WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

GLKS ,,Znicz” Władysławów podsumował 2019 rok

Okazją do podsumowania 2019 roku było zebranie sprawozdawcze Zarządu Gminnego Ludowego Klubu Sportowego ,,Znicz” Władysławów, które miało miejsce w sobotę, tj. 8 lutego 2020 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury we Władysławowie.

Sprawozdanie z działalności klubu za rok 2019 przedstawił Prezes Andrzej Baranowski. W spotkaniu uczestniczyła także Wójt Gminy Elżbieta Klanowska, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Michalak, a także Radny Gminny Dariusz Bartczak. Jak można było usłyszeć w 2019 roku odbyło się kilka zebrań Zarządu, na których omawiano przede wszystkim sprawy związane z bieżącą działalnością ,,Znicza”: sytuacją organizacyjną oraz finansową klubu, remontami na obiekcie oraz poszukiwaniem sponsorów i możliwościami dalszego rozwoju klubu. Zarząd ,,Znicza” przez cały rok starał się, aby możliwie jak najlepiej zabezpieczyć finansowo i organizacyjnie uczestnictwo drużyn piłkarskich (Seniorów i Juniorów) w rozgrywkach na boiskach trawiastych oraz w okresie zimowym na hali sportowej w Szkole Podstawowej we Władysławowie. Zgodnie z umową w okresie od wiosny do jesieni odbywały się treningi piłki nożnej z Juniorami oraz Seniorami na stadionie sportowym w Russocicach.

W 2019 roku drużyny piłkarskie brały udział w ligach prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, co zobowiązuje klub do regulowania wszystkich kosztów związanych z rozgrywkami. Zawodnicy w kategorii „Junior” i „Senior” uczestniczyli w rozgrywkach piłkarskich zgodnie z harmonogramami WZPN oraz meczach towarzyskich i sparingowych przez cały rok. W sezonie 2018/2019 drużyna Seniorów brała udział w rozgrywkach konińskiej A-klasy.

Klub działa przede wszystkim z dotacji przyznanych przez Urząd Gminy Władysławów. W roku ubiegłym była to kwota 41.000,00 zł. Prezes podziękował lokalnym władzom za wsparcie działań, składając wyrazy uznania na ręce Wójt Elżbiety Klanowskiej. Podziękowania trafiły także do Dyrektor Szkoły Podstawowej we Władysławowie, p. Urszuli Maciejewskiej, za udostępnianie w okresie zimowym hali sportowej i sprzętu sportowego w celu przeprowadzenia treningów, Sekretarza Tomasza Rajczyka za współpracę i pomoc w utrzymaniu płyty boiska, a także Prezesa Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Grzegorza Pietrzaka za wsparcie w postaci strojów piłkarskich. Nie sposób było również pominąć członków Zarządu GLKS ,,Znicz” Władysławów, którzy angażują się w prace na boisku gminnym, by stadion spełniał wymogi stawiane przez WZPN.
W optymistycznym nastroju zakończono zebranie sprawozdawcze GLKS ,,Znicz” Władysławów.