WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych pomogą zrealizować inwestycje w naszej Gminie

Na ogłoszonej przez Wojewodę Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka liście inwestycji, które otrzymają dofinansowanie z Funduszu Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych nie zabrakło tych, które realizowane będą na terenie Gminy Władysławów.

Wśród samorządów Powiatu Tureckiego to właśnie z naszej Gminy oceniono pozytywnie najwięcej wniosków o wsparcie z rządowego funduszu.

Gmina wnioskowała o środki na zadania pn. ,,Budowa drogi dojazdowej Wandów-Władysławów” o długości 0,599 km. Powody do zadowolenia mają również mieszkańcy Kun, ponieważ dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Dróg Samorządowych będzie możliwa przebudowa drogi wewnętrznej o długości 0,591 km na działkach północnych w ich miejscowości – zadania pn. ,,Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach północnych w Kunach”. Na powyższe zadania Gmina Władysławów pozyskała dofinansowanie w kwocie ponad 1.600.000,00 zł.

Wśród wniosków, które otrzymały dofinansowanie znalazł się także złożony przez samorząd Powiatu Tureckiego wniosek na przebudowę drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek w miejscowości Władysławów. Ta inwestycja polegać będzie na wybudowaniu ścieżki pieszo-rowerowej. Na liście rezerwowej znalazł się odcinek tej samej drogi, przebiegający przez Chylin.

Budowa, modernizacja dróg na terenie Gminy Władysławów jest jednym z priorytetów Gminy. W związku z powyższym wyrażamy zadowolenie, iż możemy podjąć kroki służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Władysławów w ruchu drogowym.