię                      i numer ewidencyjny działki na której znajduje się uprawa, datę wyrządzenia lub stwierdzenia szkody oraz nr konta na które przekazane ma zostać odszkodowanie.

Poniżej podajemy przykładowy wzór zgłoszenia.

KURENDA