WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Zarządzenie Wójta Gminy Władysławów w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Władysławów w roku 2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr KOR.0050.15.2021 Wójta Gminy Władysławów z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2021 roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert. 

Szczegóły w załączniku.

Zarządzenie KOR.0050.15.2021.pdf