WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WŁADYSŁAWÓW

Urząd Gminy Władysławów, informuję że od dnia 1 stycznia bieżącego roku w miejscowości Russocice (przy oczyszczalni ścieków) został otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), odpady przyjmowane są w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15:00, czwartek w godzinach od 10:00 do 17:00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 10:00 do 14:00.
Do PSZOK-u mieszkańcy gminy Władysławów mogą dostarczać bezpłatnie w nieograniczonych ilościach następujące rodzaje odpadów komunalnych:
a) Szkło, opakowania szklane;
b) Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone;
c) Papier i tektura;
d) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny tzn. bez wymontowanych silników, zasilaczy, sprężarek itp ;
e) Zużyte baterie i akumulatory;
f) Meble i inne odpady wielkogabarytowe – wytworzone w gospodarstwie domowym tj. meble, materace, wózki dziecięce itp.;
g) Zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, rowerów, itp.;
h) Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych do właściwego organu administracyjnego: gruz ceglany, gruz betonowy, materiały ceramiczne, usunięte fragmenty tynku.