WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Zwiedzamy MZGOK Konin

 

Pracownicy Urzędu Gminy wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie w dniu 15 marca 2019 roku zwiedzili Miejski Zakład Gospodarki Opadami Komunalnymi w Koninie.

Uczniowie biorący udział w konkursie organizowanym przez MZGOK „Świat czysty jest piękniejszy”, którego jednym z warunków udziału jest wizyta studyjna w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów, mogli zapoznać się z funkcjonowaniem Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów, jak jest MZGOK.

Zwiedzanie rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej przedstawiającej m.in. jak zachować się podczas przebywania na terenie zakładu, jak również jak funkcjonują poszczególne komponenty zakładu: składowisko, kompostowania, sortownia odpadów, oraz Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, czyli spalarnia.

Po prezentacji zwiedzający otrzymali koszulki odblaskowe i kaski, żeby móc bezpiecznie poruszać się po terenie zakładu. Uczniowie przeszli ścieżkę edukacyjną, zwiedzili sortownię odpadów.

Prowadząca wycieczkę poinformowała, że w przedsiębiorstwie pracuje nowoczesna sortownia z trzema liniami sortowniczymi, które pozwalają odzyskać surowce do powtórnego przerobu.

Jednak z największą uwagą dzieci wzbudziło zwiedzanie Spalarni.

Spalarnia jest to bardzo nowoczesny zakład, w którym spalane są odpady komunalne zmieszane w bardzo wysokiej temperaturze. Dzięki zastosowaniu bardzo nowoczesnych technologii, licznych filtrów i absorberów z spalarni wydobywa się prawie czysta para.

Zastosowanie najnowszych technologii oraz konieczność dostosowania się do bardzo rygorystycznych wymagań sprawiają, że tego typu zakłady działają efektywnie mając jednocześnie minimalny wpływ na środowisko naturalne.