WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Coraz mniej trującego azbestu na terenie Gminy Władysławów

Wójt Gminy Władysławów wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności postanowił podjąć działania mające na celu pomoc w utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Utworzono ,,Regulamin pomocy mieszkańcom gminy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest”, dzięki czemu mieszkańcy naszej gminy mogli bezpłatnie pozbyć się szkodliwego azbestu z terenu swoich posesji w sposób bezpieczny i nieodpłatny. Z zakresu powyższego zadania w roku 2019 na terenie gminy Władysławów wykonano prace polegające na odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest zdemontowanych z budynków mieszkalnych naszej gminy z ponad 20 nieruchomości o łącznej ilości 37,460 ton na kwotę 19.823,83 zł. Całe przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków budżetu Gminy. Wykonawcą zadania była firma AM Trans Progres Sp. z o.o.

Właściciele posesji, na których nadal zalegają wyroby zawierające azbest również mogą liczyć na naszą pomoc. To właśnie z myślą o nich został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu. Otrzymaliśmy pozytywną ocenę merytoryczną i zapewnienie o otrzymaniu pomocy finansowej przez WFOŚiG w Poznaniu, gdy zostaną zwiększone środki w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Dzięki prowadzonej przez nas akcji możemy mieć pewność, że usuwany z naszej gminy eternit będzie trafiał bezpośrednio na składowisko i zostanie odpowiednio zutylizowany. Dzięki temu nie będzie stwarzał zagrożenia zarówno dla zdrowia mieszkańców gminy Władysławów, jak i dla środowiska naturalnego.