WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Apelujemy  o racjonalne korzystanie z wody

SZANOWNI MIESZKAŃCY  GMINY WŁADYSŁAWÓW

Informujemy, że związku z długotrwałym brakiem opadów deszczu w naszym regionie, w ciągu ostatnich  dni, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych odnotowujemy znaczny wzrost zapotrzebowania na wodę z publicznej sieci wodociągowej, która to w dużej mierze wykorzystywana jest do nawadniania przydomowych ogródków i trawników. Taki nagły, krótkotrwały zwiększony pobór skutkuje często spadkami ciśnienia wody na końcowych odcinkach sieci wodociągowej, a w skrajnych przypadkach nawet jej brakiem, co z kolei uniemożliwia  części mieszkańców naszej gminy zaspokojenie chociażby podstawowych potrzeb  bytowych.

Mając na uwadze powyższe apelujemy  o racjonalne korzystanie z wody i powstrzymanie się od podlewania ogródków oraz trawników w godzinach od 16:00 do 22:00.