WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

XVII Sesja Rady Gminy Władysławów z budżetem na 2020 rok

Przyjęcie budżetu na 2020 rok było głównym punktem obrad XVII Sesji Rady Gminy Władysławów. Radni nie mieli uwag do projektu budżetu i jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na 2020 rok.

Wójt Gminy Elżbieta Klanowska podziękowała wszystkim Radnym i Pracownikom Urzędu Gminy za pracę nad planem przyszłorocznych finansów Gminy.
Kwotę dochodów budżetu na 2020 rok ustalono na 39.547.974,00 zł, z tego dochody bieżące – 39.515.474,00 a dochody majątkowe – 32.500,00 zł. Natomiast wydatki budżetu na 2020 rok planuje się na poziomie 39.259.974,04 zł, z tego wydatki bieżące 37.673.710,04, a wydatki majątkowe – 1.586.264,00 zł. Nadwyżka budżetu w kwocie 287.999,96 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Oświata w gminie Władysławów w roku 2020 pochłonie największą kwotę budżetu, bo aż 15.915.343,00 zł.

Procedowanie nad kwestiami gminnych finansów rozpoczęto od uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławów na lata 2020-2028. W kolejnych punktach Radni zajęli się uchwaleniem budżetu na przyszły rok. Podkreślić trzeba, że plan finansowy został przez Radnych przyjęty bez dyskusji i jednogłośnie. Wśród planowanych inwestycji znalazły się te z zakresu zarówno infrastruktury wodociągowej, jak i drogowej. m.in. przebudowa sieci wodociągowej Kuny-Stara Wieś, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Natalia, budowa drogi dojazdowej Wandów-Władysławów oraz drogi w Chylinie i Natalii, przebudowa drogi gminnej Tarnowski Młyn – Chylin, przebudowa drogi wewnętrznej na działkach północnych w Kunach. Zaplanowano także budowę oświetlenia w miejscowościach Russocice, Skarbki, Jabłonna, Chylin – Tarnowski Młyn oraz budowę miasteczka ruchu drogowego wraz z ogólnodostępną infrastrukturą rekreacyjno-sportową we Władysławowie oraz budowę Otwartej Strefy Aktywności w Małoszynie.

Swoją obecnością na Sesji zaszczycił nas Poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik. Obrady były zatem okazją do osobistego złożenia gratulacji Posłowi Ryszardowi Bartosikowi z okazji ponownego wyboru do parlamentu. To zaszczytne zadanie, które ciąży na Panu jest bardzo istotne – mówiła Wójt Elżbieta Klanowska przekazując Posłowi specjalny upominek – statuetkę byka. Prezent miał nawiązywać do słów, które premier Morawiecki wypowiedział podczas wizyty w Turku. Premier mówił wówczas, że trzeba tura chwycić za rogi. Proszę, aby Pan tego byka postawił na biurku, w biurze poselskim lub w Warszawie i w przerwach między obradami pamiętał, że jest gmina Władysławów, powiat turecki, żeby w ramach sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej nasza Gmina nie była zapomniana – dodała Pani Wójt, wspominając o problemach, z którymi borykają się samorządy. Wśród nich wymieniła m.in. kwestie związane ze zrównoważeniem budżetu w oświacie.

Poseł ze swojej strony zadeklarował współpracę z samorządem. Dziękuję za życzenia i obecność podczas wizyty Premiera, była Pani Wójt, wielu z państwa. Bierzemy byka za rogi wszyscy – we Władysławowie i w powiecie tureckim. Nie będzie łatwo, bo to zwierzę silne, ale sobie poradzimy. Chcę podziękować za wsparcie i dobre wybory w gminie Władysławów, bo dzięki temu mogę być dziś z Państwem…Zdaję sobie sprawę, że tych problemów jest bardzo dużo. Pani Wójt wskazała na te najważniejsze. Bardzo sobie cenię takie spotkania, bo one poszerzają nasze wizje, jeśli chodzi o sprawy samorządowe – mówił Poseł Ryszard Bartosik dodając także, że pieniędzy na Fundusz Dróg Samorządowych nie brakuje i wyraził nadzieję, że uda się zrealizować projekt przebudowy różnych dróg wraz z samorządem powiatu tureckiego.

Po zamknięciu obrad XVII Sesji Rady Gminy Proboszcz parafii p.w. św. Michała Archanioła w Russocicach ks. kan. Sławomir Świerad Pettke odczytał Ewangelię św. Łukasza o narodzeniu Jezusa, pobłogosławił opłatek, którym zebrani w świątecznej atmosferze połamali się, życząc sobie zdrowia, radości, pomyślności w 2020 roku!