WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Wielkopolska Izba Rolnicza Apeluje!

Śmiertelny wróg świń – u bram Wielkopolski! Najwyższy czas na mobilizację!

Wirus afrykańskiego pomoru świń ASF przekroczył już rzekę Wisłę i powoli zbliża się do Wielkopolski. Przenoszony jest nie tylko przez dziki, ale i ludzi, którzy wyrzucają w przygodnych miejscach zakażone resztki żywności np. kanapki z wędliną. Choć żywność taka jest nieszkodliwa dla człowieka, to jednak stanowiąc łakomy kąsek dla dzików staje się źródłem ich zakażenia. Tym samym dziki w niekontrolowany sposób przenoszą wirusa na nowe tereny. Nawet drastyczne ograniczenie liczebności dzików nie jest jedyną metodą powstrzymania epidemii. W działania zapobiegawcze muszą się włączyć nie tylko służby weterynaryjne i hodowcy, lecz także wszyscy  pracujący w branży skupu i przetwórstwa mięsa, a także konsumenci.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego województwa o świadomą profilaktykę. W Wielkopolsce produkcja trzody chlewnej jest wyjątkowo intensywna i pojawienie się ASF w chlewniach naszego regionu stanie się katastrofą ekonomiczną odczuwaną w całej Polsce. Wieprzowina stanowi bowiem znaczący udział w konsumpcji przeciętnego Polaka. Jest też sztandarowym produktem eksportowym. Wielkopolski Związek Hodowców Trzody Chlewnej, wzorem służb weterynaryjnych, opracował zbiór podstawowych zasad ochrony stad przed ASF.

Rolniku! Bezwzględnie stosuj się w swoim gospodarstwie do wszystkich tych zasad!

– Chlewnia, w której znajdują się trzoda powinna być odgrodzona od środowiska zewnętrznego płotem
lub ścianą budynku.
– Ściółka oraz obornik powinien być zabezpieczona przed dostępem dzikich zwierząt.
– W miarę możliwości należy stosować starą słomę. Świeżą stosować po upływie co najmniej jednego
miesiąca od zbioru.
– Przed bramą wjazdową na podwórko należy stosować maty dezynfekcyjne polewane często płynem
dezynfekcyjnym.
– Koła ciągników i przyczep powinno się opryskiwać skutecznym środkiem wirusobójczym.
– Przed każdymi drzwiami wejściowymi do chlewni należy rozłożyć maty dezynfekcyjne i dbać o ich
uzupełnianie środkami dezynfekującymi.
– Wszystkie osoby postronne wchodzące do chlewni muszą zakładać jednorazową odzież ochronną.
– Należy ograniczyć do niezbędnego minimum osoby wchodzące do chlewni. Należy założyć zeszyt wejść i
wyjść do chlewni, w którym prowadzone będą rejestry osób wizytujących chlewnie.
– Lekarze weterynarii i zootechnicy muszą być ubrani w czystą odzież jednorazową i obuwie.
– Należy stosować wyłącznie fermowy sprzęt weterynaryjny. Sprzęt zootechniczny trzeba zdezynfekować
przed wprowadzeniem do obiektów. Niedopuszczalne jest wprowadzenie do chlewni używanych
poskramiaczy, otwartych butelek z lekami czy pasz pochodzących z innych gospodarstw hodowlanych.
– Brama wjazdowa musi być zawsze zamknięta, co uchroni przed wtargnięciem osób i pojazdów
postronnych.
– Nie wolno dopuszczać do kontaktu samochodu utylizacyjnego z chlewnią –padlinę należy wywozić poza
teren gospodarstwa a następnie zdezynfekować teren i sprzęt natychmiast po odjechaniu samochodu.
Nie wpuszczać pracownika firmy utylizacyjnej na teren gospodarstwa!!!
– Sprzedaż zwierząt należy prowadzić w wyznaczonym miejscu, a po sprzedaży natychmiast dezynfekować  teren i sprzęt.

Poznań, 15 stycznia 2018 r.