WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Forum rolniczych spraw i potrzeb

Gmina Władysławów była współgospodarzem tegorocznego Forum Rolniczego Powiatu Tureckiego. Zorganizowane w Domu Rolnika w Russocicach wydarzenie stało się miejscem, gdzie rozmawiano o najważniejszych dla rolników sprawach i potrzebach.
Stało się już tradycją, że w czasie przestoju w pracach polowych Wielkopolska Izba Rolnicza, wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi oraz pod patronatem MRiRW, organizuje cykl spotkań dla rolników pod nazwą „Wielkopolskie Fora Rolnicze”. Fora kierowane są do rolników, producentów i przedstawicieli instytucji działających w obszarze rolnictwa, stwarzając możliwość bezpośredniego kontaktu oraz będąc jednocześnie płaszczyzną do wymiany informacji. W piątek, tj. 21 lutego 2020 r., takie forum zorganizowano właśnie w Russocicach.
Wszystkich zgromadzonych, w tym parlamentarzystów – Leszka Galembę i Ryszarda Bartosika, starostę powiatu tureckiego Dariusza Kałużnego, włodarzy gmin z terenu powiatu, zaproszonych gości powitał przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Krzysztof Kałużny, a po nim głos zabrała Wójt Gminy Władysławów Elżbieta Klanowska podkreślając ,,silna Polska, to silne rolnictwo i nie byłoby silnej Polski właśnie bez silnego polskiego rolnictwa. Produkcja rolna jest jednym z najważniejszych atutów gospodarczych naszego kraju. Ma znaczenie tak wielkie, że jesteśmy krajem, w którym nasze produkty na całym świecie mają swoją rangę, swoje znaczenie i dobrą jakość”.
Po krótkiej prezentacji gminy Władysławów, omówiono zagadnienia, które znalazły się w programie forum. Zebrani wysłuchali informacji na temat problemów rolnictwa, udzielanej pomocy i wsparcia ze strony Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Turku, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa przy pracach polowych, sytuacji hydrologicznej w Wielkopolsce, chorób zakaźnych, w tym zagrożenia ze strony wirusa ASF i ptasiej grypy oraz ich przeciwdziałania. W kolejnych punktach omówiono także temat zwiększenia wykorzystania białka paszowego, w tym promocji soi non GMO, wsparcia dla działalności Kół Gospodyń Wiejskich, usług finansowych dla rolnictwa, w tym kredytów preferencyjnych oraz produktów ubezpieczeniowych.
Podczas forum nie brakowało spraw lokalnych, ważnych dla rolników z powiatu tureckiego, w tym z gminy Władysławów. Każdy z obecnych miał prawo zabrać głos i podzielić się z ekspertami w danej dziedzinie swoimi doświadczeniami. Po wyczerpaniu porządku forum i rozwianiu wszelkich wątpliwości Forum Rolnicze Powiatu Tureckiego zakończono.