WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Narkotesty dla Policjantów z Tuliszkowa

We wtorek 1 sierpnia 2017r. W Urzędzie Gminy we Władysławowie doszło do bardzo ważnego spotkania. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Turku mł.insp. Michałem Grzelakiem, Komendantem Komisariatu Policji w Tuliszkowie asp.sztab. Romanem Marczyńskim oraz asp.sztab. Mateuszem Latuszewkim rozmawiali o podniesieniu bezpieczeństwa na drodze , problemie dopalaczy i o profilaktyce antynarkotykowej wśród dzieci i młodzieży w naszej Gminie. Wspólnie ustalono, iż od nowego roku szkolnego zorganizowanych zostanie szereg warsztatów, pogadanek i zajęć w tematyce profilaktyki antynarkotykowej. Komendanci wraz z zastępcą zadeklarowali ścisłą współprace w walce z dopalaczami oraz intensywniejszą prewencję.
To bardzo, rzeczowe spotkanie zakończyło się przekazaniem przez Zastępce Wójta Pana Piotra Szewczyńskiego i Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Pani Barbary Skoczylas pakietu narkotestów. To kolejne skuteczne narzędzie do podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. DrugCheck 3000 to kompaktowy i szybki doustny tester, który jest przeznaczony do jednoczesnego, jakościowego stwierdzenia obecności do 5 narkotyków / klas narkotyków w próbkach śliny. Tester wykrywa następujące narkotyki: kokainę, opiaty, amfetaminę, metaamfetaminę oraz Tetrahydrokannabinol. Zakupione urządzenia pomogą funkcjonariuszom min. w wykrywaniu kierowców, wobec których istnieje podejrzenie , że prowadzą pojazd pod wpływem narkotyków. Sfinansowanie zakupu narkotestów przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to kolejne z szeregu praktycznych działań podejmowanych na rzecz szeroko pojętej trzeźwości i podnoszenia świadomości mieszkańców Gminy w kwestii zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków.