WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

XII Sesję Rady Gminy Władysławów

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie Władysławów prawa pierwokupu nieruchomości o numerach ewidencyjnych 299/2 i 138/2 o łącznej powierzchni 3,8200 ha obręb ewidencyjny 0005 Jabłonna, jednostki ewidencyjnej Władysławów, powiat turecki.
  4. Zakończenie obrad.

Wideo z obrad kliknij tutaj.