WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

,,Ze społeczeństwem i dla społeczeństwa” – druhowie z gminy Władysławów otrzymali dofinansowania na sprzęt

Dzień 24 września 2019 r. to dla gminy Władysławów kolejny podniosły i uroczysty moment w historii, albowiem prezesi Robert Szkudlarek z OSP Chylin i Mirosław Janiak z OSP Wyszyna z rąk Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana otrzymali umowy na dofinansowania zakupu sprzętu pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jednostka OSP Chylin pozyskała z WFOŚiGW 20.000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego służącego ograniczaniu bądź likwidacji zagrożeń. Całkowita wartość zaplanowanego zadania to 29.069,00 zł. Druhowie z Wyszyny przeznaczą z kolei 26.000,00 zł na zakup sprzętu do likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii. Jednostka ta pozyskała dofinansowanie w wysokości 18.000,00 zł. Termin realizacji obu tych zadań upłynie z końcem listopada.
Jak podkreślała podczas uroczystości przekazania umów Wójt Gminy Elżbieta Klanowska, zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu ratowniczego pozwoli nieść pomoc lokalnej społeczności, ale także zapewni skuteczną ochronę naszego naturalnego środowiska. Jednocześnie nie kryła zadowolenia, iż strażacy-ochotnicy na własną rękę poszukują środków finansowych, by swoją misję wypełniać w sposób jak najbardziej bezpieczny i odpowiedzialny. 
Wojewoda Zbigniew Hoffman w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na istotną rolę bezpieczeństwa  publicznego, realizowanego przez strażaków-ochotników z Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnych. Zaznaczył, iż czasy są niespokojne, dlatego tak ważne jest doposażenie jednostek OSP w sprzęt m.in. ratujący życie ludzkie.
Swą radość i wdzięczność w szerzeniu motta ,,ze społeczeństwem i dla społeczeństwa” stronę druhów z terenu gminy Władysławów skierowali zaproszeni goście, m.in. poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik, starosta turecki Dariusz Kałużny, komendant powiatowy PSP w Turku – st. kpt. Piotr Pietrucha oraz zastępca wielkopolskiego komendanta PSP w Poznaniu – mł. bryg. Arkadiusz Przybyła.
Prezesi obu jednostek – Robert Szkudlarek i Mirosław Janiak z uśmiechem na ustach podkreślili, iż nie zastanawiali się nawet przez moment nad złożeniem wniosków o ww. dofinansowanie, albowiem dla strażaków-ochotników liczy się każda złotówka, którą można zainwestować w wyposażenie i sprzęt niezbędny do wypełniania misji, jaką jest służba ,,ze społeczeństwem i dla społeczeństwa”!