WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Jednostka z Chylina włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Lepszego prezentu z okazji Dnia Strażaka druhowie z Chylina nie mogli sobie wymarzyć. Z początkiem maja ich jednostka oficjalnie włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Turku podpisano porozumienie trójstronne zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Porozumienie zawarto pomiędzy: Komendantem Powiatowym PSP w Turku – st. kpt. mgr inż Piotrem Pietrucha, Wójtem Gminy Władysławów – Elżbietą Klanowską oraz Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Chylinie – Robertem Szkudlarkiem. Był to pierwszy znaczący krok do włączenia jednostki w ramy KSRG. Następnym krokiem było przesłanie wniosku do Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, która dokonała jego weryfikacji i oceniła gotowość bojową jednostki.

Przy pozytywnych wynikach oceny wniosek został skierowany do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie zapadła ostateczna decyzja o włączeniu jednostki OSP w Chylinie do KSRG. Obecność w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym z pewnością przyczyni się do jeszcze skuteczniejszego prowadzenia działań chroniących i ratujących życie ludzi, mienie, także i środowisko.